Naar de navigatie Naar de inhoud

Heldere omschrijving van uw financieringsbehoefte

1. Motivatie aanvraag

U heeft een financieringsbehoefte en bepaalt of een financiering gewenst of misschien zelfs noodzakelijk is. Vervolgens weegt u uw mogelijke financieringsbronnen af.

U onderbouwt uw financieringsbehoefte. Waarvoor is het krediet nodig, hoeveel is er nodig en hoeveel kunt u aflossen? Denk daarbij ook na over welke zekerheden u de bank zou kunnen verstrekken om het krediet te dekken.

2. Effect op onderneming

U maakt inzichtelijk wat de invloed van de kredietaanvraag/investering op uw onderneming is. Bijvoorbeeld door scenario's te schetsen van wat er gebeurt met of zonder de investering en het krediet.

U maakt duidelijk waarom het krediet belangrijk is om uw ondernemingsdoelstellingen te realiseren.  

 

Waar let de bank op?

Banken kijken altijd of de inhoud van de plannen goed is onderbouwd en in hoeverre de aannames realistisch zijn. De kostenbesparing die u verwacht bij aanschaf van een nieuwe machine of de extra omzet bijvoorbeeld. Daarnaast wordt de kwaliteit van uw bedrijf beoordeeld: is de organisatie op orde, zijn de risico's goed in beeld, is het bedrijf rendabel en wat zijn de competenties van de ondernemer?

Meestal zal uw adviseur de aanvraag met u willen bespreken. Soms wordt u gevraagd om vooraf informatie toe te zenden.

Tijdens dit gesprek bespreekt u:

  • de achtergrond van uw kredietaanvraag

  • de gewenste financieringsconstructie

  • de zekerheden die u kunt verstrekken

Tip: zoeken in de app

Zoeken kan op verschillende manieren

Zoeken in de app kan op verschillende manieren.

Ga naar uw bij- en afschrijvingen en tik op het vergrootglas. U kunt dan zoeken op naam, bedrag of omschrijving. Of tik op een foto of logo. Zo zet u alle bijbehorende betalingen op een rij.

Vragen of advies?

Volg ons via

  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube