Uitzenders kunnen zelf geen personeel meer vinden
Headlines Insights

Uitzenders kunnen zelf geen personeel meer vinden

Deze week kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met belangrijke cijfers over de economie en arbeidsmarkt. Volgens het CBS heeft een kwart van de bedrijven last van personeelstekorten. De krapte is het grootst in de zakelijke dienstverlening, waar 35,4 procent van de bedrijven zegt er last van te hebben, zo blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Insight

Het tekort aan personeel in de zakelijke dienstverlening speelt al langer en doet zich over bijna de gehele breedte voor. Binnen deze sector bestaan echter grote verschillen. Zo zijn de tekorten in de advocatuur met 12,7 procent relatief beperkt. Anderzijds heeft meer dan de helft van de bedrijven (53,8 procent) uit de beveiligingsbranche last van een tekort aan personeel. De meeste last ondervinden opvallend genoeg de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vinden van personeel: de uitzendbureaus. Binnen de sector zakelijke dienstverlening spannen zij met maar liefst 55,4 procent de kroon.

De uitzendbranche wordt vaak gezien als ‘de kanarie in de kolenmijn’ als het gaat om de economische conjunctuur. De vraag naar flexibel personeel is een mooie indicator om te bepalen of de economie zich opwaarts of neerwaarts zal bewegen. Medio 2018 begon de groei van uitzenduren af te nemen en sinds het eind van vorig jaar is zelfs sprake van krimp. In de tweede helft van vorig jaar begon ook de economische groei te vertragen.

Toch lijkt de daling van het aantal uitzenduren ditmaal geen voorspeller te zijn van een neergang, maar eerder het resultaat van economisch succes. Het is namelijk niet het gebrek aan vraag dat het probleem van de uitzendbureaus is: in de COEN-enquête noemt slechts 2,9 procent van de uitzendondernemers dit als een serieuze belemmering. Het is het tekort aan personeel dat de uitzendbureaus parten speelt. De economie vraagt nog wel om personeel, maar het aantal werkzoekenden is zo klein dat er gewoon te weinig mensen zijn om aan de vraag te voldoen.

Nu zou beargumenteerd kunnen worden dat de daling van het aantal uitzenduren op zijn minst een goede voorspeller is voor wanneer een cyclus op zijn einde loopt. Tekort aan personeel zou namelijk een eerste echte en niet te nemen horde kunnen zijn voor verdere groei van de economie. Maar voorlopig gaat de kanarie niet van zijn stokje: De economie groeit dit jaar namelijk sterker dan verwacht en ook voor volgend jaar ligt nog een redelijke groei in het verschiet. Daarmee zal de vraag naar personeel groot blijven en de kans voor uitzenders om aan die vraag te voldoen klein.

In Headlines & Insights geeft ABN AMRO duiding bij het nieuws.

Meer informatie