Windenergie raakt nooit op en is zeer schoon. Het aantal windmolenparken blijft dan ook groeien. ABN AMRO investeert in dergelijke duurzame financiële oplossingen. Graag gaan we met u in gesprek over uw plannen en ambities.

Windmolenparken nemen sterke vlucht

Het aantal offshore en onshore windmolenparken zal in Nederland de komende jaren een sterke vlucht nemen. De eerste aanbestedingen zijn al gestart en diverse overheidsinitiatieven lopen om een groter aandeel te realiseren binnen de windenergiebranche. Een goede ontwikkeling. Want hierdoor gaat het aandeel in hernieuwbare energie de komende jaren stijgen richting de doelstelling uit het Nationale Energieakkoord, namelijk naar 14% in 2020 en 16% in 2023. Uiteindelijk willen we dat in 2050 100% van het aanbod uit hernieuwbare energie bestaat.   

Wij dragen graag aan deze ontwikkeling bij. Daarom participeren wij in projecten die deze energietransitie ondersteunen, zoals bij de bouw van Gemini, het grootste windmolenpark van Europa.