Naar de navigatie Naar de inhoud

Veelgestelde vragen - Werk en inkomen

Rechtsbijstandverzekering - Werk en inkomen

 • Mag ik ontslagen worden als ik ziek ben?

  Tijdens de eerste 2 jaar van uw ziekte geldt een opzegverbod. Dat betekent dat uw werkgever het dienstverband niet mag opzeggen. Het opzegverbod wordt verlengd als het UWV uw werkgever na 2 jaar ziekte een loonsanctie oplegt. Uw werkgever moet dan maximaal een jaar langer uw loon betalen. Tijdens die verlengde periode van loondoorbetaling blijft het opzegverbod gelden. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld:

  • Het opzegverbod geldt niet als u zich ziek meldt nadat uw werkgever een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV.

  • Het opzegverbod geldt niet tijdens uw proeftijd. Ook al bent u ziek, u kunt dan nog ontslagen worden. De reden van opzegging mag echter niet zijn omdat u ziek bent.

  • Het opzegverbod geldt niet als het bedrijf of het onderdeel waar u werkt gaat sluiten. Uw werkgever zal dan eerst toestemming moeten vragen aan het het UWV.

  • Het opzegverbod geldt niet als u niet of onvoldoende meewerkt aan uw reïntegratie. De werkgever zal dan wel naar de kantonrechter moeten stappen.

  • De kantonrechter kan de arbeidsovereenkomst ook ontbinden door een andere reden dan dat u niet of onvoldoende meewerkt aan uw reïntegratie. De werkgever zal dan wel moeten aantonen dat het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte. Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, is uw werkgever de wettelijke transitievergoeding aan u verschuldigd. Dit geldt als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd.

 • Hoe vaak kan mijn werkgever mij een contract voor bepaalde tijd aanbieden?

  De algemene regels zijn dat een tijdelijk arbeidscontract automatisch overgaat in een vast contract in de volgende situaties:

  • Na 3 tijdelijke arbeidscontracten die elkaar direct of binnen 6 maanden opvolgen of

  • Als de totale duur van alle tijdelijke arbeidscontracten meer dan 24 maanden is.

  Controleer uw cao
  Valt uw werk onder een cao? Dan kan uw werkgever in de cao hierover andere afspraken hebben gemaakt. In de cao kan uw werkgever bepaald hebben dat minder dan 3 tijdelijke contracten zijn toegestaan. En/of dit binnen een kortere periode dan 24 maanden valt. Of dat maximaal 6 contracten tijdens  een periode van maximaal 48 maanden zijn toegestaan. Meer contracten en een langere periode mag alleen voor specifieke functies. Dit geldt ook als de intrinsieke aard van de onderneming dit nodig maakt, of als het om een overeenkomst op uitzendbasis gaat.

 • Mijn werkgever heeft al 2 maanden mijn loon niet betaald. Wat nu?

  Gaat het zo slecht gaat met het bedrijf van uw werkgever dat hij uw salaris niet meer kan betalen? Dan kunt u met hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat een faillissement aanvragen. Er moet dan nog minstens één andere schuldeiser zijn die ook geld tegoed heeft van het bedrijf. Bijvoorbeeld een collega die ook geen salaris meer krijgt.

  Salaris opeisen
  Het is aan te raden om in ieder geval een aangetekende brief aan uw werkgever te sturen. Daarin eist u uw salaris op en eventuele andere bedragen (zoals pensioenpremies, spaarloon, levensloop, vakantierechten) die u nog tegoed heeft.

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting