Naar de navigatie Naar de inhoud

Rechtsbijstandverzekering - Verkeer

 • Ik heb letsel opgelopen bij een verkeersongeval. Wat moet ik doen?

  Letsel
  Als u letsel heeft opgelopen door een verkeersongeval is het belangrijk om zoveel mogelijk bewijs te verzamelen (bijvoorbeeld getuigenverklaringen, foto’s en medische verklaringen). Mogelijk kunt u uw letselschade verhalen op de wederpartij.

  Aanrijdingsformulier
  Vul ook het Europees schadeformulier (ook wel aanrijdingsformulier genoemd) in, voor zover uw gezondheid dit toelaat. Zorg ervoor dat u het aanrijdingsformulier zo volledig mogelijk invult. De volgende gegevens zijn hierbij van belang:

  • de datum van het verkeersongeval

  • uw naam en adres

  • de naam en het adres van de wederpartij

  • de kentekens van de voertuigen

  • een duidelijke beschrijving hoe het verkeersongeval is gebeurd

  • een duidelijke situatieschets (tekening)

  • de naam en het adres van eventuele getuige(n)

  • het bijvoegen van andere bewijzen, zoals foto’s

  • belangrijk is dat de wederpartij het schadeaangifteformulier ook ondertekent.

  Buitenland
  Loopt u letsel op bij een verkeersongeval in het buitenland? Houdt u er dan rekening mee dat er andere regels gelden voor het verhalen van letsel- en gevolgschade dan in Nederland. Er bestaan internationaal soms verschillen over de vraag of de schade voor vergoeding in aanmerking komt en de hoogte daarvan.

 • Kan ik de wegbeheerder aansprakelijk stellen voor de schade?

  Alle wegen in Nederland vallen onder een wegbeheerder, bijvoorbeeld de provincie of de gemeente. Als u schade oploopt tijdens het gebruik van de weg, is de wegbeheerder soms aansprakelijk. Dat geldt voor gebreken die gevaarlijk zijn bij normaal gebruik van de weg, bijvoorbeeld een groot gat in het asfalt.

  Niet altijd te voorkomen
  De wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij kan bewijzen dat hij het ongeval niet had kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld als er een harde storm opsteekt waardoor een stevige, goed onderhouden lantaarnpaal op uw auto valt. De wegbeheerder is ook niet aansprakelijk als hij duidelijk heeft gewaarschuwd voor gevaren op de weg, bijvoorbeeld door een waarschuwingsbord of hek.

  Ook voor ongevallen door gladheid, mist en olie op het wegdek is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Wel moet de wegbeheerder de weggebruikers waarschuwen als hij weet dat er iets bijzonders aan de hand is.

  Op de website van Rijkswaterstaat staat een kaart van Nederland waar u kunt zien wie de wegbeheerder van een bepaalde weg is. Bij iedere weg vindt u een link naar de site van de wegbeheerder en een telefoonnummer of mailadres waar u problemen en klachten kunt melden.

 • Mijn rijbewijs is ingevorderd. Wat kan ik doen?

  Er zijn verschillende redenen waarom de politie uw rijbewijs kan invorderen. Zoals een zware verkeersovertreding, maar er zijn ook andere redenen. Voorbeelden zijn:

  • Als u meer dan 50 km per uur te hard heeft gereden.

  • Als u rijdt met een bepaald alcoholpromillage in uw bloed.

  • Als u weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek.

  • Als u nog verkeersboetes moet betalen.

  • Als u een levensgevaarlijke rijstijl laat zien.

   Lees meer over de procedure

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting