Naar de navigatie Naar de inhoud

Kenmerken Overlijdensrisicoverzekering

Wat is de Overlijdensrisicoverzekering?

Met de ABN AMRO Overlijdensrisicoverzekering krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een eenmalig bedrag uitbetaald dat van te voren met u is afgesproken. U bepaalt de hoogte van het bedrag, hoe lang de verzekering loopt en wie het bedrag ontvangt. U betaalt maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar een premie. Met het uitgekeerde bedrag kunnen uw nabestaanden bijvoorbeeld een lening terugbetalen, de hypotheek betalen of zorgen dat de kinderen kunnen (blijven) studeren.

Voor wie?

U kunt een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten als u tussen de 17 en 70 jaar bent. U heeft bij deze verzekering een ABN AMRO Betaalrekening nodig. Van deze rekening betaalt u de premie voor de verzekering

Het verzekeren van het risico van overlijden kan interessant zijn als u:

 • een huis koopt of huurt

 • een lening afsluit

 • kostwinner bent en zorgt voor uw gezinsleden

 • al een Overlijdensrisicoverzekering heeft, maar tegen een oude (hogere) premie.

 • gaat trouwen, samenwonen of kinderen krijgt.

Verzekeringskaart

Wilt u in één oogopslag de meest relevante dekkingsinformatie zien? Bekijk dan de verzekeringskaart. Deze kaart is opgesteld volgens de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars. Het geeft u een overzicht van deze verzekering en helpt u om onze verzekering te vergelijken met die van andere verzekeraars.
verzekeringskaart

Uitkeringsvormen en looptijd

Met een Overlijdensrisicoverzekering verzekert u zich voor een eenmalige uitkering bij overlijden. Er zijn 3 soorten uitkeringen:

 • Gelijkblijvend verzekerd bedrag. Het verzekerde bedrag blijft de hele looptijd hetzelfde. U betaalt elke maand dezelfde premie.

  Looptijd:
  - De minimale looptijd is 1 jaar.
  - U betaalt premie tot de einddatum van de verzekering en uiterlijk tot en met het jaar waarin (één van) de verzekerde(n) 85 jaar wordt.

 • Lineair verzekerd bedrag*. Het verzekerde bedrag bij overlijden daalt jaarlijks met een vast bedrag. Op de einddatum is het verzekerde bedrag dan nul. U betaalt elke maand dezelfde premie.

  Looptijd:
  - De minimale looptijd is 5 jaar.
  - U betaalt premie uiterlijk tot en met het jaar waarin (één van) de verzekerde(n) 85 jaar wordt.

 • Annuïtair verzekerd bedrag*. Het verzekerde bedrag bij overlijden daalt jaarlijks met het gekozen annuïteitenpercentage. Op de einddatum is het verzekerde bedrag nul. U betaalt elke maand dezelfde premie.

  Looptijd:
  - De minimale looptijd is 5 jaar.
  - U betaalt premie uiterlijk tot en met het jaar waarin (één van) de verzekerde(n) 85 jaar wordt.


  * De periode waarover u premie betaalt, is dan korter dan de looptijd van de verzekering:

  • Bij een looptijd van uw ORV van 5, 6 en 7 jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 3, 4 en 5 jaar.

  • Bij een looptijd van uw ORV van 8, 9 en 10 jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 5, 6 en 7 jaar.

  • Bij een looptijd  van uw ORV van 11, 12 en 13  jaar betaalt u premie gedurende respectievelijk 7, 8 en 9 jaar.

  • Bij een looptijd van 14 jaar of langer betaalt u premie tot de laatste vijf jaar van de looptijd van uw verzekering. Bijvoorbeeld: uw verzekering heeft een looptijd van 30 jaar. U betaalt premie in de eerste 25 jaar.


Tussentijds opzeggen

Wilt u uw overlijdensrisicoverzekering opzeggen? Dat doet u heel eenvoudig online: log in, vul het formulier in en klik op 'verzenden'.
U krijgt bij tussentijds opzeggen niets uitgekeerd. Deze verzekering heeft geen afkoopwaarde.  

Let op:  
Is de verzekering verpand? U heeft de verzekering dan aan een ander gegeven als zekerheid. De ander is de pandhouder en is meestal een financiële instelling. Opzegging van de verzekering  is alleen mogelijk met nadrukkelijke toestemming van de pandhouder.


Premie en kosten

 • Premie
  De premie is afhankelijk van:
  - het bedrag dat u heeft verzekerd
  - hoe lang de verzekering duurt
  - uw leeftijd
  - uw rookgedrag

  U kunt de premie per maand, kwartaal, half jaar of jaar betalen. 

 • Kortingen
  Als u de afgelopen 24 maanden niet gerookt heeft, betaalt u het voordelige niet-rokerstarief.

 • Belasting
  Bekijk alle informatie over de Overlijdensrisicoverzekering en belasting (pdf, 82kB)

 • Afhandelingskosten
  Sluit u een Overlijdensrisicoverzekering af? Dan betaalt u hiervoor €175 afhandelingskosten. Dit zijn eenmalige kosten. Meer informatie hierover vindt u in het 'Dienstverleningsdocument risico's afdekken' onderaan deze pagina.

Ben ik verzekerd tijdens de aanvraagperiode?

Tussen het moment van uw aanvraag en het moment waarop deze door de verzekeraar geaccepteerd is, kan een periode van een paar dagen tot een paar weken zitten. In deze periode geldt een tijdelijke ongevallendekking. Alleen als een kandidaat-verzekerde in die periode overlijdt als gevolg van een ongeval, krijgen de nabestaanden een uitkering. Die uitkering is dan maximaal € 160.000.

De tijdelijke ongevallendekking duurt maximaal 30 dagen. Ligt de ingangsdatum van de aangevraagde verzekering later dan 30 dagen na de datum van uw ondertekening? Dan start de tijdelijke ongevallendekking pas 30 dagen vóór de ingangsdatum van de verzekering.

Verzekerd bedrag verhogen

Heeft u een verzekering met een gelijkblijvend bedrag? Dan kunt u het verzekerde bedrag elk verzekeringsjaar verhogen. Deze mogelijkheid heet het optierecht. De verzekeraar stelt dan geen verdere vragen over uw gezondheid. Deze verhoging mag maximaal 15% zijn. Bij een verzekering met een dalend verzekerd bedrag kan dit niet. Het optierecht vervalt als:
- u dit 5 opeenvolgende jaren niet heeft gebruikt
- de verzekerde 60 jaar wordt

Het maximale bedrag dat u kunt verzekeren is € 5.000.000.

Wanneer betaalt de verzekeraar uit?

De verzekeraar betaalt begunstigden alleen uit als de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de verzekering. Bij twee verzekerden wordt het verzekerd bedrag maar één keer uitgekeerd. De verzekering stop na het overlijden van een verzekerde. Het bedrag gaat naar de nabestaanden (begunstigden) die in de polis staan opgenomen.

Wat is niet verzekerd?

In een aantal gevallen krijgen de begunstigden geen geld. Dit is onder andere het geval als u overlijdt door:

 • zelfmoord of een poging daartoe binnen 2 jaar na het begin van de verzekering

 • schuld of hulp van een begunstigde die ook geld van de verzekering zou ontvangen

 • oorlog.

  Als u overlijdt binnen 10 jaar na het afsluiten van de verzekering, dan controleren wij alle informatie die u in uw aanvraag heeft gegeven. Klopt deze informatie niet? Bijvoorbeeld omdat u bepaalde gezondheidsklachten niet juist heeft gemeld? Dan kan de verzekeraar besluiten geen geld te geven aan de begunstigden.

  Zie voor een volledig overzicht over het uitkeren van de verzekering  bladzijde 2 en 3 van de Voorwaarden Risicoverzekering (pdf, 348kB).

Heeft u al een Overlijdensrisicoverzekering?

De premies voor Overlijdensrisicoverzekeringen zijn de laatste jaren sterk gedaald. Dit komt onder meer doordat we steeds ouder worden en dus langer blijven leven. Het kan daarom zijn dat u nu meer premie betaalt dan als u nu een overlijdensrisicoverzekering zou afsluiten. Bereken de premie.
- Let er wel op dat als u een nieuwe Overlijdensrisicoverzekering aanvraagt, u te maken krijgt met nieuwe voorwaarden en een nieuwe medische acceptatie. Bijvoorbeeld na een medische keuring. Dit kan betekenen dat u een hogere premie betaalt of dat de verzekeraar de aanvraag afwijst. Zeg daarom uw bestaande verzekering pas op als uw nieuwe aanvraag is geaccepteerd.
- Heeft u vragen of wilt u advies? Neemt u dan contact op met één van onze adviseurs via 0900 0024

Waarom een gezondheidsverklaring?

Wilt u een Overlijdensrisicoverzekering afsluiten? Dan willen wij graag meer weten over uw gezondheid. Over uw huidige gezondheid, maar ook over uw gezondheid in het verleden. Zo bepaalt de verzekeraar of uw gezondheid een aanleiding is om extra voorwaarden (hogere premie of uitsluiting van dekkingen) toe te passen. U moet daarom een gezondheidsverklaring invullen. Dit kunt u eenvoudig doen met de elektronische gezondheidsverklaring. Een voorbeeld van de vragen uit de gezondheidsverklaring vindt u hieronder. Als blijkt dat de kans groter is dat u gedurende de looptijd overlijdt, kan de verzekering (meestal) wel worden afgesloten, maar wordt de premie verhoogd. U bepaalt uiteindelijk natuurlijk zelf of u die hogere premie accepteert of niet.

Meer informatie over het medische acceptatieproces vindt u op www.verzekeraars.nl/gezondheidsverklaring en in de onderstaande brochures. De verzekeraar volgt de regels die in deze brochures staan.

In sommige situaties vragen we naast de gezondheidsverklaring ook gegevens bij u op over uw financiële situatie. De verzekeraar bepaalt of dit nodig is, nadat zij uw aanvraag heeft ontvangen.

Aanvullende informatie

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Inboedelverzekering

Nooit te laag verzekerd

Iedereen is goed verzekerd met de Inboedelverzekering

 • Bij schade door brand, diefstal en storm
 • 24/7 schadehulp
 • Eerste jaar 20% hypotheekkorting