Naar de navigatie Naar de inhoud

Hoe berekent u uw tegemoetkoming?

Heeft u een beleggingsverzekering bij ABN AMRO Verzekeringen (gehad)? Met de consumentenstichtingen is overeengekomen, welke kosten u maximaal per jaar over de opgebouwde waarde aan een beleggingsverzekering mag betalen. Heeft u meer betaald? Dan krijgt u dit geld terug in de vorm van de tegemoetkoming. In onderstaand rekenvoorbeeld leest u hoe u het bedrag van uw tegemoetkoming berekent.

Rekenvoorbeeld

stap 1

Bereken uw eindkapitaal met de werkelijke kosten
 • U berekent dit eindkapitaal als volgt. U berekent wat de waarde van uw beleggingsverzekering is op de einddatum. Hier trekt u de kosten vanaf, die u werkelijk heeft betaald. U kunt de bedragen van deze kosten vinden op ... [?]

  Voorbeeld
  Ronald heeft in 2002 een beleggingsverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft hij nog steeds. De einddatum van de verzekering is in 2022. Ronald betaalt ieder jaar € ... aan kosten. De opgebouwde waarde van zijn verzekering is nu € .... Dit is het bedrag inclusief de rendementen die Ronald's beleggingsverzekering werkelijk heeft behaald. Om de waarde van de zijn toekomstige rendement te berekenen, houden we een bruto rendement van 6% aan. Dit is een voorbeeldrendement.

  Zo berekenen we Ronald's eindkapitaal:

  € ...       Ronald's inleg

  € ... +      Totaal behaalde rendementen van 2002 tot en met 2012

  € ... +     6% bruto toekomstige rendement

  € ... -/-  20x € ... aan jaarlijkse kosten

  € ...       Waarde van Ronald's eindkapitaal

stap 2

Bereken uw eindkapitaal met de maximale kosten
 • U berekent dit eindkapitaal als volgt. U berekent wat de waarde van uw beleggingsverzekering is op de einddatum. Hier trekt u de afgesproken maximale kosten vanaf.

  Voorbeeld
  Ronald heeft in 2002 een beleggingsverzekering afgesloten. Deze verzekering heeft hij nog steeds. De einddatum van de verzekering is in 2022. De afgesproken maximale kosten die Ronald had moeten betalen, zijn € ... De opgebouwde waarde van zijn verzekering is nu € .... Dit is het bedrag inclusief de rendementen die Ronald's beleggingsverzekering werkelijk heeft behaald. Om de waarde van de zijn toekomstige rendement te berekenen, houden we een bruto rendement van 6% aan. Dit is een voorbeeldrendement.

  Zo berekenen we Ronald's eindkapitaal:

  € ...       Ronald's inleg

  € ... +      Totaal behaalde rendementen van 2002 tot en met 2012

  € ... +     6% bruto toekomstige rendement

  € ... -/-  20x € ... afgesproken maximale kosten

  € ...       Waarde van Ronald's eindkapitaal

stap 3

Vergelijk de 2 eindkapitalen
 • Is uw eindkapitaal met de werkelijke kosten lager dan uw eindkapitaal met de maximale kosten? Dan heeft u teveel kosten betaald. U heeft dan recht op de tegemoetkoming.

  Voorbeeld 
  € ... Ronald's eindkapitaal met werkelijke kosten

  € ... Ronald's eindkapitaal met maximale kosten

  € ... Tegemoetkoming op de einddatum

  Het eindkapitaal van Ronald met werkelijke kosten is lager dan zijn eindkapitaal met de maximale kosten. Ronald heeft dus teveel kosten betaald. Daarom heeft Ronald recht op de tegemoetkoming.

stap 4

Hoogte van de tegemoetkoming berekenen
 • Om de hoogte van uw tegemoetkoming te berekenen, moet u eerst weten wat de waarde van uw beleggingsverzekering was op 31 december 2012. Dan telt u hierbij een netto rendement van 4,50% bij op. Dit is de vastgestelde rekenrente. U berekent dit rendement voor ieder jaar dat u de beleggingsverzekering had. [maar wat krijg je dan? het verschil tussen je behaalde rendement en het rendement met de rekenrente?]

  Voorbeeld
  Voor Ronald ziet dit er als volgt uit:

  € ...       waarde beleggingsverzekering op 31 december 2012

  € ...       werkelijk behaald rendement van 2002 tot 2012

  € ...       rendement met rekenrente (10x 4,50% over € ... = € ...)

  € ...       bedrag dat Ronald mag optellen aan de waarde van zijn verzekering

stap 5

Uitkering van de tegemoetkoming
 • De tegemoetkoming over de kosten die u heeft betaald van de begindatum van uw verzekering tot en met 31 december 2012, krijgt u in één keer.


  De tegemoetkoming voor de kosten die u betaalt na 31 december 2012 tot en met de einddatum van uw verzekering, krijgt u ieder jaar. Deze uitkering is jaarlijks, omdat het niet zeker is of u de verzekering tot de einddatum houdt. De verzekering kan namelijk stoppen door overlijden of doordat u de verzekering afkoopt.
  De verzekeraar maakt deze tegemoetkoming elk jaar op 1 januari over naar aan uw verzekering.