Is uw nalatenschap nog op orde?

Erfenis vaak bron van ruzie

Als ouders komen te overlijden, is dat natuurlijk een verdrietig moment. Maar helaas levert een overlijden ook in veel gevallen behoorlijke ruzies op binnen de familie. Zeker als er sprake is van een grote erfenis.

Uit de familiemonitor 2016 van Netwerk Notarissen blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders geen contact meer heeft met 1 of meer familieleden. In 2015 was dat 47% en in 2013 nog 13%, een flinke stijging dus. Ruzie over geld en erfenissen zijn vaak de oorzaak van de conflicten.

5 tips om onduidelijkheden te voorkomen

Hoe kunt u ervoor zorgen dat er geen ruzie ontstaat? Zorg ervoor dat u deze 5 zaken geregeld heeft:

 
 1. Schrijf het op

  Staan financiële verhoudingen zoals leningen en schenkingen helder op schrift? Vage afspraken kunnen problemen opleveren na uw overlijden. Heldere afspraken zijn met name van belang als u meer dan 1 kind heeft. Wilt u het ene kind een schenking doen omdat hij of zij het geld op dit moment hard nodig heeft, maar wilt u uw andere kind niet tekort doen? Doe dan een schenking op papier. Het kind ontvangt het geld dan niet direct maar heeft wel een recht in handen om zijn schenking op te eisen na uw overlijden. Zo is het na uw overlijden al snel duidelijk hoeveel er te verdelen is en wie nog recht op wat heeft.

 2. Wie wordt executeur?

  Wie gaat uw nalatenschap afwikkelen? De erfgenamen samen of wijst u iemand aan, een executeur? De executeur krijgt dan de bevoegdheid om namens alle erfgenamen de nalatenschap af te handelen. Verwacht u problemen tussen de erfgenamen? Overweeg dan een onafhankelijke executeur zoals een notaris. Dit kan een hoop gedoe besparen.

 3. Speciale wensen?

  Moet een bepaalde bezitting naar iemand in het bijzonder? Omdat hij of zij misschien een bijzondere band met dat sieraad of schilderij heeft? Leg dit dan vast in uw testament en eventueel ook waarom. Regelingen zoals een naamsticker op het schilderij hebben geen officiële status en kunnen voor discussie zorgen.

 4. Leg extraatjes uit

  Kinderen hebben recht op een minimaal erfdeel, de zogenaamde legitieme portie. Dit is de helft van wat de ouder nalaat. Maar u kunt natuurlijk ook uw kind, of iemand anders, iets extra’s geven. Noem daarvoor dan de reden in uw testament. Op die manier is er duidelijkheid voor alle erfgenamen.

 5. Is alles nog actueel?

  Zorg dat uw testament actueel is. De notaris kan uw testament in lijn brengen met uw wensen. Een testament dat niet aansluit op de actuele situatie kan veel vragen oproepen. Soms moeten de erfgenamen dan raden wat uw bedoeling was en dat levert in veel gevallen een conflict op.

 

Vrijstellingen

Over een deel van de erfenis hoeft de ontvanger geen erfbelasting te betalen. Hoe hoog dit belastingvrije bedrag is, hangt af van de relatie met de overledene. Bekijk de tabel op de website van de Belastingdienst.

Hulp bij uw testament

Veel problemen kunnen worden voorkomen door een goede voorbereiding. Een specialist estate planning kan daarbij helpen. Een estate planner kan het testament toetsen op uitvoerbaarheid. Hij geeft aan welke passages tot misverstanden kunnen leiden en wijst op bepalingen die ontbreken. Soms blijken bepaalde documenten zelfs onbruikbaar, omdat ze niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

Nalaten...of schenken

Als u wilt dat een deel van uw vermogen overgaat naar uw kinderen kunt u natuurlijk ook een deel van uw vermogen schenken. Dat laatste heeft echter alleen zin als u een deel van uw vermogen ook daadwerkelijk kunt missen. Houd bijvoorbeeld in de gaten dat u op latere leeftijd te maken kan krijgen met hogere zorgkosten. Wel zo fijn als u daar ook zelf nog een potje voor heeft.

Maar schenken heeft wel een paar voordelen. De belangrijkste is misschien wel dat u nog kunt meemaken hoe de ontvanger uw schenking gebruikt. Om bijvoorbeeld een studie te volgen, een mooie reis te maken of dat huis te kopen.

Daarnaast hoeft de ontvanger ook over een deel van de schenking geen belasting te betalen. Voor 2017 geldt dat u uw (pleeg)kinderen maximaal € 5.320,- kunt schenken zonder dat zij hierover belasting hoeven te betalen. Eenmalig mag u ook een bedrag van € 25.526,- aan uw (pleeg)kind schenken, zolang uw kind of zijn of haar partner tussen de 18 en 39 jaar is.

U kunt ook eenmalig hogere bedragen schenken waarover geen belasting verschuldigd is, maar dan moet de schenking gebruikt worden voor een dure studie (€ 53.176,-) of een eigen woning (€ 100.000,-).

U kunt ook aan anderen dan uw (pleeg)kinderen schenkingen doen die onbelast blijven. Voor 2017 geldt een maximale vrijstelling voor een bedrag van € 2.129,- en eenmalig een bedrag van € 100.000,- wanneer de schenking gebruikt wordt voor de eigen woning en de ontvanger of zijn of haar partner tussen de 18 en 39 jaar is.

De specifieke voorwaarden voor deze schenkingen zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Tip