Bankzaken na een overlijden

Wat gebeurt er na een overlijden met de bankzaken van de overledene? We leggen het uit.

Bankzaken worden geblokkeerd

Wanneer u een overlijden aan ons meldt, blokkeren wij alle (toegang tot) bankzaken van degene die is overleden. Dat doen we voor de zekerheid om misbruik te voorkomen. Denk aan de toegang tot Internet Bankieren en Mobiel Bankieren. Maar ook aan andere bankzaken, zoals alle rekeningen, betaalpassen en creditcards. Het is nog wel mogelijk om geld te storten op de rekeningen.

Hypotheken

Na het overlijden zijn de erfgenamen verplicht om de maandelijkse hypotheekaflossing en -rente te betalen. Dat kan via onze Nabestaandendesk. 

Boetevrij aflossen of rente wijzigen  
Lost u de hypotheek helemaal af binnen 1 jaar na de datum van het overlijden? Dan is dat boetevrij. 

Ook als u de rentevaste periode wilt wijzigen binnen 1 jaar na overlijdensdatum betaalt u geen boete.

Woning verkopen 
Kiest u ervoor om de woning te verkopen? We adviseren u daar graag bij.  Maak een afspraak met onze hypotheekadviseurs  nádat het overlijden is gemeld en de rekening op 'erven van...' staat.

Verzekeringen

Eventuele verzekeringen bij ABN AMRO lopen door. Regelt u de erfenis van de overledene? Geef dan zo snel mogelijk aan ons door wat er met de verzekeringen moet gebeuren. De afhandeling verschilt per verzekering.

Was de overledene de enige verzekeringnemer?  
Dan kunnen de erfgenamen de verzekering stopzetten. Afhankelijk van de voorwaarden van de polis, keren we levensverzekeringen, zoals bijvoorbeeld een Overlijdensrisicoverzekering , uit. Schadeverzekeringen (zoals de Auto- of Inboedelverzekering) beëindigen we alleen na verkoop of overschrijving op een andere naam.

Staat de verzekering op meerdere namen? 
Dan kan deze gewoon blijven doorlopen op naam van de medeverzekeringnemer.

Graag bespreken we persoonlijk wat u het beste kunt doen met de verzekeringen. Neem contact op met onze adviseurs.

Leningen

Doorlopende leningen blokkeren we automatisch nadat u het overlijden heeft gemeld. Nieuwe opnames zijn dan niet meer mogelijk. Als er na het overlijden nog bedragen zijn opgenomen, dan moeten die worden terugbetaald.

Kwijtschelding restschuld 
Bij sommige leningen kan de restschuld − tot een maximaal bedrag − worden kwijtgescholden. De erfgenamen hoeven het openstaande bedrag dan niet aan ons te betalen. Wordt de restschuld niet kwijtgescholden? Dan zijn de erfgenamen verplicht de lening terug te betalen.

Graag bespreken we met u wat er met de leningen moet gebeuren. Neem contact op met onze adviseurs.

Beleggingsrekeningen

Staat de beleggingsrekening op meerdere namen? Dan kan de mederekeninghouder deze gewoon blijven gebruiken. Is er geen mederekeninghouder? Dan blokkeren we de beleggingsrekening direct nadat u het overlijden heeft doorgegeven.

Beleggingsproducten aankopen en verkopen kan dan niet meer. Pas als we weten wie de erfenis regelt, deblokkeren we de rekening. In de tussentijd kan de waarde van de belegging stijgen of dalen.

Pensioenproducten

Had de overledene een pensioenaanvulling? Dan gaat het gespaarde bedrag naar de erfgenamen. De erfgenamen moeten hier wel een nabestaanden lijfrente van aankopen zoals bijvoorbeeld de Nabestaanden Leefrente bij ABN AMRO.

Wanneer de overledene een lopende pensioenuitkering had zoals een leefrente dan gaan de uitkeringen over op de erfgenamen in de vorm van een Nabestaanden Leefrente.

Had de overledene een Koopsom Garantie Polis of een Lijfrente Garantie polis? Dan volgt de verzekeraar de begunstiging die in de polis vastgelegd is. De begunstigde moet ook in dit geval een nabestaanden lijfrente aankopen.

In veel gevallen gelden nog aanvullende regels of zijn er meer mogelijkheden. Graag bespreken we persoonlijk met u wat u het beste kunt doen. Neem hiervoor contact op met een onze adviseurs.

Tip