Het overlijden van een naaste kan een emotionele gebeurtenis zijn. Daarnaast moeten nabestaanden en erfgenamen veel regelen. Vaak komt de last op de schouders van 1 iemand of enkele personen. We helpen u graag de bankzaken van de overledene met zorg en aandacht af te handelen. Ook geven we tips over andere dingen waarmee u rekening kunt houden.

image not availabale

Overlijden melden

Als een naaste overlijdt, is dit een pijnlijk moment in uw leven. Er moet veel geregeld worden, terwijl uw hoofd daar niet naar staat. Als de overledene klant was bij ABN AMRO, zijn er een aantal dingen die u moet doen en moet weten. Wij helpen u op weg. 

image not availabale

Erfenis na een overlijden

Is er een naaste overleden en ontvangt u een erfenis? Dan is er een aantal zaken om rekening mee te houden. Had uw naaste bijvoorbeeld wel of geen testament, en hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Wij leggen de belangrijkste en meest voorkomende zaken aan u uit.

Wat te doen bij een overlijden

Overlijdensakte

Overlijdensakte

Als u een overlijden heeft gemeld bij de gemeente, ontvangt u een overlijdensakte. Dit is een belangrijk document dat u nodig heeft voor verschillende instanties. 

Overlijden melden bij ABN AMRO

Overlijden melden bij instanties

Naast overlijden melden aan de bank, is het belangrijk dat u het overlijden ook meldt aan andere instanties. Zoals de gemeente, verzekeringen en social media. Wij helpen u graag op weg. 

Bankzaken na een overlijden

Bankzaken na een overlijden

Wat gebeurt er met de bankzaken van de overledene? Denk aan de hypotheek, leningen of pensioenproducten. Wij leggen het aan u uit. 

Wat te doen bij een erfenis

Erfenis accepteren of weigeren

Erfenis accepteren of weigeren

U kunt een erfenis zuiver accepteren, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Als u eenmaal een keuze maakt, kunt u deze niet meer wijzigen. Daarom leggen we graag uit waar u rekening mee moet houden.

Verklaring van erfrecht

Verklaring van erfrecht

In een verklaring van erfrecht staat wie de erfgenamen zijn bij een erfenis. Die informatie hebben we nodig om de zaken van de overledene goed af te handelen. Wij kunnen deze verklaring voor u aanvragen. We leggen uit hoe het in zijn werk gaat. 

-

Erfbelasting berekenen

Hoeveel erfbelasting u of uw erfgenamen betalen bij een overlijden, hangt van verschillende dingen af. Hier leest u meer over het berekenen van de erfbelasting die erfgenamen betalen aan de Belastingdienst.