Uw bestaande lening verhogen

Als u al een lening bij ABN AMRO heeft, kunt u deze verhogen. Hiervoor gelden na uw 65ste vaak andere regels. Wij leggen uit welke bestaande leningen u kunt verhogen of opnieuw af kunt sluiten.

Limiet Rood Staan verhogen

Met Rood Staan kunt u meer geld opnemen dan op uw bankrekening staat. Maakt u gebruik van Rood Staan op uw rekening en wilt u uw limiet verhogen? Log in en wijzig dit eenvoudig in Internet Bankieren of Mobiel Bankieren.

Let op: bent u 62, 63, 64, 65 of 66 jaar? Dan kunt u Rood Staan niet verhogen. Dit omdat we informatie zoals toekomstig (pensioen)inkomen niet automatisch kunnen aflezen.

Valt u in bovenstaande leeftijdsgroep en heeft u tijdelijk financiële ruimte nodig? Vraag dan Privélimiet Plus aan. Hiermee kunt u rood staan tot maximaal uw netto inkomen.

Persoonlijke lening oversluiten

Een Persoonlijke Lening helpt u bij het doen van een grote aankoop. Heeft u de hoogte van het bedrag verkeerd ingeschat? Kan gebeuren. Als u meer nodig heeft dan u dacht, kunt u tot uw 75ste opnieuw een Persoonlijke Lening aanvragen. Deze wordt dan samengevoegd met uw bestaande lening en moet voor uw 80e verjaardag aan ons zijn terugbetaald.

Flexibel Krediet verhogen

Een Flexibel Krediet kunt u tot uw 70ste levensjaar afsluiten of verhogen. Voor uw 80ste verjaardag moet de lening aan ons zijn terugbetaald. Wilt u uw Flexibel Krediet verhogen? Dat kan eenvoudig online.

Verhoog uw Flexibel Krediet