Uw bestaande lening verhogen

Als u al een lening bij ABN AMRO heeft, kunt u deze verhogen. Hiervoor gelden na uw 65ste vaak andere regels. Wij leggen uit welke bestaande leningen u kunt verhogen of opnieuw af kunt sluiten.

Limiet Rood Staan verhogen

Met Rood Staan kunt u meer geld opnemen dan op uw bankrekening staat. Maakt u gebruik van Rood Staan op uw rekening en wilt u uw limiet verhogen? Log in en wijzig dit eenvoudig in Internet Bankieren of Mobiel Bankieren.

Let op: bent u 62, 63, 64, 65 of 66 jaar? Dan kunt u Rood Staan niet verhogen. Dit omdat we informatie zoals toekomstig (pensioen)inkomen niet automatisch kunnen aflezen.

Valt u in bovenstaande leeftijdsgroep en heeft u tijdelijk financiële ruimte nodig? Vraag dan Privélimiet Plus aan. Hiermee kunt u rood staan tot maximaal uw netto inkomen.

Persoonlijke lening oversluiten

Een Persoonlijke Lening helpt u bij het doen van een grote aankoop. Heeft u de hoogte van het bedrag verkeerd ingeschat? Kan gebeuren. Als u meer nodig heeft dan u dacht, kunt u tot uw 69e opnieuw een Persoonlijke Lening aanvragen. Deze wordt dan samengevoegd met uw bestaande lening en moet voor uw 75e verjaardag aan ons zijn terugbetaald.