Video's over wonen en zorg

Hoe wilt u wonen als u ouder bent?

ABN AMRO organiseert regelmatig informele bijeenkomsten door het hele land, speciaal over thema's rondom wonen en zorg. De video's hieronder zijn delen uit een presentatie van november 2018.

Louise Brons Hunting, specialist financiële planning van ABN AMRO, vertelt tijdens de presentatie hoe de wetgeving rondom de zorg en zorgkosten in elkaar zit. Zij gaat ook in op de verschillende woonvormen en welke kosten daaraan zijn verbonden. Houd er rekening mee dat de genoemde bedragen en percentages gelden voor 2018. Ook zijn sommige voorbeelden in de presentatie speciaal voor inwoners van Harderwijk en omgeving.

 

Eigen bijdrage zorgkosten

Als u zorg ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen en woonsituatie. Hoe hoger uw eigen vermogen, hoe hoger uw eigen bijdrage aan zorgkosten.

Hoogte eigen bijdrage

U kunt een proefberekening maken met de tool van het Centraal Administratie Kantoor. Het CAK berekent en int de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit doet het CAK ook voor de ouderbijdrage van de Jeugdwet.. Bij de berekening van uw eigen bijdrage wordt altijd uitgegaan van uw inkomen en vermogen van 2 jaar vóór de Voorbeeld: voor het berekenen van uw eigen bijdrage voor 2019 wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen op 1 januari 2017. van 1 januari.

 

Verlagen van de zorgkosten

Wilt u uw eigen bijdrage zo laag mogelijk houden? Dan kunt u uw vermogen kleiner maken. Dit kan bijvoorbeeld door te schenken. U kunt uw zaken ook vastleggen in een testament.

Zorg inkopen en thuis wonen

Woont u thuis en wilt u extra zorg inkopen? Bijvoorbeeld dat er iemand de maaltijden voor u verzorgt? Op de website www.woonz.nl vindt u alles over diensten die u kunt inkopen. Ook vindt u informatie over woningen en reguliere zorginstellingen bij u in de buurt.

 

Zorgkosten in een zorgvilla

Bij een zorgvilla huurt u een kamer of appartement in een onderkomen waar ook de zorg voor u wordt geregeld. De zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Dit is bedoeld voor mensen die voortdurend zorg nodig hebben in de nabije omgeving.. U betaalt, naast de eigen bijdrage, ook zelf de huur en de verblijfkosten, waaronder voeding.

Kosten 24-uurszorg aan huis

Als u 24-uurszorg thuis krijgt, ontvangt u vanuit de WLZ een vergoeding. U betaalt ook een eigen bijdrage. Die is exclusief huur- en verblijfkosten zoals eten en drinken. De zorgkosten zijn aftrekbaar voor de belastingaangifte.

 

Zorg en niet meer thuis wonen

Zodra u een 24-uurs zorgindicatie heeft, moet er altijd iemand bij u zijn die voor u zorgt. Als u dit krijgt via een reguliere zorginstelling, geldt alleen de eigen bijdragen uit de WLZ. Dit is inclusief de huur, zorgkosten en verblijfkosten zoals eten en drinken.

Een levenstestament opstellen

In uw leventestament kunt u vastleggen wie u als Iemand die namens u mag beslissen over financiële en juridische zaken, meestal iemand binnen de familie of naaste die u vertrouwt. U kunt hem of haar machtigen voor uw rekening(en) of een en/of rekening openen. wilt benoemen en wie daar toezicht op houdt. Regelt u dit niet? Dan benoemt een kantonrechter een vertegenwoordiger zodra dit nodig is. Een levenstestament regelt u bij een notaris.