Naar de navigatie Naar de inhoud

6x Financiële hulp voor ouders


Naar het blogoverzicht

Als ouder besteedt u waarschijnlijk behoorlijk wat geld aan de kleding, school en kinderopvang van uw kinderen. Gelukkig helpt de overheid u een handje, bijvoorbeeld met de kinderbijslag. Dit blog vertelt u over zes toeslagen en regelingen, zodat u weet op welke steun u recht heeft, hoe u die aanvraagt en hoeveel u krijgt. En houdt u geld over? Dan kunt u natuurlijk sparen voor uw kind. Op die manier helpt u uw kind niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

1. Kinderbijslag: voor alle ouders

Kinderbijslag is een toeslag van de overheid bedoelt om u te helpen bij de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind. Maar u mag natuurlijk helemaal zelf weten waar u het geld aan uitgeeft. Als u er de energierekening van betaalt, is dat ook prima. 

Wie heeft er recht op?
Woont of werkt u in Nederland en heeft u eigen kinderen, stief- of pleegkinderen jonger dan 18 jaar die bij u thuis wonen? Grote kans dat u recht heeft op deze regeling. U krijgt voor ieder kind apart kinderbijslag (bron: Nibud.nl). U krijgt geen kinderbijslag meer als uw kind 18 jaar wordt, te veel verdient met een bijbaan of recht heeft op studiefinanciering.

Hoeveel kinderbijslag krijgt u?
Niet uw inkomen, maar de leeftijd van uw kind bepaalt hoeveel kinderbijslag u krijgt. Bij de zesde en twaalfde verjaardag van uw kind gaat het bedrag met meer dan € 40 per kwartaal omhoog. De uitbetalingsdagen in 2018 zijn: 2 januari, 3 april, 2 juli en 1 oktober. Bekijk welk bedrag u dan krijgt:

Leeftijd kind 0 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar
Bedrag per kind, per kwartaal € 201,05 € 244,13 € 287,21
Bron: SVB.nl

Hoe vraagt u kinderbijslag aan?
Kinderbijslag aanvragen is heel eenvoudig. Binnen 2 tot 4 weken na de geboorteaangifte krijgt u vanzelf een brief van de organisatie die de kinderbijslag betaalt: de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In die brief staat hoe u inlogt op Mijn SVB en daar kinderbijslag aanvraagt. Bij tweede en volgende kinderen stuurt de SVB u bij de geboorte weer een brief. Maar nu staan daar alleen de wijzigingen van uw kinderbijslag in (bron: SVB.nl).

Geld over = spaarpot vullen
Nodig of niet, die kinderbijslag krijgt u sowieso. Houdt u iets van het geld over? Denk dan nu alvast aan de toekomst van uw kind en vul zijn of haar spaarpot. Ga bijvoorbeeld sparen voor rijlessen, een studie of verre reis. U kunt ook de SVB de kinderbijslag laten overmaken op uw eigen spaarrekening of een kinderspaarrekening. Zo houdt u het spaargeld voor uw kind apart van uw eigen spaargeld, krijgt u er direct rente over én houdt u overzicht over uw inkomsten en uitgaven.

2. Kindgebonden budget: voor lagere inkomens

Bovenop de kinderbijslag heeft u kans op een maandelijkse bijdrage aan de kosten van uw kinderen onder 18 jaar: het kindgebonden budget. Met deze regeling geeft de overheid ouders met lagere inkomens een extra steuntje in de rug.

Wie heeft er recht op?
Is het jaarinkomen van u en uw partner € 20.451 of lager? Dan krijgt u het maximale bedrag van het kindgebonden budget. Als uw inkomen hoger is dan € 20.451 krijgt u een lagere of geen tegemoetkoming. Ook kijkt de Belastingdienst naar uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. Het vermogen van u en uw partner mag niet hoger zijn dan € 143.415. Bent u alleenstaand? Dan ligt die grens op € 113.451.

Hoeveel krijgt u?
Hoeveel kinderen u heeft en hoe oud zij zijn, bepalen ten slotte de precieze hoogte van het maandbedrag. Hieronder ziet u de maximale bedragen die u kunt krijgen:

Aantal kinderen Maximaal maandbedrag Aantal kinderen Maximaal maandbedrag
1 € 96,- 3 € 201,42
2 € 177,41 4 of meer € 24,- extra per kind
Bron: Nibud.nl

Hoe vraagt u het aan?
Ontvangt u al een toeslag, zoals huurtoeslag? Dan vraagt de Belastingdienst het kindgebonden budget automatisch voor u aan. Heeft u binnen 8 weken na de geboorte nog geen bericht en denkt u dat u er wel recht op heeft? Vraag het kindgebonden budget dan zelf aan.

Dit is het bedrag dat u elke maand ontvangt of moet betalen.

3. Kinderopvangtoeslag: voor werkende ouders

Tegenwoordig gaan veel kinderen naar de opvang, bijvoorbeeld als beide ouders werken. Maakt u gebruik van kinderopvang voor uw kinderen? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Hoeveel u krijgt is onder andere afhankelijk van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en de soort opvang.  

Wie heeft er recht op?
U krijgt kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken. Ook moet de door u gekozen opvang zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. De toeslag geldt voor de dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (basisschool) en opvang door gastouders. Als u dat handig vindt kunt u de toeslag rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvang. 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?
De Belastingdienst berekent de hoogte van de vergoeding over een maximaal uurtarief. Voor de dagopvang is dat € 7,45, voor buitenschoolse opvang € 6,95 en voor opvang via een gastouder € 5,91. Daarnaast rekent de Belastingdienst met het aantal uren dat u werkt. Is uw kind jonger dan 4 jaar? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen over 140% van het aantal uren van de minst werkende ouder. Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat deel 70%. Er geldt een maximum van 230 uur per maand. Ten slotte bepaalt ook het inkomen van u en uw partner de hoogte van de vergoeding (bron: Belastingdienst.nl).

Hoe vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Vraag de toeslag bij de belastingdienst aan binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis en dat is natuurlijk zonde.

4. Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Maak ook gebruik van de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U krijgt deze heffingskorting op uw belasting als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

1. Uw kind staat bij de Basisregistratie Personen ingeschreven op uw woonadres 
2. Uw inkomen uit werk is hoger dan €4.934 (2018) 
3. U bent alleenstaand en werkt of u heeft een fiscale partner en u heeft het laagste inkomen

5. Studeren met kind

Bent u een alleenstaande ouder en studeert u of bent u van plan te gaan studeren? StudieMetKind.nl van de Rijksoverheid laat u precies zien welke financiële steun u kunt krijgen bij studie- en kinderopvangkosten. 

6. Pleegvergoeding

Pleegouders kunnen een vergoeding krijgen voor de verzorging van een pleegkind. De leeftijd van het kind bepaalt de hoogte van de vergoeding. De maandbedragen liggen tussen € 550 en € 676. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl.

Lees onze sparen blogs

Boordevol tips, nieuws en inspiratie

Lees alles over sparen in onze blogs

Wanneer is je financiële buffer groot genoeg? Wat zijn de laatste ontwikkelingen van de spaarrentes? Hoeveel zakgeld geef je je kind? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u in onze blogs.