Naar de navigatie Naar de inhoud

6x financiële hulp voor ouders


Terug naar het blogoverzicht

Dat u als ouder behoorlijk wat geld kwijt bent aan uw kroost, leest u in mijn blog Wat kost uw kind?. Gelukkig krijgt u er veel voor terug en helpt de overheid u een handje, bijvoorbeeld met de kinderbijslag. Maar er zijn meer vergoedingen voor de opvoeding en verzorging van uw kind. Ik neem 3 bekende en 3 minder bekende met u door. Zodat u weet op welke steun u recht heeft, hoe u die aanvraagt en hoeveel u krijgt. En houdt u geld over? Dan kunt u natuurlijk sparen voor uw kind. Op die manier helpt u uw kind niet alleen nu, maar ook in de toekomst. 

1. Kinderbijslag: voor alle ouders

Ik trap af met de oudste en bekendste tegemoetkoming voor ouders: kinderbijslag (sinds 1941). Met deze toeslag betaalt de overheid mee aan de kosten voor de opvoeding en verzorging van uw kind. Maar u mag natuurlijk helemaal zelf weten waaraan u het geld precies uitgeeft. Als u de energierekening ervan betaalt, is dat ook prima.

Wie heeft er recht op?
Woont of werkt u in Nederland en heeft u eigen kinderen, stief- of pleegkinderen jonger dan 18 jaar die bij u thuis wonen? Grote kans dat u recht heeft op deze regeling. U krijgt voor ieder kind apart kinderbijslag (bron: Nibud.nl). U krijgt geen kinderbijslag meer als uw kind 18 jaar wordt, te veel verdient met een bijbaan of recht heeft op studiefinanciering.

Hoeveel krijgt u?
Niet uw inkomen, maar de leeftijd van uw kind bepaalt hoeveel kinderbijslag u krijgt. Bij de zesde en twaalfde verjaardag van uw kind gaat het bedrag met meer dan € 40 per kwartaal omhoog. De uitbetalingsdagen in 2017 zijn: 2 januari, 3 april, 3 juli en 2 oktober. Check welk bedrag u dan krijgt:

Leeftijd kind 0 tot en met 5 jaar 6 tot en met 11 jaar 12 tot en met 17 jaar
Bedrag per kind, per kwartaal € 198,38 € 240,89 € 283,40
Bron: SVB.nl

Hoe vraagt u het aan?
Kinderbijslag aanvragen is kinderlijk eenvoudig. Binnen 2 tot 4 weken na de geboorteaangifte krijgt u vanzelf een brief van de organisatie die de kinderbijslag betaalt: de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In die brief staat hoe u inlogt op Mijn SVB en daar kinderbijslag aanvraagt. Bij tweede en volgende kinderen stuurt de SVB u bij de geboorte weer een brief. Maar nu staan daar alleen de wijzigingen van uw kinderbijslag in (bron: SVB.nl).

2. Kindgebonden budget: voor lagere inkomens

Bovenop de kinderbijslag heeft u kans op een maandelijkse bijdrage aan de kosten van uw kinderen onder 18 jaar: het kindgebonden budget. Met deze regeling geeft de overheid ouders met lagere inkomens een extra steuntje in de rug.

Wie heeft er recht op?
Is het jaarinkomen van u en uw partner € 20.109 of lager? Dan krijgt u het maximale bedrag van het kindgebonden budget. Als uw inkomen hoger is dan € 20.109 krijgt u een lagere, of geen tegemoetkoming. Ook kijkt de Belastingdienst naar uw vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. Het vermogen van u en uw partner mag niet hoger zijn dan € 132.762. Bent u alleenstaand? Dan ligt die grens op € 107.762.

Hoeveel krijgt u?
Hoeveel kinderen u heeft en hoe oud zij zijn, bepalen ten slotte de precieze hoogte van het maandbedrag. Heeft u kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar? Dan krijgt u per kind maandelijks € 19,50 extra. Voor kinderen van 16 en 17 jaar krijgt u bijna het dubbele: € 34,75. Hieronder ziet u de maximale bedragen die u kunt krijgen:

Aantal kinderen Maximaal maandbedrag Aantal kinderen Maximaal maandbedrag
1 € 95,17 3 € 193,75
2 € 170 4 of meer € 23,75 extra per kind
Bron: Nibud.nl

Hoe vraagt u het aan?
Ontvangt u al een toeslag, zoals huurtoeslag? Dan vraagt de Belastingdienst het kindgebonden budget automatisch voor u aan. Heeft u binnen 8 weken na de geboorte nog geen bericht en denkt u dat u er wel recht op heeft? Vraag het kindgebonden budget dan zelf aan.

Dit is het bedrag dat u elke maand moet betalen.

3. Kinderopvangtoeslag: voor werkende ouders

Mijn broer, zus en ik hadden vroeger de luxe dat onze moeder altijd thuis was om ons op te vangen. Tegenwoordig werkt vaak zowel vader als moeder en gaan de kinderen naar de opvang. Om te voorkomen dat uw salaris daar meteen weer aan opgaat, heeft de overheid kinderopvangtoeslag in het leven geroepen.

Wie heeft er recht op?
U krijgt kinderopvangtoeslag als u en uw partner allebei werken. Ook moet de door u gekozen opvang zijn aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang. De toeslag geldt voor de dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (basisschool) en opvang door gastouders. Als u dat handig vindt kunt u de toeslag trouwens rechtstreeks laten overmaken aan de kinderopvang. 

Hoeveel krijgt u?
De Belastingdienst berekent de hoogte van de vergoeding over een maximaal uurtarief. Voor de dagopvang is dat € 7,18, voor buitenschoolse opvang € 6,69 en voor opvang via een gastouder € 5,75. Daarnaast rekent de Belastingdienst met het aantal uren dat u werkt. Is uw kind jonger dan 4 jaar? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen over 140% van het aantal uren van de minst werkende ouder. Als uw kind naar de basisschool gaat, is dat deel 70%. Er geldt een maximum van 230 uur per maand. Ten slotte bepaalt ook het inkomen van u en uw partner de hoogte van de vergoeding (bron: Belastingdienst.nl).

Hoe vraagt u het aan?
Vraag de toeslag aan binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Anders loopt u kinderopvangtoeslag mis en dat is natuurlijk zonde.

4. Nóg 3 bijzonder fijne tips

Dan heb ik nog 3 financiële tips voor gezinssituaties die de uitzondering op de regel zijn. Heeft u bijvoorbeeld pleegkinderen? Of voedt u uw kinderen alleen op en studeert u daarnaast? De overheid denkt ook aan u: 

1. Pleegvergoeding: zoals het woord al aangeeft is dit een vergoeding voor de kosten van uw pleegkind. De leeftijd van uw kind bepaalt de hoogte van de vergoeding. De maandbedragen liggen tussen € 543 en € 667.
2. Studiemetkind.nl: de Rijksoverheid heeft deze website gemaakt voor alleenstaande ouders die studeren of dat van plan zijn. Hier vindt u alles over financiële steun bij studie- en kinderopvangkosten.
3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting: u krijgt deze heffingskorting op uw belasting als u kinderen heeft die jonger zijn dan 12 jaar, én als zowel u als uw partner werkt. Het jaarlijkse inkomen van u en uw partner moet tot slot hoger zijn dan € 4.895. Hoeveel u krijgt ligt aan uw precieze inkomen.

Geld over = spaarpot vullen

Nodig of niet, die kinderbijslag krijgt u sowieso. Houdt u iets van het geld over? Denk dan nu alvast aan de toekomst van uw kind en vul zijn of haar spaarpot. Het is toch fijn als uw financiële steun niet stopt als uw kind stopt met kind zijn? Ga bijvoorbeeld sparen voor rijlessen, een studie of verre reis. U kunt de SVB de kinderbijslag laten overmaken op uw eigen spaarrekening of een kinderspaarrekening. Zo houdt u het spaargeld voor uw kind apart van uw eigen spaargeld, krijgt u er direct rente over én houdt u overzicht over uw inkomsten en uitgaven.

Door: Ilja van Meulem, Online Copywriter ABN AMRO

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Lees onze sparen blogs

Boordevol tips, nieuws en inspiratie

Lees alles over sparen in onze blogs

Wanneer is je financiële buffer groot genoeg? Wat zijn de laatste ontwikkelingen van de spaarrentes? Hoeveel zakgeld geef je je kind? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u in onze blogs.