Naar de navigatie Naar de inhoud

Overzicht documenten pensioenadvies

Verzamel vlot en gemakkelijk uw financiële documenten

Onze klanten geven aan dat het verzamelen van financiële documenten lastig en tijdrovend kan zijn. Daarom helpen we u graag op weg. Zonder uw documenten kunnen we immers niet voor u aan de slag. Na het eerste oriënterende gesprek krijgt u van uw adviseur een overzicht van de documenten die voor uw advies nodig zijn. Hieronder leest u per document een korte toelichting en hoe u het document gemakkelijk kunt vinden.

Tip: maak op uw computer een map aan waar u alles overzichtelijk in opslaat. U heeft dan zelf ook alles gemakkelijk bij de hand. 

Inkomen en uitkering

Aangifte Inkomstenbelasting

 • Wat is het? De aangifte inkomstenbelasting is het jaarlijkse overzicht voor de belastingdienst van uw inkomsten, verplichtingen, bezittingen en schulden. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport. Verwar de aangifte inkomstenbelasting niet met de aanslag inkomstenbelasting. De aanslag heeft uw adviseur niet nodig.
 • Waar vindt u het? U kunt een PDF-bestand van uw aangifte eenvoudig vinden op de website van de Belastingdienst. Inloggen op deze site doet u met uw DigiD.

Loonstrook

 • Wat is het? De loonstrook ontvangt u van uw werkgever. Hierin staat een overzicht van onder andere uw brutoloon en nettoloon, toeslagen, inhoudingen en pensioenbijdragen. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.
 • Waar vindt u het? Uw adviseur krijgt graag een kopie van uw loonstrook. Dit kan een digitale of papieren kopie zijn.

Toekenningsbesluit uitkeringen

 • Wat is het? Wanneer u een uitkering ontvangt, heeft u een toekenningsbesluit gekregen van de instantie waar u de uitkering van krijgt. In het toekenningsbesluit staat informatie over de hoogte van de uitkering en de periode waarin u de uitkering krijgt. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.
 • Waar vindt u het? Een print van het toekenningsbesluit kunt u maken via de websites van de  Sociale Verzekeringsbank of het UWV.

Pensioen en AOW

Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

 • Wat is het? In uw uniform pensioenoverzicht (UPO) staat een overzicht van uw ouderdomspensioen, eventueel nabestaanden- en wezenpensioen en een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering via uw werkgever. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.
 • Waar vindt u het? U ontvangt uw UPO jaarlijks per post of digitaal van uw pensioenfonds. Heeft u een pensioenregeling bij een vorige werkgever? Dan krijgt u minimaal één keer per vijf jaar een UPO. Heeft u geen recente gegevens? Dan kunt u  een groot aantal pensioenfondsen terugvinden via de websites van de  Pensioenfederatie  en De Nederlandse Bank. U wordt van daaruit doorgeleid naar uw pensioenfonds waar u informatie of een UPO kunt opvragen.

Overzicht uit mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat is het? Mijnpensioenoverzicht.nl is een website van de overheid. Alle pensioenen die u heeft, staan daarin opgenomen: uw actieve pensioen, uw slapende pensioenrechten en uw  recht op AOW. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.
 • Waar vindt u het? Op de website  mijnpensioenoverzicht.nl logt u in met uw DigiD. U komt dan direct terecht in uw persoonlijke pensioenoverzicht. Rechts bovenin het scherm kiest u 'download gegevens of een overzicht'. Hier download u een PDF-bestand van het totaaloverzicht. Let op: gebruik niet de knop 'print'! Daarmee krijgt u niet het totaaloverzicht dat uw adviseur nodig heeft.

Overzicht AOW

 • Wat is het? De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een basispensioen van de Rijksoverheid. Ontvangt u AOW? Dan krijgt u van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een overzicht van de hoogte van uw AOW. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport. Ontvangt u nog geen AOW? Dan heeft uw adviseur deze informatie niet nodig.
 • Waar vindt u het? Uw adviseur krijgt van u graag een kopie van uw overzicht AOW pensioen. U vindt dit overzicht op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Onderneming & BV

Informatie over uw IB-onderneming (eenmanszaak, ZZP, VOF of Maatschap)

De financiële informatie over uw IB-onderneming staat in uw aangifte inkomstenbelasting en in eventuele aparte jaarcijfers voor uw onderneming. Denk aan de financiële resultaten van uw onderneming en de fiscale regelingen waarvan u als ondernemer gebruikmaakt. Uw adviseur krijgt graag de volgende informatie:
 • Een kopie van uw gehele, meeste recente aangifte inkomstenbelasting. 
 • Maakt u aparte jaarcijfers voor uw onderneming? Dan krijgt uw adviseur graag ook een kopie van de meest recente jaarcijfers. Uw accountant kan de jaarcijfers op uw verzoek direct aan uw adviseur versturen. U kunt de PDF-bestanden van uw aangifte eenvoudig vinden op de website van de Belastingdienst. Inloggen op deze site doet u met uw DigiD.

Informatie over uw BV (werkmaatschappij en holding)

In de jaarcijfers van uw onderneming staat de financiële informatie over uw BV, zoals de financiële resultaten. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.

Uw adviseur krijgt graag de volgende informatie: 
 • De meest recente jaarcijfers van de BV (inclusief eventueel onderliggende BV’s of verbonden BV’s). Uw accountant kan de jaarcijfers op uw verzoek direct aan uw adviseur versturen.
 • Soms zal uw adviseur de statuten van de BV nodig hebben. Dan zal de adviseur u hier persoonlijk om vragen. 
Informatie over uw pensioen BV

In de informatie over uw pensioen BV staat onder andere informatie over de stand van de pensioenreserve op de balans van de BV. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.

Uw adviseur krijgt graag de volgende documenten:
 • De meest actuele pensioenbrief; hierin staat de pensioenregeling tussen de directeur groot aandeelhouder en de BV
 • Een recente, actuariële berekening van de pensioenverplichting door de accountant; de huidige stand van het pensioen
 • De statuten van de BV; wat mag de BV wel en wat mag de BV niet. 

Informatie over uw stamrecht BV

In de informatie over uw stamrecht BV staat onder andere informatie over de hoogte van de stamrechtverplichting op de balans van de BV. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.

Uw adviseur krijgt graag de volgende informatie:
 • De stamrechtovereenkomst; hierin staan de afspraken tussen  de persoon aan wie het stamrecht toekomt en de BV.
 • Een recente, actuariële berekening van de stamrechtverplichting door de accountant: de huidige stand van het stamrecht.
 • De overeengekomen oprenting van de stamrechtverplichting: met welk percentage rente de stamrechtverplichting ieder jaar wordt opgehoogd. Dit is bij het ontstaan van de stamrecht overeengekomen.

Uw financiële producten

Uw financiële producten zijn een onderdeel van uw inkomen en uw vermogen, nu en ook later. Uw adviseur verwerkt de gegevens van al uw financiële producten in uw adviesrapport. De informatie over uw financiële producten bij ABN AMRO is bij uw adviseur al bekend. Uw adviseur krijgt van u daarom graag de volgende informatie over uw financiële producten die u niet bij ABN AMRO heeft:

Betaalrekeningen, spaarrekeningen en beleggingen

 • Het meest recente jaaroverzicht. Een jaaroverzicht krijgt u jaarlijks van uw bank(en) voor het maken van uw inkomstenbelastingaangifte.
 • Een print uit internetbankieren met daarop de huidige waarde van uw betaalrekeningen, spaarrekeningen en beleggingen. Tip: print een overzichtspagina, daarop zijn uw privé-inkomsten en -uitgaven niet zichtbaar.

Kredieten

 • Een kopie van de kredietovereenkomst van uw krediet op uw betaalrekening (rood staan), uw persoonlijke lening, doorlopend krediet of effectenkrediet.

Bankspaarrekeningen (sparen op geblokkeerde rekening)

 • Een kopie van de spaarovereenkomst
 • Een actueel waarde-overzicht van de rekening
 • Hoeveel heeft u op deze rekening gestort en over welke periode?
 • Stort u nog steeds op de rekening? Zo ja, hoeveel stort u dan?
 • Voor welk doel (pensioen, aflossing hypotheek) heeft u deze rekening geopend?

Uw hypotheek
 
 • Een overzicht van uw lopende hypotheek of hypotheekdelen
 • Een specificatie van het rentecontract per hypotheekdeel: hoe lang uw rente vaststaat en tegen welk percentage
 • Een overzicht van de aan de hypotheek gekoppelde producten zoals levensverzekeringen, risicoverzekeringen of bankspaarrekeningen
 • Wanneer heeft u de hypotheek afgesloten?

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen bestaan er in verschillende vormen:
 • Overlijdensrisicoverzekeringen: een (eenmalige) uitkering bij overlijden.
 • Kapitaalsverzekeringen: verzekeringen waarmee u een bedrag kapitaal opbouwt voor bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek.
 • Lijfrenteverzekeringen: verzekeringen als aanvulling op uw pensioen waarbij  de premie in aftrek is gebracht op uw inkomen via uw belastingaangifte.

Uw adviseur ontvangt graag de volgende gegevens van uw levensverzekeringen:
 • Een kopie van de meest recente, originele polis(sen). Op de polis  staat van wie de verzekering is (verzekeringsnemer), wie verzekerd is (verzekerde), waarvoor deze verzekerd is (verzekerde bedragen) en voor wie het bedrag in de toekomst is bedoeld (de begunstigde(n)). Op de website van het Verbond van Verzekeraars  kunt u de meeste levensverzekeraars terugvinden. Bij de levensverzekeraars kunt u informatie over uw polissen opvragen.
 • Het meest recente jaaroverzicht of waarde-overzicht. U krijgt dit overzicht jaarlijks van uw verzekeraar. In dit overzicht staat een indicatie van de waarde van uw levensverzekering. 

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen zijn verzekeringen die uw inkomen aanvullen of vervangen in het geval van arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte. Denk aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, woonlastenbeschermers of hypotheekbeschermers. 

Uw adviseur krijgt graag:
 • een kopie van de originele polis van uw inkomensverzekering(en). 

Overige documenten

Informatie over echtscheiding

Een echtscheiding kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Denk onder andere aan partneralimentatie, kinderalimentatie, vermogensoverdracht en het delen van pensioenrechten. Uw adviseur verwerkt deze informatie in uw adviesrapport.

Uw adviseur krijgt graag de volgende informatie:
 • Een kopie van het echtscheidingsconvenant dat door beide partijen is ondertekend. En de eventuele aanvullingen hierop.
 • Informatie over de pensioenrechten van de ex-partners van de pensioenfondsen.

Testament

In uw testament bepaalt u wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw vermogen en uw bezittingen. Uw adviseur kan uw testament beoordelen in het licht van uw persoonlijke situatie en uw vermogenspositie. Wilt u hiervan gebruikmaken? Dan krijgt uw adviseur graag een kopie van uw testament.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we op wereldreis

Hoeveel heeft u later te besteden?

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Fantaseert u wel eens over een wereldreis? Tijdens uw pensioen heeft u tijd. Maar misschien is uw inkomen dan lager dan u denkt. Ontdek dus hoe u nu inkomen kunt opbouwen voor later.

Blijf op de hoogte via

 • Volg ons via Facebook
 • Volg ons via Twitter
 • Volg ons via Linkedin
 • Volg ons via YouTube
 • Nieuwsbrief