Naar de navigatie Naar de inhoud

Verlaging van de rekenrente

verlaging van de rekenrente

Wat betekent de verlaging van de rekenrente voor uw pensioen?

Laatste update: 17 juli 2015

De kans dat pensioenfondsen uw pensioen moeten korten, is groter geworden. Ook betaalt u vanaf 2016 waarschijnlijk meer premie. Dat komt doordat de Nederlandsche Bank (DNB) de rekenrente heeft verlaagd. Of preciezer gezegd: de rente waar pensioenfondsen hun verplichtingen van langer dan 20 jaar 'contant mee moeten maken' is verlaagd van 4,2% naar 3,3%. De kans dat uw pensioen de komende jaren wordt geïndexeerd (zie de veelgestelde vragen hieronder) is daardoor ook verkleind.

Waarom verlaagt DNB de rekenrente?

Pensioenfondsen moeten volgens de Pensioenwet rekenen met een rente waarin 'zo veel mogelijk marktinformatie' zit. De nieuwe lagere rente is volgens DNB 'realistischer, evenwichtiger, bestendiger en eerlijker' dan de oude 4,2%. Met die oude rente rekenden fondsen zich rijk, volgens DNB.

De gezondheid van een pensioenfonds

Het is belangrijk dat een pensioenfonds 'gezond' is om ook in de toekomst aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Als een fonds evenveel beleggingsgelden heeft als pensioenverplichtingen, heeft het een 'dekkingsgraad' van 100%. Een hogere dekkingsgraad betekent dat een fonds gezonder is. Volgens de wet moet de minimale dekkingsgraad van een pensioenfonds ongeveer 105% zijn. Wil een pensioenfonds uw pensioen nog volledig kunnen indexeren (zie de veelgestelde vragen) dan is een dekkingsgraad van gemiddeld 130% nodig.

Rekenrente en dekkingsgraad: voorbeelden

Onderstaand voorbeeld maakt helder hoe het komt dat als de rente daalt de dekkingsgraad ook daalt. Het voorbeeld is sterk versimpeld om het zo duidelijk mogelijk te houden.

Stel: de rente is 10%.

 • Over 1 jaar moet het pensioenfonds u € 1.000,- betalen

 • Het pensioenfonds moet dan nu € 909,- in kas hebben (in 1 jaar tijd groeit deze EUR 909 namelijk aan naar € 1.000,-)

 •  Het pensioenfonds heeft nu al deze € 1.000,- in kas

 • De dekkingsgraad is dan 110% (1.000/909)

Stel: de rente daalt fors, naar 0%.

 • Over 1 jaar moet het pensioenfonds u nog steeds € 1.000,- betalen

 • Dat betekent dat het pensioenfonds nu al € 1.000,- in kas moet hebben

 • Gelukkig heeft dit pensioenfonds die € 1.000,- al in kas

 • Echter: de dekkingsgraad zakt fors, namelijk naar 100% (1.000/1.000).

Veel pensioenfondsen hebben een deel van het renterisico afgedekt. Door dat afdekken zou het geld dat ze in kas hebben, moeten stijgen als de rente daalt. Maar in de meeste gevallen is het te duur is om het volledige renterisico af te dekken. Daarom daalt de dekkingsgraad toch als de rente daalt.

Effect verlaging op de dekkingsgraden

Wat precies het effect is van de verlaging van de rekenrente, hangt af van hoe jong of oud de deelnemers van een pensioenfonds zijn. De verlaging geldt immers voor de langlopende verplichtingen. De totale verplichtingen van een fonds met veel jonge deelnemers is dus veel hoger dan een fonds met relatief oude deelnemers.

 • Voor een fonds met veel deelnemers van gemiddelde leeftijd zal de dekkingsgraad 3%-punt dalen

 • Voor een fonds met relatief oude deelnemers daalt de dekkingsgraad 2%-punt

 • Voor een fonds met jongere deelnemers is dat 6%-punt

Een 'jong' fonds heeft veel verplichtingen die langer dan 20 jaar lopen. Daarom wordt het meer geraakt door de verlaging van de rekenrente dan een 'oud' fonds.

De huidige rekenrente van 3,3% is een gemiddelde van de marktrentes over een langere periode. Omdat de verwachting is dat de lange rente laag zal blijven, zal het gemiddelde de komende periode nog verder dalen. Dat betekent weer dat de dekkingsgraden nog verder zullen dalen: 7% voor een oud fonds, 15% voor de sector als geheel en 23% voor een jong fonds.

Hoe zit het met uw pensioenfonds?

Voor de grote fondsen in Nederland ziet het beeld er als volgt uit:

Pensioenfonds Oude dekkingsgraad Nieuwe dekkingsgraad
ABP 103,9 102
PMT 103,5 100,2
PME 102,2 99,8
Zorg en Welzijn +/- 103 +/- 100

Wilt u weten hoe het zit met 'uw' dekkingsgraad? Informeer dan bij uw eigen pensioenfonds.

Hoe ziet uw hele pensioen er nu uit?

Een pensioenfonds is maar één van de pijlers van uw pensioen later. Wilt u weten hoe uw 'hele' pensioen er straks uitziet? Doe dan de pensioencheck. In 7 vragen weet u hoe u er ongeveer voor staat als u met pensioen gaat.

Veelgestelde vragen

 • Wat gebeurt er met de pensioenpremie in 2016?

  De pensioenpremie zal in 2016 waarschijnlijk stijgen. Reken op een premieverhoging van tussen de 3% en 8%.

 • Wat is indexeren?

  Pensioenfondsen willen dat hun klanten met hun opgebouwde pensioen net zo kunnen leven als ze nu doen. Om dit te bereiken zorgen de pensioenfondsen ervoor dat de pensioenen meestijgen met de lonen en de prijzen. Die stijging wordt indexatie of toeslag genoemd. De overheid bepaalt bij welke dekkingsgraad er in welke mate geïndexeerd mag worden.

Verder praten over uw situatie

Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we op wereldreis

Hoeveel heeft u later te besteden?

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Fantaseert u wel eens over een wereldreis? Tijdens uw pensioen heeft u tijd. Maar misschien is uw inkomen dan lager dan u denkt. Ontdek dus hoe u nu inkomen kunt opbouwen voor later.