Naar de navigatie Naar de inhoud

DGA en pensioen in eigen beheer

DGA en pensioen in eigen beheer

Pensioen in eigen beheer: wat betekenen de voorgestelde wijzigingen?

Laatste update: 3 juli 2015

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en heeft u uw pensioen in Eigen Beheer? Op 1 juli 2015 is staatssecretaris Wiebes met 2 voorstellen gekomen voor hervorming van het pensioen voor de DGA. In onderstaande tabel geven we de hoofdkenmerken van deze 2 voorstellen beknopt weer.

Kenmerk

Oudedagsbestemmingsreserve (OBR)

Oudedagssparen

Dotatie

Ieder jaar mag de BV bepalen of zij wel of niet doteert aan de OBR. Ook mag zij bepalen hoeveel zij doteert. Echter wel met een maximum.

Idem

Aftrekbaarheid dotatie

Deze toevoeging aan deze voorziening is fiscaal aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Idem

Inhaaldotatie

Niet toegestaan

Idem

Oprenting

Rent alleen op in uitkeringsfase

Rent wel op

Ingangsdatum

De lijfrente moet uiterlijk worden aangekocht binnen twee maanden nadat de DGA de AOW-leeftijd heeft bereikt. Later ingaan mag onder voorwaarden.

Of na verkoop onderneming. Uitstellen mag.

De lijfrente moet uiterlijk worden aangekocht binnen twee maanden nadat de DGA de AOW leeftijd heeft bereikt. Later ingaan mag onder voorwaarden.

Overlijdensrisico

Een deel van de OBR of jaarlijkse dotatie mag worden gebruikt voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Idem

Met geld ondernemen

Tijdens de opbouwfase kunnen de tegenover de OBR staande gelden worden gebruikt voor ondernemingsactiviteiten.

idem

Verschil fiscale en commerciële reserve (heeft invloed op de hoogte van het maximaal uit te keren dividend)

Waarschijnlijk wel in opbouw; waarschijnlijk niet in uitkeringsfase

Waarschijnlijk niet

Overlijden

Er moet nabestaandenlijfrente met kapitaal worden aangekocht

idem

Gevolgen niet nakomen wettelijke eisen

Vennootschapsbelasting en boete

Inkomstenbelasting en revisierente (=boete)

De staatssecretaris heeft ook geopperd om pensioen in eigen beheer geheel af te schaffen.

Wat gebeurt er met bestaande aanspraken?

U heeft als DGA heeft met uw al bestaande aanspraken 2 mogelijkheden:

 1. U kunt besluiten uw huidige aanspraak in stand te houden. Verdere pensioenopbouw volgens de huidige methode is echter niet meer toegestaan.

 2. U kunt besluiten uw fiscale reserve om te zetten in de nieuwe regeling. Uw partner moet dan wel meetekenen, omdat zij/hij aanspraken prijsgeeft.

Wat valt ons op aan de regelingen?

Het Pensioen Expert Team van ABN AMRO valt de volgende zaken op:

 1. Het is volgens de huidige tekst niet meer mogelijk om een voorziening bij arbeidsongeschiktheid te regelen via de BV. Voor gewone werknemers kan dat wel. Sterker nog, de aftoppingsgrens van € 100.000,- geldt niet voor de aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen. De DGA moet dus in privé iets gaan regelen om het risico van arbeidsongeschiktheid af te dekken.

 2. Als de DGA besluit zijn huidige pensioenvoorziening om te zetten in OBR of Oudedagssparen verliest de partner bepaalde rechten. Het is zaak de partner daar uitvoerig en schriftelijk over te informeren. Dit om te voorkomen dat de partner bij echtscheiding aangeeft nooit de gevolgen van de omzetting te hebben overzien.

 3. De duur van de uitkeringsperiode verschilt per uitvoerder (bank/verzekeraar enerzijds en BV anderzijds).

Veelgestelde vragen

 • Waar gaat de voorkeur van de staatssecretaris naar uit?

  De voorkeur van de staatssecretaris gaat uit naar Oudedagssparen.

 • Wanneer wordt een besluit genomen voor welke variant wordt gekozen?

  Het is nu nog niet bekend wanneer het besluit wordt genomen voor welke variant wordt gekozen.

 • Naar welke datum van ingang streeft de overheid?

  Het streven is dat de wetgeving per 1 januari 2016 ingaat. De vraag is of dat haalbaar is.

 • Heeft u nog meer vragen?

  Als u nog meer vragen heeft, neem dan contact op met het nieuwe Pensioen Expert Team van ABN AMRO. Dat kan via pet@nl.abnamro.com.

Verder praten over uw situatie

Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we op wereldreis

Hoeveel heeft u later te besteden?

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Fantaseert u wel eens over een wereldreis? Tijdens uw pensioen heeft u tijd. Maar misschien is uw inkomen dan lager dan u denkt. Ontdek dus hoe u nu inkomen kunt opbouwen voor later.