Naar de navigatie Naar de inhoud

Alles over de Leefrente

Wat is de Leefrente?

De Leefrente is een vorm van banksparen. De Leefrente is een geblokkeerde spaarrekening waarop u één keer een bedrag laat overmaken. Bijvoorbeeld het geld uit een lijfrenteverzekering, lijfrentebeleggingsrecht, of lijfrentespaarrekening zoals een Pensioenaanvulling. Of uw stakingswinst en/of oudedagsreserve als ondernemer.

U kunt dit geld niet zomaar van de Leefrente opnemen. Het geld moet u over een aantal jaren in gelijke termijnen laten uitkeren. U kunt het geld elke maand, elk kwartaal of elk halfjaar laten uitkeren als aanvulling op uw inkomen. Over de uitkering wordt inkomstenbelasting en ZVW-premie ingehouden Over het tegoed betaalt u geen vermogensbelasting. Aan de looptijd van de uitkering  zijn regels verbonden.

Er zijn twee vormen

 

 • Leefrente 2008-2013
  • Op deze rekening kunt u geld overboeken tot en met het kalenderjaar waarin u 70 jaar bent geworden.

  • Het bedrag dat u overboekt kan alleen afkomstig zijn:
   - van uw Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013
   - van een lijfrentebeleggingsrecht, lijfrentespaarrekening of een lijfrenteverzekering.

  • Heeft u een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening van na 2014? Of heeft u er na 2013 op gestort? Dan moet u uw waarde over laten boeken naar een Leefrente in plaats van de Leefrente 2008-2013. Op dit geld is het nieuwe regime van toepassing. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden.

 • Leefrente

  • Op deze rekening kunt u geld overboeken tot maximaal vijf jaar na het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt.

  • Het bedrag dat u overboekt kan afkomstig zijn:
   - van uw Pensioenaanvulling met variabele rente 
   - van een lijfrentebeleggingsrecht, lijfrentespaarrekening of een lijfrenteverzekering

  • Van een stakingswinst en/of oudedagsreserve

  • Het geld op deze rekeningen mag voor en na 2014 zijn gestort.

Voorwaarden

Voor wie?

 • Uw lijfrenteverzekering, lijfrentebeleggingsrecht of lijfrentespaarrekening komt vrij en u wilt beginnen met uitkeren.

 • Toen u opbouwde heeft u uw stortingen afgetrokken van uw belastbaar inkomen

 • U heeft een stakingswinst of oudedagsreserve als zelfstandig ondernemer. 

 • U wilt een aanvulling ontvangen op uw pensioen of inkomen.

Looptijd

Voordat u de Leefrente afsluit, bepaalt u wanneer u de eerste uitkering wilt ontvangen. Ook bepaalt u tot wanneer u de uitkeringen wilt ontvangen. U kunt de looptijd hierna niet meer wijzigen. De wet bepaalt de minimale looptijd. Deze is afhankelijk van uw geboortedatum en de leeftijd waarop u de eerste uitkering ontvangt.

 • Leefrente 2008-2013

  Ontvangt u de eerste uitkering voor het kalenderjaar waarin u 65 wordt? Dan is de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan 65.
  Ontvangt u de eerste uitkering op of na het kalenderjaar waarin u 65 wordt? Dan kunt u kiezen voor een looptijd van 5 tot maximaal 30 jaar. Voorwaarde hierbij is dat de jaarlijkse uitkeringen niet meer dan € 21.483,- (2018) bedragen. U moet dus een looptijd kiezen waarbij uw jaarlijkse uitkering minder is dan € 21.483,- (2018) .

 • Leefrente

  Ontvangt u de eerste uitkering voor het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan is de minimale looptijd 20 jaar plus het aantal jaar dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.
  Ontvangt u de eerste uitkering op of na het kalenderjaar waarin u uw AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u kiezen voor een looptijd van 5 tot maximaal 30 jaar. Voorwaarde hierbij is dat de jaarlijkse uitkeringen niet meer dan € 21.483,- (2018) bedragen. U moet dus een looptijd kiezen waarbij uw jaarlijkse uitkering minder is dan € 21.483,- (2018) .

 • Erft u de waarde van een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening en wilt u die overboeken naar de Leefrente, dan gelden er andere looptijden. Meer hierover leest u in de voorwaarden.

Overboeken

Uw lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening komt vrij en u wilt beginnen met uitkeren? U kunt dan uw tegoed laten overboeken naar de Leefrente. Bekijk hiervoor het stappenplan voor een waardeoverdracht.

 • Let op: 
  Heeft u een lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening van voor 2014? En heeft u er vanaf 2013 niet meer op gestort? Dan kunt u uw waarde over laten boeken naar een Leefrente 2008-2013. U behoudt dan de voorwaarden van het vorige regime. Het regime geeft aan welke belastingregels gelden. U mag dan de uitkering starten in het kalenderjaar waarin u 65 wordt. In plaats van het jaar dat u de nieuwe AOW-leeftijd bereikt.

 • De Belastingdienst stelt daarnaast voorwaarden aan het storten van de waarde van een lijfrenteverzekering. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is het mogelijk dat uw belastingvoordeel vervalt.

 • ABN AMRO geeft u graag advies over wat verstandig is in uw situatie.

 • Heeft u een Pensioenaanvulling met variabele rente of een Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013? U kunt dan zelf het geld overboeken. Regel dat eenvoudig online.

 • Wilt u een oudedagsreserve en/of stakingswinst overboeken? Nadat u de Leefrente heeft aangevraagd, kunt u zelf het geld overboeken.

 • De minimale overboeking is € 1.000,-.

Rente

U krijgt een vaste rente. Deze rente is afhankelijk van de looptijd en het bedrag dat u overboekt. De rente wordt aan het einde van ieder kwartaal bijgeschreven op uw Leefrenterekening. Bekijk de actuele rente.

Opnemen

U ontvangt periodiek een uitkering uit de Leefrente. Dit bedrag is iedere keer gelijk, u kunt dit niet wijzigen. U kunt geen extra geld opnemen van de Leefrente. Het tegoed op deze rekening mag u volgens de wet alleen gebruiken voor de periodieke (pensioen)uitkeringen.

Neemt u het geld tussentijds op en gebruikt u het voor iets anders, dan betaalt u hierover inkomstenbelasting. Dit kan oplopen tot 51.95%. Ook moet u dan meestal nog een boete betalen aan de belastingdienst. Deze boete is maximaal 20% van het bedrag dat u opneemt. De Belastingdienst noemt deze boete revisierente. Lees de voorwaarden voor meer informatie of kijk op de site van de Belastingdienst.

Uitkeringen

U ontvangt maandelijks, per kwartaal of per half jaar een uitkering als aanvulling op uw pensioen of inkomen. Dit bedrag is iedere keer gelijk, u kunt dit niet wijzigen. ABN AMRO houdt inkomstenbelasting en ZVW-premie in op de uitkering. ABN AMRO draagt deze voor u af aan de Belastingdienst. Voor iedere uitkering die u ontvangt, rekenen wij € 2,20 aan kosten. Dit bedrag houden wij automatisch in op uw uitkering.

Kosten

 • Kiest u voor advies? Dan betaalt u hiervoor advieskosten. Sluit u de Leefrente af? Dan betaalt u hiervoor eenmalig € 50,- afhandelingskosten. Bekijk de tarieven.

 • Voor iedere uitkering die u ontvangt, rekenen wij € 2,20 aan kosten. Dit bedrag houden wij automatisch in op uw uitkering.

 • U betaalt € 150,- administratiekosten als u de Leefrente voor de einddatum overmaakt naar een andere bank of verzekeraar. Ook betaalt u dan mogelijk een vergoeding voor de vaste rente. Meer hierover leest u in de voorwaarden.

 • Neemt u het geld tussentijds op? Dan betaalt u, naast de boete aan de belastingdienst, € 50,- aan administratiekosten..

Wat gebeurt er als ik overlijd?

Als u overlijdt, gaat het tegoed op de rekening naar uw nabestaanden. In het algemeen betekent dit dat zij de termijnen ontvangen waar u nog recht op had. Meer hierover leest u in deze nabestaanden productwijzer (pdf, 668kB).

Hoe veilig is mijn geld?

Op de Leefrente is het depositogarantiestelsel van toepassing. Bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel wordt het geld dat u heeft bij ABN AMRO Bank, ABN AMRO MeesPierson en MoneYou bij elkaar opgeteld. Meer informatie over het depositogarantiestelsel leest u op abnamro.nl/garantieregeling. U kunt ook bellen met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten).

Belastingen

 • U betaalt geen vermogensrendementsheffing in box 3 over het tegoed op de Leefrente.

 • Over de uitkering wordt inkomstenbelasting en ZVW-premie ingehouden. ABN AMRO draagt deze voor u af aan de Belastingdienst.

 • De Leefrente is een geblokkeerde spaarrekening. U kunt er dus niet zomaar geld van opnemen. Doet u dit wel, dan betaalt u hier belasting over. Bovendien betaalt u dan mogelijk revisierente aan de Belastingdienst. Voor kleinere bedragen hoeft u geen revisierente te betalen. Kijk voor meer informatie op de site van de Belastingdienst.

Wijzigingen doorgeven

Met het wijzigingsformulier (pdf, 13kB) kunt u:

 • het rekeningnummer wijzigen waarop u de uitkering laat storten

 • de rekening opheffen als het saldo € 0,00 is.

Advies over uw lijfrente

 • Veel klanten geven aan het lastig te vinden om te kiezen wat te doen met een vrijvallende lijfrente. Banksparen of Verzekeren? Doorsparen of uitkeren? Welke voordelen heeft het behouden van het oude regime?  Daarom staan onze adviseurs voor u klaar. Onze adviseur neemt samen met u uw wensen en mogelijkheden door. Zo maakt u een verantwoorde keuze voor uw inkomen voor later.

 • Heeft u een lijfrenteverzekering, een kapitaalverzekering of een bankspaarrekening van ABN AMRO of van een andere bank of verzekeraar? En bereikt dit product binnen 6 maanden de einddatum? Kies dan voor advies over uw vrijvallend vermogen. U heeft al een advies voor € 149,-. U kunt daarvoor afspreken in één van onze kantoren, thuis via de webcam of telefonisch.

Offerte

Bent u nieuwsgierig hoeveel u per maand ontvangt als u kiest voor de Leefrente? Wij maken graag een offerte voor u. Bel met onze medewerkers of maak een afspraak.

Aanvragen

 • Wilt u een Leefrente aanvragen? Dan is het belangrijk dat het product past bij uw situatie nu maar ook in de toekomst. Onze experts informeren u graag over dit product. Heeft u al kennis over banksparen en regelt u het liever zelf? Dan kun u zelf de Leefrente aanvragen.

 • Heeft u al een Pensioenaanvulling met variabele rente en wilt u het geld uitkeren door middel van een Leefrente? U kunt dan eenvoudig hier uw Leefrente aanvragen.

 • Heeft u geen Pensioenaanvulling? Dan vraagt u de Leefrente telefonisch aan of op kantoor.

Risicometer. De risicometer attendeert u erop geen onnodig risico te lopen en de Financiele Bijsluiter te lezen. Het risico van dit product is zeer klein.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we reizen!

Begin daarom nu al met sparen

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Als u straks stopt met werken, heeft u alle tijd voor die langgekoesterde wereldreis. Zorg voor voldoende budget, dus begin nu alvast met sparen.