Naar de navigatie Naar de inhoud

Kenmerken Koopsom Risicoverzekering

Wat is een Koopsom Risicoverzekering?

Een Koopsom Risicoverzekering van ABN AMRO keert een verzekerd bedrag uit aan de begunstigden, na het overlijden van de verzekerde(n). De verzekering is bedoeld als extra zekerheid bij de Lijfrente Garantie Polis. De Koopsom Risicoverzekering keert het resterende kapitaal uit van de Lijfrente Garantie Polis na het overlijden van de verzekerde (n). De Koopsom Risicoverzekering kan alleen naast  de Lijfrente Garantie Polis worden afgesloten.

Algemene Voorwaarden Levensverzekering

Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden Levensverzekering (pdf, 244kB) van toepassing. 


Bekijk de eerder versies van de voorwaarden

Product Voorwaarden

Bekijk de voorwaarden van de Koopsom Risicoverzekering (pdf, 326kB).


Bekijk de eerdere versies van de voorwaarden.

Voor wie?

 • U  wilt dat de nabestaande(n) een bedrag ontvangen na het overlijden van de verzekerde(n) van de Lijfrente Garantie Polis.

 • U kunt de Koopsom Risicoverzekering afsluiten vanaf 17 jaar.

Wat is verzekerd?

U verzekert zich voor een eenmalig bedrag bij overlijden. Aan het begin van de verzekering is dit bedrag gelijk aan de inleg van de Lijfrente Garantie Polis. Het bedrag daalt jaarlijks tijdens de duur van de verzekering. Het bedrag waarmee het daalt is gelijk aan de jaarlijkse lijfrente-uitkering van de Lijfrente Garantie Polis. Aan het einde van de Koopsom Risicoverzekering is het bedrag dat is  verzekerd dan nul.

Wat is niet verzekerd

Soms krijgen de begunstigden geen geld. Bijvoorbeeld als de verzekerde(n) overlijdt door:

 • Zelfmoord of een poging daartoe binnen 2 jaar na het afsluiten van de verzekering.

 • Schuld of hulp van een begunstigde die ook geld van de verzekering zou ontvangen.

 • Oorlog.

Wanneer wordt het bedrag uitbetaald?

Is er sprake van overlijden van de verzekerde(n) binnen de looptijd van de verzekering? Dan betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag uit. Het bedrag gaat naar de begunstigden. Wie dat zijn, staat op de polis.

Kosten

 • Afhandelingskosten
  Voor het afsluiten betaalt u eenmalig € 175,-.

 • Premie
  U betaalt eenmalig een premie bij aanvang van de verzekering. De premie hangt af van:

  - Het bedrag dat u heeft verzekerd.
  - Hoeveel het verzekerde bedrag per jaar daalt.
  - De leeftijd van de verzekerde(n).

 • Belasting
  U kunt de premie van deze verzekering niet aftrekken van de belasting. De nabestaande die het geld van de Risicoverzekering krijgt, moet hierover meestal erfbelasting betalen. Dat kunt u voorkomen door de verzekering niet zelf af te sluiten, maar dit te laten doen door de nabestaande(n).

  Let op: dit is een ingewikkeld onderwerp. Laat u vooraf goed informeren en adviseren.

Wanneer gaat de verzekering in?

De Koopsom Risicoverzekering gaat op dezelfde dag in als de Lijfrente Garantie Polis.

Hoe lang loopt de verzekering?

De looptijd van deze verzekering hangt af van:
- De hoogte van het verzekerde bedrag. Dit is gelijk aan de inleg van de Lijfrente Garantie Polis.
- Het bedrag waarmee het verzekerd bedrag jaarlijks daalt. Dit is gelijk aan de jaarlijkse lijfrente-uitkering van de Lijfrente Garantie Polis.

Voorbeeld
U legt € 50.000,- in in de Lijfrente Garantie Polis. De jaarlijkse uitkering is € 5.000,-. De looptijd van de Koopsom Risicoverzekering is dan 10 jaar (de inleg gedeeld door de jaarlijkse uitkering).

Kan ik de verzekering stopzetten?

U kunt de Koopsom Risicoverzekering niet stopzetten.

Verzekering stopzetten door verzekeraar

In het aanvraagformulier moet u alle vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid beantwoorden. Geeft u met opzet te weinig of onjuiste informatie? Dan kan de verzekeraar de verzekering stopzetten.

Gezondheidsverklaring

Wilt u een Koopsom Risicoverzekering afsluiten? Dan willen wij graag meer weten over uw gezondheid. Over uw huidige gezondheid, maar ook over uw gezondheid in het verleden. Zo bepaalt de verzekeraar of uw gezondheid een aanleiding is om extra voorwaarden (hogere premie of uitsluiting van dekkingen) toe te passen. U moet daarom een gezondheidsverklaring invullen. Dit kunt u eenvoudig doen met de elektronische gezondheidsverklaring. Een voorbeeld van de vragen uit de gezondheidsverklaring vindt u hieronder. Als blijkt dat de kans groter is dat u gedurende de looptijd overlijdt, kan de verzekering (meestal) wel worden afgesloten, maar wordt de premie verhoogd. U bepaalt uiteindelijk natuurlijk zelf of u die hogere premie accepteert of niet.

Meer informatie over het medische acceptatieproces vindt u in de onderstaande brochures. De verzekeraar volgt de regels die in deze brochures staan.

Aanvragen met of zonder advies

De Koopsom Risicoverzekering kan alleen samen met de Lijfrente Garantie Polis worden afgesloten. Beide vallen volgens de wet onder de adviesregels. Dit betekent dat u goed geïnformeerd moet zijn, voordat u besluit de verzekering  af te sluiten. U kiest zelf hoe u dit doet: aanvragen met of zonder advies. Welke vorm van advies past bij u?

Aanvullende informatie

 • Meer informatie over onze dienstverlening vindt u in ons Dienstverleningsdocument Risico's afdekken (pdf, 158kB).

 • Verzekeraar: ABN AMRO Levensverzekering N.V.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Later? Dan gaan we reizen!

Begin daarom nu al met sparen

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Als u straks stopt met werken, heeft u alle tijd voor die langgekoesterde wereldreis. Zorg voor voldoende budget, dus begin nu alvast met sparen.