Naar de navigatie Naar de inhoud

Wat is banksparen?

Met banksparen spaart (of belegt) u zelf voor (extra) pensioen op een geblokkeerde rekening en met belastingvoordeel.

Dat belastingvoordeel is tweeledig: 

 1. Enerzijds kunt u uw inleg op de bankspaarrekening aftrekken van uw inkomen bij de belastingaangifte. U betaalt wel belasting als u het opgespaarde tegoed als extra pensioen krijgt uitgekeerd. U heeft een belastingvoordeel als uw belastingtarieven op dat moment lager zijn dan nu.
  Let op: u kunt alleen gebruikmaken van dat fiscale voordeel als u een pensioentekort heeft. U mag namelijk maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte sparen. 
 2. Anderzijds betaalt u geen vermogensbelasting over uw geld op de geblokkeerde bankspaarrekening.
Jaarruimte is het bedrag dat u maximaal voor de belasting mag aftrekken van uw inkomen als u een pensioentekort heeft.
Dat is de jaarruimte die u de laatste 7 jaar niet volledig heeft gebruikt.
 

Twee fases

Het banksparen kent twee fases: 

 • de opbouwfase: u spaart of belegt
 • de uitkeringsfase: u ontvangt extra pensioen
Man vraagt zich af of hij zijn pensioen zelf kan aanvullen.
 

Geblokkeerde rekening

Het geld dat u met banksparen spaart, zet u op een geblokkeerde rekening. Deze rekening staat specifiek op uw naam en moet gekoppeld zijn aan een privérekening. Tussentijds kunt u uw geld niet opnemen. Tegen de tijd dat u stopt met werken, zo rond uw AOW-leeftijd, zet u het gespaarde bedrag om in een extra pensioen voor een bepaalde periode. 

 

Extra pensioen

Het gespaarde bedrag of het opgebouwde vermogen krijgt u per maand of per jaar gedurende een bepaalde periode uitgekeerd. Het is geen levenslange uitkering. Die uitkering kent een aantal voorwaarden:

 • De uitkering moet starten op uw AOW-leeftijd of maximaal 5 jaar daarna.
 • De uitkering duurt minimaal 5 jaar als u jaarlijks minder dan € 21.483 krijgt.
 • De uitkering duurt minimaal 20 jaar als u jaarlijks meer dan € 21.483 krijgt.
Wilt u al voor uw AOW-leeftijd een uitkering? Dan duurt uw uitkering minimaal 20 jaar plus het aantal jaren dat u jonger bent dan uw AOW-leeftijd.

U bent niet verplicht uw extra pensioen te laten uitkeren door de aanbieder van uw bankspaarproduct. Dat kan ook bij andere banken en verzekeraars. De hoogte van uw extra pensioen kan per aanbieder verschillen. Dat heeft te maken met: 

 • de kosten van de aanbieder (hoe hoger de kosten, hoe lager uw extra pensioen)
 • de hoogte van de rente van de aanbieder (hoe hoger de rente, hoe hoger uw extra pensioen)
Het is niet mogelijk het gespaarde bedrag in één keer te laten uitbetalen. Wilt u dat toch? Dan betaalt u de verschuldigde belastingen en premies en krijgt u een boete (revisierente) van de belastingdienst. Deze boete kan oplopen tot 20% van het gespaarde bedrag.
 

Overlijden

Een veel gehoord misverstand is dat uw spaartegoed voor extra pensioen bij overlijden naar de bank of de verzekeraar gaat. Dat is bij banksparen niet het geval. In de opbouwfase en uitkeringsfase ontvangen uw erfgenamen uw bankspaarsaldo. In de opbouw- en uitkeringsfase kunnen uw erfgenamen de producten op hun naam zetten.

 

Veilig en zeker

Als u met banksparen kiest voor sparen, dan heeft u zekerheid over het bedrag dat u bij elkaar spaart. Hoeveel extra pensioen u daarmee ontvangt, hangt af van de hoogte van de rente en de looptijd. 

Banksparen bij een bank valt onder het depositogarantiestelsel van de Nederlandsche Bank. De overheid staat in dat geval garant bij een faillissement van de bank. Dat houdt in dat u uw gespaarde bedrag tot € 100.0000 altijd terugkrijgt.

Sparen Banksparen (opbouw- en uitkeringsfase) Lijfrenteverzekering (opbouw- en uitkeringsfase)
Belasting Geen belastingvoordeel, wel vermogensbelasting boven € 30.000 (€ 60.000 voor fiscale partners) Mogelijk belastingvoordeel, geen vermogensbelasting Mogelijk belastingvoordeel, geen vermogensbelasting
Doel Ieder Extra pensioen Extra pensioen
Hoogte spaarbedrag Zelf te bepalen Voor belastingvoordeel maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte Voor belastingvoordeel maximaal uw jaarruimte of reserveringsruimte
Tussentijds of voortijdig opnemen Mogelijk Niet mogelijk, of anders boete Niet mogelijk, of anders boete
Rente Variabel Opbouw: vast of variabel
Uitkering: vast
Opbouw: afhankelijk van productkeuze in opbouwfase
Uitkering: vast
Kosten N.v.t. Opbouw: online afsluiten € 50
Uitkering: € 2,20 per uitkering
Opbouw: afhankelijk van productkeuze opbouwfase
Uitkering: eenmalig € 170 en € 72 per jaar
Uitkering U bent vrij om te doen wat u wilt Voor een bepaalde periode Voor een bepaalde periode of levenslang
Overlijden Naar erfgenamen Naar erfgenamen Naar begunstigde als dat is vastgelegd
Veilig Depositogarantiestelsel Depositogarantiestelsel Opvangregeling van De Nederlandsche Bank

Later? Dan gaan we reizen!

Begin daarom nu al met sparen

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Als u straks stopt met werken, heeft u alle tijd voor die langgekoesterde wereldreis. Zorg voor voldoende budget, dus begin nu alvast met sparen.