Naar de navigatie Naar de inhoud

Belangrijke levensgebeurtenissen

Tijdens uw leven vinden er verschillende veranderingen plaats. U verhuist of u gaat trouwen. Sommige van die gebeurtenissen zijn ingrijpend en kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen. Hieronder leest u waar u dan zoal aan moet denken.

Voorbeelden van belangrijke levensgebeurtenissen zijn:

 • huwelijk
 • scheiding
 • arbeidsongeschiktheid
 • andere baan/werkgever
 • starten als ondernemer of zzp’er
 • ontslag
 

Huwelijk en pensioen

Uw huwelijk (of geregistreerd partnerschap) is een feestelijke gebeurtenis. Toch zijn er redenen om naar de zakelijke kant ervan te kijken. 

Per 1 januari 2018 trouwt u standaard in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat schulden en vermogen die voor het huwelijk zijn opgebouwd van de partner blijven die ze heeft opgebouwd. Bij een scheiding of overlijden worden deze niet verdeeld. Ook erfenissen en schenkingen vallen per 1 januari 2018 automatisch buiten de gemeenschap en worden bij echtscheiding of overlijden ook niet verdeeld. Wat u tijdens het huwelijk opbouwt valt wel in de gemeenschap moet u bij echtscheiding of overlijden verdelen.

U kunt ervoor kiezen te trouwen in volledige gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Deze voorwaarden legt u vast bij de notaris. 

De verdeling van het pensioen bij echtscheiding is wettelijk geregeld. In de huwelijkse voorwaarden bepaalt u of u het pensioen bij echtscheiding anders wilt verdelen dan in de wet is vastgelegd. Dat geldt zowel voor het pensioen dat u via een werkgever opbouwt als voor pensioen dat u zelf regelt bij een bank of verzekeraar. Het is aan te raden hier vóór het begin van het huwelijk goed over na te denken. Bespreek de mogelijkheden met uw notaris.

 

Scheiding en pensioen

Een scheiding heeft ook invloed op uw pensioen. Ondanks dat u op zo'n moment veel aan uw hoofd heeft, is het belangrijk om er toch even bij stil te staan. 

Pensioen verdelen

Bij een scheiding moeten u en uw partner het opgebouwde extra pensioen verdelen. U krijgt ieder de helft in een eigen pensioenproduct, tenzij het extra pensioen niet tot de huwelijksgoederengemeenschap behoort. Dat geldt ook voor het extra pensioen dat een ondernemer, zzp’er of dga als privépersoon heeft geregeld. 

Alimentatieverplichting 

U kunt het te verdelen pensioen gebruiken als alimentatieverplichting of verrekenen met andere te verdelen pensioenproducten. Raadpleeg daarvoor een adviseur.

Niet afkopen 

Het is niet mogelijk het opgebouwde extra pensioen in één keer uit te keren en dan te verdelen. Als u dat wel per se toch wilt, dan betaalt u inkomstenbelasting én een fiscale boete over het uitgekeerde bedrag (NB: in deze tekst gaat het over het extra pensioen dat u zelf heeft geregeld met bijvoorbeeld een bankspaarproduct of lijfrente - een zogenoemd derdepensioenpijlerproduct - en niet over het ouderdomspensioen en partnerpensioen dat u via uw werkgever (tweede pensioenpijler) opbouwt. Vraag uw werkgever wat uw scheiding voor gevolgen heeft voor dat pensioen).

 

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Het zal u maar gebeuren dat u door een ongeval of ziekte niet meer kunt werken. Dat risico is vaak wel verzekerd in het pensioen dat u via een werkgever opbouwt. U heeft dan recht op een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u geen premie meer betaalt, maar wel pensioen blijft opbouwen. 

Bij banksparen of een lijfrente is dat risico niet verzekerd. U bent sowieso vrij om te stoppen met inleggen, ongeacht of u arbeidsongeschikt bent of niet. Het gespaarde extra pensioen op de geblokkeerde rekening blijft renderen. Er komt dan alleen geen extra inleg meer bij. 

Tip: u kunt een aparte verzekering afsluiten tegen de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 

U ontvangt al pensioen 

Ontvangt u al een extra pensioenuitkering van de ABN AMRO Leefrente? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden bij langdurige arbeidsongeschiktheid (een deel van) uw ABN AMRO Leefrente in één keer opnemen zonder dat er sprake is van afkoop. U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • U heeft een doktersverklaring nodig waaruit blijkt dat u niet in staat bent te werken. Het gaat dan om het werk dat u verrichtte tot het moment dat u arbeidsongeschikt werd. 
 • U bent vermoedelijk in de 12 maanden na de afgifte van de doktersverklaring niet in staat om werkzaamheden te verrichten.
 • Als gevolg van uw arbeidsongeschiktheid ontvangt u niet het inkomen dat u ontving voordat u arbeidsongeschikt werd. 
 • U mag zelf kiezen welk bedrag u opneemt. Dat bedrag mag niet meer zijn dan bruto € 40.000 per kalenderjaar. Wilt u meer opnemen, dan heeft u een verklaring van de belastingdienst nodig. Daaruit moet blijken welk bedrag u op mag nemen.
 • De afkoop moet plaatsvinden vóór uw AOW-gerechtigde leeftijd. 
 • De afkoop wordt in één keer uitgekeerd onder inhouding van de maximale loonheffing en sociale premies. 
De regelgeving is ook van toepassing als de rekeninghouder langdurig arbeidsongeschikt was en inmiddels is overleden. De nabestaande die de Leefrente erft, kan ook afkopen als bovenstaande voorwaarden van toepassing zijn.
 

Een andere werkgever en pensioen

Pensioen via uw werkgever 

Als u een nieuwe baan heeft dan krijgt u vaak te maken met een andere pensioenregeling. U kunt in dat geval het opgebouwde pensioen van de vorige werkgever meenemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe pensioenregeling. Dat noemen we waardeoverdracht. 

Of het verstandig is, hangt af van de voorwaarden van de pensioenregelingen van uw oude en nieuwe werkgever. Het is daarbij niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld als het pensioenfonds van de oude werkgever een te lage dekkingsgraad heeft. 

Pensioen dat u zelf heeft geregeld 

Banksparen of een lijfrenteverzekering is een persoonlijke regeling voor extra pensioen. Waardeoverdracht zoals hierboven beschreven bij een andere baan is dus niet van toepassing. Het is wel aan te raden na te gaan of de pensioenregeling van uw nieuwe werkgever beter of slechter is dan uw oude regeling. Zo kunt u op tijd maatregelen nemen om zo nodig meer pensioen te regelen. 

Waardeoverdracht bij banksparen of een lijfrenteverzekering is wel mogelijk als u bij een andere aanbieder bijvoorbeeld betere voorwaarden kunt krijgen of als u aan het einde van de opbouwfase een uitkeringsproduct moet gaan kiezen.

 

Starten als ondernemer of zzp'er en pensioen

Het aantal ondernemers en zzp’ers in Nederland neemt toe. Misschien overweegt u ook om voor uzelf te beginnen. Er komt dan veel op u af. U moet allerlei zaken zelf regelen, zoals acquisitie, marketing, administratie, verzekeringen, enzovoort. Ook krijgt u te maken met nieuwe wetgeving en andere fiscale regels. 

Vergeet uw pensioen niet 

Vaak wordt het inkomen voor later in al deze tumult vergeten. Ook dat moet u nu zelf regelen, evenals een inkomen voor uw eventuele nabestaanden mocht er iets met u gebeuren.

 

Ontslag en pensioen

De laatste jaren hebben veel werkenden te maken gekregen met ontslag. Als u op dat moment de pensioengerechtigde leeftijd nadert, dan kan het lastig zijn om nog een geschikte baan te vinden. Misschien ziet u het als aan kans om als zzp'er aan de slag te gaan. Met de startersregeling van het UWV kunt u met behoud van uw uitkering als zzp'er starten. 

Waarschijnlijk heeft u een ontslagvergoeding ontvangen. Bekijk in dat geval samen met een adviseur wat u daar het beste mee kunt doen. De adviseur kijkt dan ook naar uw pensioen.

Later? Dan gaan we reizen!

Begin daarom nu al met sparen

En stel ligt in een hangmat. Zij denken na over later. Hoeveel hebben ze later te besteden en wat zijn hun plannen?

Als u straks stopt met werken, heeft u alle tijd voor die langgekoesterde wereldreis. Zorg voor voldoende budget, dus begin nu alvast met sparen.