Trends in de fysiotherapie

Trends in de fysiotherapie

Wat zijn de trends in de fysiotherapie?

Dit zijn de 5 belangrijkste trends volgens onze sectorspecialisten.

 
 1. Zorgvraag versus zorgkosten

  De zorgvraag stijgt door vergrijzing en technologische vooruitgang. Mensen leven langer en er is technologisch meer mogelijk, waardoor fysiotherapeuten een grotere rol spelen in de mobilisatie van patiënten. De vraag naar fysiotherapeutische zorg voor chronische aandoeningen neemt de komende jaren ook toe. Bezuiniging en beheersing van zorgkosten staan voorop. Mede hierdoor ligt in behandelingen de focus op preventie en zelfzorg.

  Fysiotherapeutische behandeling van artrose in knie en heup zijn per 1 januari 2018 in de basisverzekering opgenomen, naast de al opgenomen chronische aandoeningen. Vroegtijdige behandeling door de fysiotherapeut moet latere, duurdere behandeling door orthopeden voorkomen. Men onderzoekt of meer aandoeningen in aanmerking komen voor opname onder de basisverzekering.

  In het eerste Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2017-2018 staan verschillende doelen beschreven. De waarde van paramedische zorg moet bijvoorbeeld merkbaar, zichtbaar en toetsbaar zijn. Daarnaast is het vergroten van het vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgverleners een belangrijk doel.

 2. Grotere rol voor fysiotherapeuten

  De verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn raakt ook de fysiotherapie. Patiënten liggen korter in het ziekenhuis, waardoor zij na hun ziekenhuisopname in een relatief slechtere conditie thuiskomen. De fysiotherapeut is dan de meest geschikte professional voor nazorg. Daarnaast zijn er duidelijke behandelingen die niet in de tweede lijn, maar bij de fysiotherapeut terechtkomen. Denk aan de behandeling van benen met vernauwde slagaderen, zogenaamde ‘etalagebenen’.

  Verder kunnen en willen fysiotherapeuten een belangrijke rol spelen in het kader van preventie. Hier zijn nog geen algemene (tarief)afspraken voor gemaakt. Mogelijk zorgt het in het regeerakkoord opgenomen Nationaal Preventieakkoord voor verandering.

 3. Ketenzorg

  Ketenzorg is zorg waarbij verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd. Er is steeds meer samenwerking binnen teams in de eerste lijn. Op die manier ontstaat een aanbod gericht op de behoeften van de patiënt. De huisarts coördineert meestal de ketenzorg, maar we zien een steeds grotere rol voor de fysiotherapeut. Denk bijvoorbeeld aan een obesitasprogramma waarbij een fysiotherapeut knieklachten behandelt, maar ook schakelt met een huisarts, psycholoog en diëtist. Wanneer deze experts nauw samenwerken, zijn betere adviezen mogelijk.

 4. Macht zorgverzekeraars

  Zorgverzekeraars kopen scherp in en hebben het inkoopproces in de hand. Ze stellen meer eisen aan de kwaliteit. Dit leidt bij fysiotherapeuten tot hogere administratieve kosten, omdat zij alle acties binnen een behandeling heel nauwkeurig moeten vastleggen. Ook heeft dit gevolgen voor onderhandelingen en contracten met zorgverzekeraars. Zo gebruiken veel zorgverzekeraars een behandelindex voor goede zorg. Dit is een cijfer waarmee een praktijk ziet hoeveel behandelingen zij uitvoeren in vergelijking met andere praktijken in Nederland.

  Afwijkingen op de index hebben gevolgen voor de tarieven. Heeft een fysiotherapeut meer behandelingen nodig voor dezelfde klacht, dan is het mogelijk dat een zorgverzekeraar het contract met de praktijk beëindigt of de vergoeding hiervoor verlaagt.

  De tarieven voor fysiotherapie zijn al 10 jaar niet veranderd. De kosten wél, met een lager rendement tot gevolg. Praktijken kijken hierdoor steeds meer naar andere inkomensbronnen naast de zorgverzekeraar, zoals gemeenten en bedrijven. Kleine praktijken hebben, ook door de groeiende administratieve druk, moeite om het hoofd boven water te houden.

 5. Belang van innovatie

  Zorgconsumenten zijn steeds kritischer. Het onderscheidend vermogen van een praktijk en de aanwezigheid van verschillende specialismen zijn hierdoor belangrijker geworden. Dit vraagt om ondernemerschap, innovatie en creativiteit.

  E-health is een goed hulpmiddel om patiënten gerichter te behandelen en therapietrouw te bevorderen. Dat gaat verder dan online een afspraak kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan een app, waarbinnen patiënten oefeningen terugkijken en bijhouden. Medisch advies via bijvoorbeeld een iPad is ook een mogelijkheid.


  Dit artikel is geschreven door sectorspecialisten Elice Phijffers, Arno Kouwenhoven en Wieke van Gosliga.

Tip