Naar de navigatie Naar de inhoud

Vaste en variabele rente

Geld lenen kost geld

Vaste of variabele rente

Sluit u een lening af? Dan betaalt u niet alleen het bedrag terug dat u heeft geleend, maar ook rente. Deze rente kan vast of variabel zijn. Hieronder leest u wat rente is, wat vaste en variabele rente inhoudt en hoe wij de hoogte van de rente bepalen.

Wat is rente?

Rente is een vergoeding voor het tijdelijk uitlenen van geld. Als u geld spaart bij een bank ontvangt u rente. Als u geld leent bij een bank betaalt u rente.

Vaste rente

Als u een lening afsluit tegen een vaste rente, blijft de rente langere tijd gelijk: tot het einde van een afgesproken periode, of tot het einde van de looptijd van de lening. U weet dan ook precies wat u tijdens de afgesproken periode van de lening per maand betaalt aan rente.

Als u bij ABN AMRO kiest voor een Persoonlijke Lening, kiest u voor een lening met een vaste rente.

Variabele rente

Als u een lening afsluit tegen een variabele rente, kan de rente tijdens de looptijd van uw lening wijzigen.

  • Stijgt de rente? Dan wordt uw lening duurder, omdat u meer rente betaalt. Uw maandbedrag blijft gelijk. Terugbetalen van uw lening duurt dan langer.

  • Daalt de rente? Dan wordt uw lening goedkoper, omdat u minder rente betaalt. Uw maandbedrag blijft gelijk. U heeft uw lening dan eerder terugbetaald.

  • Een variabele rente is meestal lager dan een vaste rente. Maar ook riskanter. Want een variabele rente staat maar voor een korte periode vast. Bijvoorbeeld een maand of een kwartaal. Een variabele rente kan dus vaak veranderen.

ABN AMRO kan de variabele rente op ieder moment wijzigen. Als we de rente vaststellen, kijken we onder andere naar onze kosten, de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt en onze concurrentiepositie.

Als u bij ABN AMRO kiest voor een Flexibel Krediet, kiest u voor een lening met een variabele rente. 

Hoe komt de rente tot stand?

De rente voor leningen is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Wijzigen één of meerdere van deze onderdelen? Dan kunnen wij besluiten om de rentetarieven te verhogen of te verlagen. Hieronder leest u welke onderdelen er zijn.

Basistarief

Dit is de basisprijs die de bank hanteert om geld te kopen.

Opslagen voor ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkten en kapitaalkosten

Deze opslagen komen bovenop het basistarief. Wij betalen deze kosten om geld voor langere tijd in te kopen. Deze kosten hangen af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld van hoe het staat met de financiële gezondheid en de balans van de bank. Hoe beter onze financiële gezondheid en hoe beter de balans, hoe lager de kosten.

Daarnaast maakt de bank kosten voor het aanhouden van geld (kapitaal). Wij moeten er altijd voor zorgen dat wij een deel van het geld dat wij uitlenen ook in eigendom hebben. Daarvoor reserveren wij geld. Hierdoor maken we extra kapitaalkosten. Deze kosten zijn ook onderdeel van de rente die wij in rekening brengen.

Risico-opslagen

Door omstandigheden betalen klanten hun lening soms niet terug. Met dit risico moeten wij rekening houden. De risico-opslag is persoonlijk en kan daarom per klant verschillen. De hoogte van de risico-kosten die wij in rekening brengen, hangt bijvoorbeeld af van het inkomen en van hoeveel u wilt lenen.

Kosten voor dienstverlening

Dit zijn de kosten die wij maken om leningen te kunnen aanbieden en beheren. Denk aan kosten voor personeel, kantoorruimte en systemen.

Winstopslag

Winst is belangrijk voor het voortbestaan van een bedrijf. Daarom is het ook een onderdeel van de rente.

Waar vindt u uw rentetarief?

Onze actuele rentetarieven vindt u op de website. Maar hoeveel rente u betaalt, kunt u ook bekijken in Internet Bankieren. Of op uw dagafschriften.

Rentetarieven in Internet Bankieren

  • Uw rentetarief vindt u in Internet Bankieren. Log in, ga naar Beheer en kies vervolgens: 'Al uw producten op een rij'.

  • U komt u op de pagina 'Mijn Overzicht'. Onder het kopje kredieten vindt u de naam van uw lening (Flexibel Krediet, Persoonlijke Lening, Studentenlimiet, enz.).

  • Klikt u vervolgens op het vergrootglas? Dan komt u op 'Productdetails'. De informatiepagina van uw lening

  • Hier ziet u hoeveel rente u betaalt (debetrentevoet) en hoeveel geld u maximaal kunt lenen (limiet).

De debetrentevoet is de rente die u betaalt op jaarbasis. Deze rente is variabel en kan dus wijzigen. Als de rente stijgt wordt uw lening duurder. Daalt de rente, dan wordt de lening goedkoper.
Is hetzelfde als kredietlimiet. Het bedrag dat u maximaal kunt rood staan of opnemen van uw rekening.

Op onze website

Van Persoonlijke Lening tot Studentenlimiet. Op onze website vindt u altijd de meest actuele rentetarieven.

Vragen over geld lenen? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Neem contact met ons op

Uw bestaande lening wijzigen?

U regelt het zelf via Internet Bankieren

lening aanpassen kan eenvoudig online

Wilt u wat meer kunnen lenen? Bijvoorbeeld omdat uw verbouwing duurder uitvalt? Of wilt u uw lening juist verlagen, beëindigen of op een andere manier wijzigen? U regelt het eenvoudig zelf via Internet Bankieren.