Beheer van uw krediet

Aanpassen of beëindigen van uw (aflossingsvrij) krediet

Heeft u een vraag over de brief die u van ons heeft ontvangen? Bel ons dan: 0900-0024 (normaal tarief). U kunt ons bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Houd de brief bij de hand, we vragen u naar de code links onderaan de brief.

Waarom wordt uw (aflossingsvrije) krediet aangepast of beëindigd?

Het (aflossingsvrij) krediet dat u heeft verkopen we niet meer. De reden hiervoor is dat wij het voor de financiële situatie – nu en in de toekomst – van onze klanten beter vinden als zij het krediet als tijdelijke oplossing gebruiken en uiteindelijk volledig terugbetalen. 

Binnenkort beëindigen we uw product. U heeft hierover van ons een brief ontvangen of ontvangt deze binnenkort. Daarin leggen we u uit wat voor u de veranderingen zijn.

We hebben de veelgestelde vragen en antwoorden over de aanpassing van het (aflossingsvrij) krediet voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen over aanpassen of beëindigen van het (aflossingsvrije) krediet

Heeft u één van onderstaande kredieten? Dan heeft u van ons een brief ontvangen of ontvangt deze binnenkort. Daarin leggen we u uit wat er voor u verandert. 

  • Vrije leven Krediet  
  • Spaarwinst Krediet
  • Masterlening
  • Doorlopend Krediet 
  • Green Account
  • FK met arrangement 
  • Bestemming Krediet
  • Flexibel krediet met variabele aflossing
  • Flexibel Krediet
  • Flexibel Hypotheek Krediet

Ja, zowel u als ABN AMRO kunnen het krediet beëindigen. Hierbij geldt een schriftelijke opzegtermijn van 2 maanden.

U kunt uw huidige (aflossingsvrij) krediet niet behouden. De reden hiervoor is dat wij het voor de financiële situatie – nu en in de toekomst – van onze klanten beter vinden als zij het krediet als tijdelijke oplossing gebruiken en uiteindelijk volledig terugbetalen. 

U kunt wel een nieuw krediet aanvragen dat rekening houdt met uw huidige persoonlijke situatie en wensen. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/lenen.

Heeft u nog een openstaand saldo op het moment dat uw (aflossingsvrije) krediet wordt beëindigd? Dan moet u dit openstaande bedrag nog aflossen. We nemen contact met u op en laten u weten hoelang u de tijd heeft om het openstaande saldo terug te betalen. U kunt uw openstaande saldo terugbetalen door via Internet Bankieren of Mobiel Bankieren geld over te maken naar het rekeningnummer van uw (aflosvrije) krediet.

Deze afgegeven hypothecaire inschrijving kan komen te vervallen. Neem hiervoor contact op met uw notaris met het verzoek de hypothecaire inschrijving te beëindigen. De notaris zal u hiervoor kosten in rekening brengen.

Bel 0900-0024. U kunt ons bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

We moeten als bank alle kredieten die we verstrekken, registreren bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Dit hebben we ook gedaan met uw (aflossingsvrije) krediet. Het maakt voor de registratie niet uit of u het (aflosvrije) krediet gebruikt of niet. Dit geldt ook als er geen openstaand saldo meer is. In het register van BKR staat informatie over de leningen die u op dit moment heeft of in de afgelopen 5 jaar heeft gehad. Zo kunnen ook andere kredietverstrekkers mede op basis van deze gegevens bepalen of ze het verantwoord vinden om een krediet aan u te verstrekken. 

Meer informatie? Kijk op abnamro.nl/bkr.

We kunnen uw (aflossingsvrije) krediet pas afmelden bij het BKR als u geen openstaand saldo meer heeft en het krediet administratief door ons is beëindigd. Als dit is gebeurd zullen wij uw (aflosvrije) krediet meteen afmelden.

Helaas is dit niet mogelijk. U kunt wel de keuze maken voor een andere leenmogelijkheid. Op abnamro.nl/lenen vindt u meer informatie over andere leenmogelijkheden.

De aanpassing of beëindiging van uw (aflossingsvrije) krediet heeft geen invloed op uw andere producten of leningen die u bij ABN AMRO heeft. Heeft u meerdere (aflossingsvrije) kredieten bij ABN AMRO die we niet meer verkopen? Dan ontvangt u van ons per krediet apart bericht.

Bij een doorlopend krediet betaalt u maandelijks rente en een verplichte aflossing. Dit betekent dat u maandelijks rente betaalt en een deel aflost. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om het afgeloste gedeelte tot aan de kredietlimiet weer op te nemen. Daarmee blijft u langer een schuld houden.
Bij een aflossingsvrij krediet betaalt u elke maand alleen rente en geen verplichte aflossing. Hierdoor blijft het geleende bedrag open staan. Dit betekent dat op het moment dat u moet gaan aflossen, u het volledige openstaande bedrag nog moet terugbetalen. Daarmee blijft u langer een schuld houden.

Door elke maand een deel van uw krediet terug te betalen, wordt het geleende bedrag steeds kleiner. Zo gebruikt u het krediet niet langer dan nodig en staat uw schuld zo snel mogelijk weer op nul. Als u het krediet korter gebruikt, betaalt u ook minder rente tijdens de looptijd van het krediet.

Meer informatie over het Flexibel Krediet waarbij u wel elke maand een deel van het krediet aflost vindt u op abnamro.nl/flexibelkrediet.

Wilt u uw lening aflossen binnen in een door u gewenste periode? Kies dan voor een Persoonlijke Lening. U betaalt elke maand eenzelfde bedrag en weet precies wanneer u de lening hebt terugbetaald. Meer informatie over de Persoonlijke Lening? Kijk op abnamro.nl/PersoonlijkeLening.

We bellen u op het meest recente nummer dat we van u in onze administratie hebben staan. Denkt u dat we niet uw juiste nummer hebben? Bel dan 0900-0024. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.

 

Bent u niet tevreden over de dienstverlening van ABN AMRO met betrekking tot de aanpassing of beëindiging van uw (aflosvrije) krediet? We vinden het vervelend als u niet tevreden bent over onze dienstverlening. We vragen u contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0900-0024. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur.