Sparen voor uw kind of kleinkind

Draag bij aan de toekomst van uw (klein)kind

Van de ouders met kinderen tussen de 5 en 12 jaar heeft 77% een spaarrekening voor zijn kind (bron: Nibud.nl). Gaat u sparen voor uw kind of kleinkind? Dan kunt u kiezen uit verschillende spaarrekeningen. Hoeveel bent u van plan te sparen en met welk doel? Lees over alle mogelijkheden.

Hoeveel gaat u sparen?

Controleer voordat u met sparen begint of u hier de financiële ruimte wel voor heeft. Het gratis Nibud Persoonlijk Budgetadvies helpt u hierbij. Daarna kunt u een spaarrekening voor uw kind of kleinkind openen en gaan sparen wat u kunt of een spaarpotje maken voor een bepaald doel, bijvoorbeeld een studie of rijbewijs.

Sparen met een doel
Als u met een doel spaart, ga dan eerst na wat uw spaardoel kost en hoe lang u de tijd heeft om hiervoor te sparen. Zo kunt u uitrekenen wat u per maand opzij moet zetten om uw doel op tijd te bereiken. Ten slotte kunt u met automatisch sparen bijvoorbeeld elke maand een vast of variabel geldbedrag sparen. Daarmee voorkomt u dat u een overboeking mist en bouwt u ongemerkt een mooi bedrag op.

Sparen op kinder- of eigen rekening?

Sparen voor uw kind kan natuurlijk op uw eigen spaarrekening. De meeste ouders openen een aparte kinderspaarrekening; dat is wel zo duidelijk. Als uw kind wat ouder is, kan het ook een betaalrekening voor kinderen openen en zo leren omgaan met geld via zijn of haar eigen rekening.

Wanneer komt het geld vrij?
Bij het openen van een kinderspaarrekening is de belangrijkste vraag: wanneer wilt u dat uw kind of kleinkind bij het spaargeld kan? Bij onze KinderToekomst Spaarrekening krijgt uw kind automatisch het geld in beheer als het 18 jaar is.

Sparende opa's en oma's

Sparen voor uw kleinkind is niet alleen leuk, maar ook een manier om te besparen op toekomstige erfbelasting. Want als u een deel van uw spaargeld op een kinderspaarrekening zet, betalen uw kinderen en kleinkinderen later minder of zelfs geen erfbelasting. De Belastingdienst ziet sparen als schenken, dus houd rekening met het jaarlijkse bedrag dat is vrijgesteld van schenkbelasting. In 2018 is dat € 2.147,-.

Sparen op uw eigen rekening
Spaart u voor uw kleinkind liever op uw eigen rekening? Dan vervalt de vrijstelling van erfbelasting, maar kunt u wel zelf bepalen wanneer u het geld wilt schenken. Let op dat het spaargeld voor uw kleinkind wordt opgeteld bij uw belastbaar vermogen in box 3. Bekijk wat dit voor u betekent.

Sparen en belastingen

Als gulle gever is het goed te bekijken wat dat voor uw belastingen betekent. Zo ziet de Belastingdienst geld opzij zetten op een kinderspaarrekening als schenken. Maar als u slim schenkt, betalen de ontvangers minder of zelfs helemaal geen schenkbelasting. Bekijk hoeveel u jaarlijks belastingvrij mag schenken.

Beleggen voor uw (klein)kind

Gaat uw kind studeren? Misschien denkt u daar nog helemaal niet over na. Toch is het verstandig om dat wel te doen. De studie van uw kind kost namelijk veel geld. Het is slim om alvast te beginnen met sparen voor de studie van uw kind. Naast sparen, kunt u bij ABN AMRO ook beleggen voor uw kind. Hoe eerder u begint, hoe beter voor uw kind!