Naar de navigatie Naar de inhoud

Testament opstellen

Erven

Als u overlijdt, wilt u waarschijnlijk dat uw partner zo goed mogelijk verzorgd achterblijft. Daar moet u zelf voor zorgen. Een samenlevingscontract is meestal de eerste stap. Lees meer over een samenlevingscontract. Een testament sluit hier op aan. Met een testament kunt u uw bezittingen nalaten aan uw partner. U regelt een testament bij de notaris. Hierna noemen wij een aantal zaken die u in een testament kunt regelen.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

Erven van elkaar

Partners kunnen bezittingen aan elkaar nalaten door elkaar te benoemen tot erfgenaam. De bezittingen gaat dan automatisch over naar de partner. Zijn er kinderen? Dan zijn die vaak ook erfgenamen. De bezittingen kunnen dan naar de partner overgaan via een langstlevenderegeling. Meestal wordt de langstlevende partner dan eigenaar van de bezittingen en krijgen de kinderen hun erfdeel als een vordering. Zij kunnen die vordering pas opeisen na het overlijden van de langstlevende partner. Als er een samenlevingscontract is, moeten de kinderen hiermee genoegen nemen.

Erfbelasting geregeld

Als partners van elkaar erven, moet er mogelijk erfbelasting worden betaald. Partners met een samenlevingscontract kunnen snel (na 6 maanden) de partnervrijstelling voor de erfbelasting hebben. In 2017 bedraagt die vrijstelling maximaal € 638.089,-. Erft u nog meer? Dan gelden daarvoor tarieven van 10% en 20%. Zonder samenlevingscontract geldt deze vrijstelling pas na 5 jaar. Tot dat moment geldt er een vrijstelling van € 2.129,-. Voor het meerdere gelden tarieven van 30% en 40%.

Kinderen

U kunt in een testament verschillende regelingen treffen voor uw kinderen. Zo kunt u een voogd benoemen. Deze persoon neemt de opvoeding en verzorging van de kinderen over als beide ouders zijn overleden en de kinderen nog minderjarig zijn. Een andere regeling is bewind. De bewindvoerder beheert het geld voor de kinderen. Dat kan dezelfde persoon zijn als de voogd, maar ook een ander. Met een bewind kan ook worden geregeld dat de kinderen het geld bijvoorbeeld op hun 25-jarige leeftijd vrij in handen krijgen. Zonder bewind krijgen kinderen het geld op hun 18e verjaardag vrij in handen. Met een uitsluitingsclausule kunt u regelen dat de erfenis van de kinderen van hen privé is. Zelfs als zij trouwen of zijn getrouwd in gemeenschap van goederen. De erfenis hoeft dan niet gedeeld te worden met de ex bij een echtscheiding.

Rampenclausule

Afhankelijk van uw situatie moet u wellicht meer regelingen in uw testament opnemen. Wij verwijzen u hiervoor naar de notaris. Een laatste voorbeeld dat wij noemen is de rampenclausule. Stel dat u samen met uw partner overlijdt of dat de overlijdens kort na elkaar plaatsvinden. Wat moet er dan met uw bezittingen gebeuren? Naar uw familie, of naar de familie van uw partner? Of gelijk verdeeld?

Extra aflossen op uw hypotheek?

Regel het nu eenvoudig via Internet Bankieren

Stel doet de afloscheck om te kijken of ze beter kunnen blijven sparen of extra aflossen op hun hypotheek

Wilt u extra aflossen op uw hypotheek? U regelt het nu direct via Internet Bankieren. Dat is net zo makkelijk als een overschrijving doen. Bovendien ziet u dan meteen wat uw nieuwe maandlasten zijn.

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief