Naar de navigatie Naar de inhoud

Hypotheek regelen voor uw zelfbouwwoning

Zelfbouw en uw hypotheek

Een huis dat speciaal voor u gebouwd is. Ingedeeld naar uw wensen, helemaal naar uw smaak. Een huis dat past als een jas. Hoe kunt u zelf een huis (laten) bouwen? En hoe regelt u daarvoor een hypotheek? En met welke kosten krijgt u te maken? Hieronder leest u meer.

Wanneer spreken we van een zelfbouwwoning?

Onder zelfbouw verstaan we:

  • een woning die volledig door u gebouwd wordt met eventuele inhuur van onderaannemers

  • een woning die een aannemer casco (met ramen, deuren, glas en dakpannen) oplevert en die u verder zelf afbouwt.

Uw hypotheek afsluiten

U kunt pas de hypotheek voor uw zelfbouwwoning afsluiten als alle afspraken voor uw toekomstige huis rond zijn. Daarom heeft u voor uw hypotheekaanvraag bijvoorbeeld de getekende koop- en aannemersovereenkomst nodig.

Hoeveel kunt u lenen voor de woning die u zelf gaat bouwen?

Uw woning is het onderpand van uw hypotheek. Maar hoe zit dat als u het onderpand nog moet bouwen? Dit maakt het afsluiten van een hypotheek voor een zelfbouwwoning iets ingewikkelder. Wij kijken naar de volgende zaken.

Uw inkomen en vermogen

Allereerst kijken we naar uw persoonlijke situatie. Wat is uw inkomen? Heeft u een vaste baan? Werkt u als zelfstandige? Beschikt u over voldoende spaargeld? Financieel moet u natuurlijk in staat zijn om de lening ook weer terug te betalen.

De waarde van uw woning

U kunt alleen geld lenen voor een woning die dat bedrag ook echt waard is. De waarde van uw nog te bouwen woning bepaalt de taxateur op basis van:

  • De bouwtekening

  • De koopovereenkomst van de grond

Bij zelfbouw is een nieuwbouwtaxatie verplicht. Daarbij heeft u de volgende documenten nodig: 

  • een kopie van de bouwvergunning

  • bestek (omschrijving van het uit te voeren werk) en tekeningen

  • termijnenschema dat de taxateur heeft goedgekeurd

  • een begroting

Welke kosten kunt u betalen met uw hypotheek?

Als u kiest voor een zelfbouwwoning krijgt u te maken met twee soorten kosten.

Plankosten

Plankosten zijn kosten die u maakt voordat de bouw begint. Denk aan kosten voor bouwtekeningen, een bouwvergunning en gesprekken met deskundigen.

De plankosten kunt u niet opnemen in uw hypotheek. U betaalt deze dus van uw eigen geld. Voordat u deze kosten maakt, is het daarom verstandig te kijken over hoeveel geld u straks beschikt voor het bouwen van uw droomwoning. Onze adviseurs helpen u daar graag bij.

U kunt ook uw architect vragen uw woonwensen te vertalen naar een kostenplaatje. Aan de hand van de kosten en uw persoonlijke informatie kunnen onze adviseurs vervolgens bepalen wat u nodig heeft voor de financiering. 

Stichtingkosten

Dit zijn de totale kosten die nodig zijn voor het bouwen van uw woning. Bijvoorbeeld kosten van de grond,  overdracht en bouwkosten. Ook bijkomende kosten als de aanleg van gas, licht en water horen hierbij. Net als vergunningen, de eventuele afwerking, aanleg van de tuin en het loon van de architect. De stichtingskosten kunt u betalen vanuit uw hypotheek.

Betalen uit uw bouwdepot

Is uw hypotheek geregeld? Dan storten wij het geld in een bouwdepot. Vanuit deze rekening betaalt u de rekeningen voor de grond en de bouw. Wanneer en hoeveel u betaalt, is vastgelegd in het koopcontract.

Rente over bouwdepot

U betaalt rente over het bedrag dat u uit het bouwdepot gebruikt. Over het bedrag nog in het bouwdepot zit, ontvangt u rente.

Bouwdepot en de belasting

U kunt bouwrente aftrekken van uw inkomsten voor de belasting. Dat gaat als volgt: de rente die u betaalt, trekt u af van de rente die u krijgt. Dit bedrag kunt u dan van uw inkomen in box 1 aftrekken.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)

Bouw samen een nieuwbouwproject

Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) zijn toekomstige bewoners samen opdrachtgever voor hun eigen nieuwbouwproject. Laat u een nieuwbouwwoning bouwen binnen een CPO? Dan is het mogelijk om bij ABN AMRO een hypotheek af te sluiten voor uw eigen woning binnen het project. En omdat nieuwbouwwoningen moeten voldoen aan het laatste bouwbesluit, komt u ook nog in aanmerking voor de duurzaamheidskorting.

Laat u goed adviseren

Bij het bouwen van een woning komen andere zaken kijken dan bij de koop van een bestaande woning. Praat daarom eerst eens met één van onze adviseurs. Zo weet u precies waar u aan moet denken.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.