Naar de navigatie Naar de inhoud

Werkgeversverklaring

Waarom heeft u soms een werkgeversverklaring nodig?

Bij een hypotheekaanvraag vraagt uw bank om een aantal documenten. Eén van deze documenten is de werkgeversverklaring. Hierin staat bijvoorbeeld uw jaarinkomen en of u een vast contract heeft. Een werkgeversverklaring geeft de hypotheekverstrekker zekerheid dat u uw hypotheek straks kunt (blijven) betalen. Het is daarom een belangrijk document bij uw hypotheekaanvraag. Vraag uw werkgever om de werkgeversverklaring voor u in te vullen. Hieronder leest u wat er in de werkgeversverklaring staat en waar deze aan moet voldoen.

 

Overzicht van inkomsten

De werkgeversverklaring ontvangt u van uw werkgever. In deze verklaring staat onder andere hoeveel u op jaarbasis verdient, hoe uw inkomen is opgebouwd en of u een vast contract heeft. Bij de hypotheekaanvraag moet u ook een recent loonstrookje inleveren. Het is erg belangrijk dat de inkomens op de werkgeversverklaring en het loonstrookje overeenkomen. Als er toch een verschil is, dan moet de werkgever dit toelichten.

Intentieverklaring

Als u een tijdelijk contract heeft, vraagt uw bank naar een intentieverklaring van uw werkgever. Dit is onderdeel van de werkgeversverklaring en daarin geeft de werkgever aan dat zij u in vaste dienst willen nemen nadat de einddatum van het huidige contract is verlopen. De intentieverklaring geeft nooit volledige zekerheid dat u daadwerkelijk een vaste baan krijgt. Het blijft mogelijk dat uw werkgever na uw huidige contract afscheid van u neemt. U kunt daarom geen rechten aan de intentieverklaring ontlenen. Toch heeft de bank hiermee meer zekerheid dat u de hypotheek kunt blijven betalen. 

Indien u als uitzendkracht of flexwerker werkzaam bent, kunt u mogelijk een perspectiefverklaring ontvangen van het uitzendbureau. 

 

Waarom moet u een werkgeversverklaring inleveren?

Een werkgeversverklaring geeft de hypotheekverstrekker meer zekerheid dat u uw hypotheek straks kunt blijven betalen. Het is een belangrijk document bij uw hypotheekaanvraag en moet onder andere aan de volgende eisen voldoen:

 • De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

 • Correcties en doorhalingen met Tipp-Ex zijn niet toegestaan.

 • Het inkomen dat vermeld wordt, moet overeenkomen met dat op uw salarisstrook.

Waaraan moet een werkgeversverklaring voldoen?

Het is belangrijk dat de werkgeversverklaring volledig en op de juiste manier wordt ingevuld door uw werkgever. Om extra werk te voorkomen hebben wij de richtlijnen hieronder voor u op een rij gezet. Deel deze richtlijnen met uw werkgever.

Algemene richtlijnen

 • De werkgeversverklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden
 • De werkgeversverklaring moet worden ingevuld door 1 persoon. Alleen de verklaring 'voortzetting dienstverband' mag door een ander persoon worden ingevuld. Dat kan bijvoorbeeld uw leidinggevende zijn.
 • De verklaring moet worden ingevuld met 1 kleur inkt.
 • Correcties, zoals doorhalingen en Tipp-Ex, zijn niet toegestaan. Als er een fout is gemaakt bij het invullen,  vul dan een nieuw formulier in.
 • Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist zijn.

Gegevens werkgever

 • Bij 'naam werkgever' vult u de volledige naam in van de organisatie waarmee de medewerker de arbeidsovereenkomst heeft, dus niet de eventuele handelsnaam.
 • Bij 'adres werkgever' mag u zowel het vestigingsadres als een eventueel postbusnummer invullen.
 • De postcode moet horen bij het adres. (Dus niet het vestigingsadres met de postcode van de postbus).
 • Vul bij 'telefoonnummer' als het mogelijk is een vast nummer in.

Gegevens werknemer

 • Bij 'naam werknemer' vult u ook de geboortenaam in, als daar sprake van is.
 • De 'datum indiensttreding' moet overeenkomen met de datum die in de arbeidsovereenkomst en op de salarisstrook staat.
 • De functie moet exact overeenkomen met de functie die op de salarisstrook of arbeidsovereenkomst staat.

Aard van het dienstverband

 • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een tijdelijk dienstverband is het van belang dat de vermelde begin- en einddatum overeenkomen met de data in de arbeidsovereenkomst.
 • Alle vragen moeten ingevuld/aangekruist worden. Dit geldt ook voor het veld 'Directeur/aandeelhouder'. Het is voor veel medewerkers vanzelfsprekend dat ze geen directeur of aandeelhouder zijn, maar toch verzoeken we u dat in dit veld echt aan te vinken.

Verklaring voortzetting dienstverband

Deze rubriek hoeft u allen in te vullen bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of bij een tijdelijk dienstverband.

 • de rubriek moet volledig ingevuld zijn
 • de rubriek moet apart ondertekend worden inclusief een firma stempel. Als er geen firma stempel aanwezig is dan graag een verklaring op briefpapier waarin dit wordt verklaard.

Inkomen

 • Het bruto jaarsalaris moet gelijk zijn aan 12 keer het salaris dat vermeld staat op de ingeleverde salarisstrook, of 13 keer als sprake is van een vierwekelijks salaris. Een veelvoorkomende situatie is dat op de werkgeversverklaring alvast rekening is gehouden met een toekomstige salarisstijging. Als dit het geval is, verzoeken we u op briefpapier van de firma te verklaren per wanneer de stijging ingaat en dat de stijging onherroepelijk is. Een ander aandachtspunt is dat het werkelijke salaris ingevuld moet worden, dus bij parttimers niet het salaris op basis van full time.
 • De vakantietoeslag wordt berekend zoals in de arbeidsovereenkomst staat vermeld, dus bijvoorbeeld als 8% van het bruto jaarsalaris. Bij vakantiebonnen moet de totale waarde van de bonnen ingevuld worden over de afgelopen 12 maanden.
 • Als structureel sprake is van een onregelmatigheidstoeslag, provisie en/of overwerk, vult u in de totale uitkering van de afgelopen 12 maanden in. 'Structureel' wil overigens zeggen dat algemeen bekend is dat onregelmatigheid, provisie of overwerk bij de functie hoort.
 • Een vaste uitkering, zoals een 13e maand of eindejaarsuitkering, is vast als die onvoorwaardelijk in de arbeidsovereenkomst is afgesproken.
 • Als punt 8 wordt ingevuld, moet achter de omschrijving ook 4) vermeld worden (zie voetnoot 4). 

Leningen/loonbeslag

Het is mogelijk dat er sprake is van een onderhandse lening (bijvoorbeeld bij een fietsplan) of loonbeslag (bijvoorbeeld bij alimentatie).

Ondertekening

De verklaring moet volledig zijn en ondertekend door dezelfde persoon die ook de werkgeversverklaring ondertekent. De werkgeversverklaring moet ook voorzien zijn van een datum.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.