Naar de navigatie Naar de inhoud

Documenten bij een hypotheekaanvraag

Welke documenten heeft u nodig?

Bij het afsluiten van een hypotheek hebben we nogal wat documenten van u nodig. Veel van die documenten zijn alleen via DigiD op te vragen. Neem daarom de inlogcodes van uw DigiD mee naar uw 1e oriëntatiegesprek. U logt dan tijdens het oriëntatiegesprek in en bouwt zo samen met de adviseur het dossier op. Dit scheelt veel tijd.

 

Drie fases van hypotheek afsluiten

Het hele proces van het afsluiten van een hypotheek, kunnen we indelen in drie stappen. Aan de hand van deze stappen staat welke documenten u moet aanleveren en op welk moment:

 1. Oriëntatie 
  U onderzoekt of u een hypotheek kunt krijgen. En hoeveel u maximaal kunt lenen.
 2. Hypotheekadvies 
  U heeft inmiddels het koopcontract getekend en bent toe aan het afsluiten van een hypotheek. Dit is de fase waarin u op zoek bent naar de juiste hypotheekvorm die past bij uw persoonlijke situatie. En waarin u advies aan het inwinnen bent.
 3. Hypotheek afsluiten
  U heeft de juiste hypotheek gevonden en de offerte geaccepteerd, de hypotheekaanvraag is rond. Daarna gaat u naar de notaris voor het tekenen van de akte en krijgt u de sleutel van uw nieuwe woning!

1. Oriëntatiefase: de benodigde documenten

Het is belangrijk dat u de juiste documenten meestuurt over uw financiële situatie en uw woning. Houd er rekening mee dat het een aantal werkdagen kan duren voordat u alles in huis heeft. Veel van die documenten zijn alleen via DigiD op te vragen. Neem daarom tijdens het 1e oriëntatiegesprek uw DigiD code mee. U logt dan tijdens het gesprek in, zo heeft u direct de juiste documenten. Hieronder ziet u welke documenten u naar ons moet opsturen, en waar u deze kunt opvragen.

Alle dagen behalve zaterdag, zondag, 1 januari, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, 1 mei, 25 en 26 december.

Identiteitsbewijs

Een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of verblijfsvergunning (geen rijbewijs).

Gegevens over uw burgerlijke staat

 • U bent getrouwd: trouwboekje e/of huwelijkse voorwaarden.
 • U woont samen: samenlevingscontract.
 • U bent gescheiden: echtscheidingsconvenant, uittreksel burgerlijke stand en echtscheidingsbeschikking.

Gegevens over uw inkomen

U bent in loondienst

 • Uw laatste salarisstrook (niet ouder dan 3 maanden).

 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden). Het is belangrijk dat uw werkgever onze werkgeversverklaring invult.

U bent ondernemer of Directeur Groot Aandeelhouder (DGA)

 • De volledige jaarrekeningen van uw onderneming(en) van de afgelopen 3 jaar.

 • Uw volledige aangiftes Inkomstenbelasting van de afgelopen 3 jaar.

 • Bent u DGA? Dan ook uw laatste salarisstrook en jaaropgave.

U bent uitzendkracht of u heeft een contract voor bepaalde tijd

 • Uw laatste salarisstrook.

 • De jaaropgave(n) van uw werkgever(s) en/of uitkeringen van de afgelopen 3 jaar.

 • Een werkgeversverklaring, ingevuld door uw werkgever (niet ouder dan 3 maanden). Het is belangrijk dat uw werkgever onze werkgeversverklaring invult.

 • Indien mogelijk: Een perspectiefverklaring als u als uitzendkracht/flexwerker werkt.

U ontvangt AOW, (pre)pensioen, VUT of een uitkering

 • De beschikking van het UWV met het uitkeringsbesluit van bijvoorbeeld uw WW- of WIA-uitkering.

 • Gegevens over uw inkomsten uit AOW, VUT, (pre)pensioen. U vindt deze gegevens op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en op 'mijn pensioenoverzicht'. Het Uniform Pensioen Overzicht ontvangt u ieder jaar van uw pensioenuitvoerder. 

U ontvangt partneralimentatie

 • Gegevens over uw inkomsten uit partneralimentatie. Deze gegevens staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

2. Hypotheekadvies: wat heeft u nodig?

In deze fase heeft u uw nieuwe woning gevonden en bent u er aan toe om een keuze te maken welke hypotheekvorm bij u past. In deze hypotheekadviesfase hebben we naast de documenten in de oriëntatiefase nog wat specifiekere informatie van u nodig.

Gegevens over financiële verplichtingen

Leningen

 • Het laatste afschrift van uw persoonlijke lening of doorlopend krediet.

 • Heeft u onlangs een lening terugbetaald? Dan ook:
  - Het aflossingsbewijs.
  - Het meest recente afschrift van de lening waarop uw kredietlimiet staat vermeld.

Levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Polis van iedere levensverzekering die u heeft.

 • Polis van iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering die u heeft.

Partneralimentatie

 • Gegevens van de partneralimentatie die u moet betalen. Deze staan in het echtscheidingsconvenant. Kinderalimentatie telt niet mee voor de berekening van uw hypotheek.

Kredietlimiet is hetzelfde als limiet. Dit is het maximale bedrag dat u mag rood staan of het bedrag dat u mag opnemen bij een doorlopend krediet.
Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering voor werknemers of zelfstandige ondernemers en biedt u financiële zekerheid bij ziekte of invaliditeit.
Een lening waarbij u altijd extra geld kunt opnemen. Zodra u geld opneemt, begint u met terugbetalen. Het terugbetaalde geld kunt u later weer opnemen.

Gegevens over uw nieuwe woning

Gaat u verbouwen?

 • Een recent verbouwingstaxatierapport van de nieuwe woning. Lees waaraan het taxatierapport moet voldoen.

 • Een specificatie van de kosten van de verbouwing, bijvoorbeeld een gespecificeerde offerte van een aannemer. Heeft u geen offerte? Maak dan zelf een duidelijke specificatie. Bekijk of gebruik het voorbeeld (docx, 16kB). Bij een nieuwbouwwoning heeft u specificatie van de eventuele meerwerkkosten nodig.

3. Hypotheek afsluiten: de definitieve documenten

U heeft een keuze gemaakt. Gefeliciteerd! De hypotheekaanvraag is goedgekeurd en u heeft de hypotheekofferte ondertekend. Nu is de notaris aan de beurt om de hypotheek te passeren en in te schrijven in het kadaster. De notaris heeft onderstaande documenten van u nodig.

Identiteitsbewijs

 • Een geldig paspoort, een geldig identiteitskaart of een geldig verblijfsvergunning (geen rijbewijs) in combinatie met een geldig paspoort (geen rijbewijs).

Koopovereenkomst

 • Een getekend exemplaar van de koopakte.

Dienstverleningsdocument en Algemene voorwaarden

Wilt u weten  wat ABN AMRO precies voor u doet? En welke producten, diensten en services u van ons kunt verwachten? Antwoord op deze en andere vragen staan in onze Algemene voorwaarden en ons Dienstverleningsdocument. Zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.