Naar de navigatie Naar de inhoud

Herstel te veel betaalde boeterente hypotheek

Man en vrouw kijken naar een maquette van hun volgende huis

Heeft u te veel boeterente betaald?

Heeft u tussen 2013 en 2015 uw hypotheek vervroegd afgelost, extra afgelost, of omgezet? En moest u daarom vergoeding (dit werd eerder boeterente genoemd) betalen? Dan kan het zijn dat u te veel vergoeding heeft betaald. Bij een aantal klanten is de vergoeding niet goed berekend. Zij hebben te veel vergoeding betaald. Bent u een van deze klanten? Dan ontvangt u een brief of heeft u hierover inmiddels een brief ontvangen. Lees op deze pagina meer over onze oplossing en waarmee u rekening moet houden voor uw belastingaangifte.

Wat is er verkeerd berekend?

Bij een aflossing of een omzetting brengen wij vergoeding in rekening als de actuele rente voor een vergelijkbare hypotheek lager is dan de rente die u op dat moment betaalt. Hoe lager de actuele vergelijkingsrente, hoe hoger de vergoeding. 

Bij een aantal klanten hebben we gerekend met te lage vergelijkingsrentes, waardoor we te hoge vergoedingen in rekening hebben gebracht. Dit herstellen we nu.

Hoe wordt het opgelost?

U krijgt de vergoeding die u te veel heeft betaald zo snel mogelijk terugbetaald. U heeft daarover ook een brief gekregen met daarin de hoogte van wat u terug krijgt aan te veel betaalde vergoeding. Ook leggen wij daarin uit hoe de oude en nieuwe vergoeding zijn berekend. De misgelopen wettelijke rente over het te veel betaalde bedrag betalen wij uiteraard ook aan u terug.

Vergoeding en uw belastingaangifte

Net als hypotheekrente, is vergoeding aftrekbaar van uw inkomen voor belasting. Als het goed is, heeft u de betaalde vergoeding in 2013 of 2014 daarom afgetrokken in uw aangifte. U betaalde daardoor in die jaren minder belasting. Maar omdat wij u te veel vergoeding in rekening hebben gebracht, was deze belastingaftrek eigenlijk te hoog. U moet daarom belasting betalen over de vergoeding die u nu van ons terugkrijgt.
U kunt dit bedrag opgeven in uw aangifte over 2015, die u in 2016 invult. Over de wettelijke rente die u van ons ontvangt, hoeft u geen belasting te betalen.

Uw Financieel Jaaroverzicht en de belastingaangifte
Het bedrag dat u aan vergoeding heeft teruggekregen, vindt u terug op uw Financieel Jaaroverzicht. Lees meer in de veelgestelde vragen op deze pagina over de gegevens op uw Financieel Jaaroverzicht en hoe u daarmee om moet gaan voor uw belastingaangifte.

Veelgestelde vragen

 • Hoe is het totaalbedrag berekend dat in de brief staat?

  Ontvangt u voor meerdere leningdelen een compensatie? Dan hebben wij in de brief het totaalbedrag dat wij aan u terugbetalen bij elkaar opgeteld. In de bijlage(n) staan de afzonderlijke compensatiebedragen per leningdeel. Als u deze bedragen bij elkaar optelt, komt u tot het bedrag dat in de brief staat.
  In de brief worden alleen de leningdelen genoemd waarbij een fout is gemaakt.

  In uw voorwaarden staat welk bedrag zonder vergoeding (dit werd eerder boetevrij) van toepassing is. Het percentage waarover u geen vergoeding hoeft te betalen, wordt over de oorspronkelijke lening of leningdeel berekend. Hierbij is ook rekening gehouden met eventuele extra aflossingen in het jaar van de wijziging. Dit is de uitkomst van die rekensom.

 • Waarom zit er een verschil tussen het daadwerkelijk betaalde vergoeding en het bedrag dat uit de rekensom komt?

  De vergoeding die u moet betalen is een vergoeding voor rente-inkomsten die ABN AMRO misloopt als u door een omzetting of extra aflossing minder rente betaalt. Deze rente-inkomsten zou ABN AMRO normaal gesproken verspreid over meerdere maanden krijgen. De vergoeding die u moet betalen, betaalt u in één keer. Daarom betaalt u een lager bedrag dan wanneer u de vergoeding verspreid over meerdere maanden zou betalen. We berekenen dit lagere bedrag met een wiskundige formule. Dat noemen we 'contant maken'. 

  Omdat wij de vergoeding in 1 keer ontvangen in plaats van in maandelijkse delen, had u dit geld ook op een andere manier kunnen investeren/sparen. Hierover zou u rente hebben ontvangen.

 • Hoe hoog is de wettelijke rente?

  De overheid stelt de wettelijke rente vast. Van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2014 is de vastgestelde wettelijke rente 3%. Vanaf 1 januari 2015 is de vastgestelde wettelijke rente 2%. Op http://www.wettelijke-rente.com kunt u de rente narekenen.

  Voorbeeld
  U heeft vergoeding betaald op 1 augustus 2013. 

  U krijgt het bedrag aan vergoeding van € 250,- + wettelijke rente terugbetaald op 15 december 2015.
  U heeft recht op de volgende wettelijke rente:
  1 augustus 2013 t/m 31 december 2014 3% en 1 januari 2015 t/m 15 december 2015 2%.

 • Hoe kan ik de compensatie op een ander rekeningnummer laten uitkeren?

  U krijgt het bedrag aan vergoeding in principe overgemaakt op het rekeningnummer waarvan u de maandlasten van uw hypotheek betaalt.

  Staat het rekeningnummer dat we in de brief noemen niet op uw naam? Of staat het rekeningnummer wel op uw naam, maar wilt u toch een ander rekeningnummer doorgeven?
  Geef dan zo een ander rekeningnummer door:

  • Neem contact op met onze adviseurs via 0800 - 024 07 38 (gratis).

  • De adviseur stuurt u via e-mail een antwoordcoupon en antwoordnummer om de coupon (gratis) terug te sturen.

  • Print en onderteken deze coupon voordat u deze naar ons terugstuurt.

  • Stuur daarbij ook een kopie van uw geldige legitimatie mee. Dit doen wij om fraude met uw rekening te voorkomen én om er zeker van te zijn dat u het geld ook echt op uw rekening krijgt.

  De antwoordcoupon moet binnen 1 week na dagtekening binnen zijn. We betalen de compensatie namelijk binnen 2 weken uit.

 • De brief staat ook op naam van mijn partner, of juist alleen op mijn naam. Hoe kan dit?

  De brief is gestuurd naar de personen op wiens naam de hypotheek staat. Het is natuurlijk mogelijk dat de situatie nu anders is dan toen u de wijziging in uw hypotheek deed en daarom vergoeding moest betalen. Bijvoorbeeld omdat u inmiddels samenwoont, getrouwd bent of gescheiden.

 • Waar vind ik het bedrag, dat ik in 2015 aan vergoeding heb teruggekregen, op mijn Financieel Jaaroverzicht?

  Op uw Financieel Jaaroverzicht ziet u bij 'Boeterente' onder 'Hypotheken' een bedrag staan. Welk bedrag dit is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

  1. U heeft in 2015 een vergoeding betaald, omdat u uw hypotheek deels of geheel heeft afgelost of omgezet.

   Het bedrag dat u ziet op uw Financieel Jaaroverzicht, is het verschil tussen de vergoeding die u heeft betaald en de vergoeding die u heeft teruggekregen. Oftewel:
   A. Betaalde vergoeding 
   B. Teruggekregen vergoeding -
   C. Verschil -->Dit bedrag ziet u op uw Financieel Jaaroverzicht.

   Bijvoorbeeld: U heeft € 200,- vergoeding betaald en € 50,- vergoeding teruggekregen. U ziet dan het verschil van € 150,- euro op uw Financieel Jaaroverzicht staan.  

   Het bedrag dat u heeft teruggekregen (B) vindt u in de brief die u tussen september en december 2015 van ons ontving. Heeft u in september 2015 een brief ontvangen? Dan krijgt u in de eerste week van februari 2016 nogmaals een brief waarin het bedrag staat dat u heeft teruggekregen.

  2. U heeft in 2013/2014 een omzetting of (extra) aflossing gedaan en een vergoeding betaald. In 2015 heeft u geen aflossing of omzetting gedaan.

   Op uw Financieel Jaaroverzicht ziet u 'Boeterente' onder 'Hypotheken' een min (-) bedrag staan. Dit is het bedrag dat u van ons heeft teruggekregen, omdat u teveel vergoeding had betaald. U ziet de hoogte van dit bedrag ook in de brief die u tussen september en december 2015 van ons heeft ontvangen. Heeft u in september 2015 een brief ontvangen? Dan krijgt u in de eerste week van februari 2016 nogmaals een brief waarin het bedrag staat dat u heeft teruggekregen.

 • Wat moet ik nu precies doen met de vergoeding voor mijn belastingaangifte voor 2015?

  Als u begin 2016 uw belastingaangifte voor 2015 gaat invullen, let dan op de volgende punten.

  1. U heeft nog een hypotheek bij ABN AMRO of een andere geldverstrekker en u betaalde in 2015 hypotheekrente?
   Lees op de website van de Belastingdienst hoe u de terugontvangen rente opgeeft in uw belastingaangifte.

  2. U heeft geen hypotheek meer 
   Vul dan op uw belastingaangifte 2015 bij 'overige inkomsten' het bedrag in dat u aan vergoeding heeft teruggekregen.
   Lees meer op de website van de Belastingdienst.

  In beide situaties hoeft u de wettelijke rente die u heeft ontvangen, niet op te geven in uw belastingaangifte.
  U moet wel zelf het bedrag aan herstel-vergoeding opgeven in uw belastingaangifte.
  Let op! Mogelijk staat in een eerdere brief dat het bedrag aan herstel-vergoeding is doorgegeven aan de Belastingdienst. Dit is helaas niet het geval.

 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingaangifte voor 2015 al heb gedaan?

  U kunt uw belastingaangifte corrigeren. Op de website van de Belastingdienst leest u hoe u dit kunt doen.

Heeft u nog vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 tot 17.30 uur.

0800 - 024 07 38 (gratis)

 

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.