Naar de navigatie Naar de inhoud

Wanneer betaal ik geen vergoeding?

Als u uw hypotheek wilt oversluiten, extra wilt terugbetalen of uw rente wilt wijzigen, betaalt u soms een vergoeding. Er zijn echter veel verschillende situaties waarbij u helemaal geen vergoeding hoeft te betalen:

 • Als uw huis 'onder water' staat
  U mag zonder vergoeding extra terugbetalen als uw hypotheekbedrag hoger is dan de waarde van uw woning. In dat geval kunt u het deel van de hypotheek dat hoger is dan de meest recente WOZ-waarde van uw woning zonder vergoeding extra terugbetalen. Dit bedrag wordt niet verrekend met het maximale bedrag dat u jaarlijks zonder vergoeding extra mag terugbetalen. De terugbetaling moet uit eigen middelen worden voldaan. Dat betekent dat u niet bij een andere geldgever een lening aangaat om uw hypotheek (gedeeltelijk) terug te betalen.

 • Restschuld
  Heeft u een restschuld die uit verkoop van de oude woning is ontstaan? Dan kunt u deze terugbetalen zonder dat u daar een vergoeding voor hoeft te betalen. Wij gebruiken de WOZ-waarde van de nieuwe woning hiervoor als uitgangspunt.

 • Variabele rente
  Leningdelen met een variabele rente kunt u altijd onbeperkt en zonder vergoeding (gedeeltelijk) terugbetalen. Het maakt niet uit wat de hoogte van uw rente of van de op dat moment geldende rente is.

 • Datum renteherziening
  De renteherzieningsdatum is de datum dat uw rentevaste periode eindigt. U kiest vanaf die datum zonder vergoeding een nieuwe rentevaste periode. Ook kunt u op dat moment een extra of volledige terugbetaling doen, zonder dat u hiervoor een vergoeding betaalt.

 • Bereiken doelkapitaal leningdeel
  Is het bedrag op uw opbouwproduct (bijvoorbeeld uw beleggingsrekening, (bank-) spaarrekening of verzekering) gelijk aan het bedrag van uw leningdeel? Dan mag u dat leningdeel zonder vergoeding volledig terugbetalen.

 • Inbreng opgebouwde waarde
  Gebruikt u de opgebouwde waarde van uw opbouwproduct (bijvoorbeeld uw beleggingsrekening, (bank-)spaarrekening of verzekering) om de lening (deels) terug te betalen? En ontvangt de bank de opgebouwde waarde rechtstreeks van de verzekeraar, vermogensbeheerder of vanaf uw bankspaarrekening? Dan betaalt u over dit deel geen vergoeding. Het inbrengen van een opgebouwde waarde kan fiscale gevolgen hebben, laat u hierover altijd goed adviseren door een fiscaal adviseur of informeer bij de belastingdienst.

 • Wijzigen van uw hypotheekvorm, zonder dat u uw rentecontract wijzigt
  U kunt uw hypotheekvorm wijzigen. U wijzigt dan de manier waarop u de hypotheek aan ons terugbetaalt. U verandert dus niets aan de einddatum van de hypotheek of aan het rentecontract en u betaalt daarvoor dan ook geen vergoeding. U betaalt wel eenmalig afhandelingskosten voor het wijzigen van uw hypotheek.  

 • De vaste rente is lager dan de rente voor een nieuw volledig gelijk leningdeel

 • Overlijden
  Uw erfgenamen betalen geen vergoeding als de lening binnen twaalf maanden na uw overlijden gedeeltelijk of helemaal wordt terugbetaald of wanneer de erfgenamen binnen deze periode de rentevaste periode wijzigen.

 • Gedeeltelijk royement
  U hoeft geen vergoeding te betalen als u de volledige opbrengst van de verkoop van een deel van uw onderpand (bijvoorbeeld de garage) of grond gebruikt voor de terugbetaling van uw hypotheek. Het deel van uw hypotheek wat u heeft terugbetaald, moet u dan wel laten uitschrijven uit het Kadaster. Dit noemen we gedeeltelijk royement.

 • Verkoop van uw woning (het onderpand)
  U hoeft geen vergoeding te betalen als u uw lening helemaal terugbetaalt, omdat u uw woning (het onderpand) heeft verkocht. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  - u bent bij de notaris geweest om uw woning en alles wat daarbij hoort te leveren aan een ander en de notaris heeft daar een notariële akte van gemaakt;
  - u verkoopt uw woning niet aan uw echtgenoot, echtgenote of elke andere persoon met wie u
  samen de lening heeft afgesloten;
  - u verhuurt de woning niet;
  - u woont niet meer in uw woning;
  - u heeft uw woning niet verkocht aan een bedrijf of samenwerkingsverband waar u zelf (ook) in deelneemt.

 • Het einde van de looptijd van uw hypotheek
  U betaalt geen vergoeding als u uw lening(deel) op het einde van de looptijd terugbetaalt.
Een doelkapitaal is het vermogen dat u over een bepaalde periode wilt opbouwen. Bij een hypotheeklening is het vaak het bedrag dat u aan het einde van de looptijd van uw hypotheeklening nodig heeft om de lening terug te kunnen betalen.
Bij een opbouwproduct bouwt u gedurende de looptijd van de hypotheek vermogen op om de hypotheek aan het einde van de looptijd (deels) mee terug te betalen. Voorbeelden van opbouwproducten zijn: een beleggingsrekening, een bankspaarrekening of een levens- of spaarverzekering.
Vaste rente betekent dat de rente niet verandert tijdens de looptijd van de lening.
De rentevaste periode is een vooraf afgesproken periode waarin uw rente gelijk blijft. Dit is doorgaans een periode van vijf, tien of vijftien jaar. In het algemeen geldt: hoe langer de rentevaste periode, hoe hoger de rente.
De schuld die overblijft als de waarde van uw woning lager is dan de hypotheek op het moment dat u de hypotheek moet terugbetalen, meestal bij verkoop van de woning.

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.