Naar de navigatie Naar de inhoud

Belastingtips hypotheek

Belastingtips voor uw hypotheek

Tips voor uw aangifte inkomstenbelasting als u een koophuis heeft

Het is weer tijd voor uw belastingaangifte over 2017. Misschien is dat voor u ook een klusje dat u voor u uitschuift, maar wie weet kunt u nog iets besparen met onze tips. Zo wordt uw aangifte misschien toch nog iets leuker.

Nieuw in de aangifte over 2017
 • U krijgt in de aangifte over 2017 nog maar 50% van bepaalde kosten terug (bij een inkomen vanaf € 67.072,-).


 • Heeft u na 1 april 2017 een uitkering ontvangen uit uw kapitaalverzekering of bankspaarrekening voor de eigen woning? Dan mag u deze, onder bepaalde voorwaarden, belastingvrij laten uitkeren op het moment dat u dat wilt. Voorheen moest u op dat moment minimaal 15 of 20 jaar premie hebben betaald om voor de vrijstelling van €162.500,- (in 2017) in aanmerking te komen. Voor fiscaal partners geldt een gezamenlijke vrijstelling van € 325.000,-.
  De woning waarvoor de verzekering of rekening is afgesloten moet dan wel het hoofdverblijf zijn van u of uw fiscaal partner, de uitkering moet u gebruiken voor aflossing van uw eigenwoningschuld, u heeft jaarlijks of maandelijks premie of inleg betaald en de verzekering of rekening loopt bij een levensverzekeringsmaatschappij, erkende bank of beleggingsonderneming of -instelling.

De eigenwoningschuld is het bedrag dat u hebt geleend voor uw woning en waarover u de rente mag aftrekken plus uw schuld voor de financieringskosten.
Aftrekposten eigen woning
 • De inkomstenbelasting kent drie soorten belastbaar inkomen, ondergebracht in drie boxen. Het eigenwoningforfait is er 1 van. Dit is een percentage van de WOZ-waarde van de woning, dat in box 1 bij uw inkomen wordt opgeteld. Daar staan verschillende aftrekposten tegenover. Handig om te checken of u nog aftrekposten kunt vinden die nog niet zijn ingevuld in uw aangifte. Deze bestaan uit kosten die u elk jaar mag aftrekken en kosten die u éénmalig mag aftrekken.
  Bekijk alle kosten die u mag aftrekken.


 • Geen of geringe eigenwoningschuld?

  Als de aftrekbare kosten van uw eigen woning (rente plus periodieke erfpachtbetalingen of periodieke betalingen voor opstal of beklemming en eenmalig aftrekbare kosten) lager zijn dan het eigenwoningforfait, dan heeft u mogelijk in de aangifte over 2017 nog recht op een extra aftrekpost wegens geen of geringe eigenwoningschuld. Als u aangifte doet met het online aangifteprogramma, check dan of deze aftrekpost al goed is ingevuld.

 • Eigenwoningschuld in box 3

  Mag u door een aftrekbeperking niet de hele rente van de eigenwoningschuld aftrekken? Deze schuld in box 3 vermindert mogelijk wel het bedrag aan vermogensrendementsheffing dat u moet betalen. In de online aangifte geeft u aftrekbare en niet aftrekbare schulden in dezelfde rubriek aan. Namelijk in de rubriek ‘hypotheken en andere schulden’. Aan de hand van de antwoorden die u geeft op de daar gestelde vragen, deelt de Belastingdienst de schuld zelf in als wel of niet aftrekbaar. Het niet aftrekbare deel van de lening vermindert dan ook automatisch het belaste vermogen. Maar wie aangifte doet voor iemand die is overleden, moet de aangifte op papier doen. Dan wordt dit nog wel eens vergeten.

 • Let op: als de rente niet aftrekbaar is, mag u de kosten van de hypotheek ook niet aftrekken. Is de rente maar deels aftrekbaar (bijvoorbeeld door de bijleenregeling), dan mag u de kosten ook alleen voor dat deel aftrekken.

Huis verkocht in 2017, maar nog geen nieuwe koopwoning?
 • Vul dan de toepasselijke vragen in het aangifteprogramma in om de eigenwoningreserve (overwaarde) te bepalen. De uitkomst van die berekening heeft voor dit jaar nog geen gevolgen. Koopt u binnen 3 jaar een ander huis? Dan kan dit bedrag uw renteaftrek vanaf dat moment beperken. Dit komt door de bijleenregeling.
  Vergeet niet de eventuele kosten van doorhaling van de hypotheek op te geven als aftrekbare kosten.

Tijdelijk 2 huizen?
 • Heeft u in 2017 een nieuw huis gekocht, en uw oude woning staat nog te koop? Of heeft u een nieuw huis gekocht, maar is dat nog niet gereed om in te gaan wonen? Dan mag u, onder voorwaarden, de rente op beide leningen aftrekken tot en met maximaal 2020 (2017 + maximaal 3 hele kalenderjaren). Lees hierover meer op de website van de belastingdienst. • Pas als de oude woning wordt verkocht, geldt de bijleenregeling. Daardoor mag u mogelijk een deel van de rente niet meer aftrekken. Vanaf dit moment moet u mogelijk ook over (een deel van) de lening gaan aflossen.


 • Als de oude woning, in deze situatie, op 1 januari 2021 nog steeds niet is verkocht, mag u de rente niet meer aftrekken. De woning en de lening gaan vanaf dan naar box 3.

Hypotheek oversluiten
 • Heeft u in 2017 uw hypotheek overgesloten naar een andere geldverstrekker of naar een lagere rente bij uw eigen bank? Dan mag u de volgende kostenposten aftrekken als eigenwoningschuld:
  • Taxatiekosten voor het krijgen van de hypotheek
  • Notariskosten voor de hypotheek
  • Bemiddelingskosten voor het krijgen van de hypotheek
  • De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
  • Royementskosten hypotheekakte
  • Vergoeding in verband met vervroegd aflossen.


 • Financiert u de bovenstaande kosten mee in de nieuwe hypotheek? Dan mag u de rente over de lening voor die kosten niet aftrekken. Dit deel van de schuld valt in box 3. Wel vermindert de schuld met het vermogen waarover u vermogensrendementsheffing betaalt.
  Als u deze kosten financiert met een geldlening, mag u de rente over die geldlening wel aftrekken.

 • Heeft u uw hypotheekrente verminderd met rentemiddelen? Als u de oorspronkelijke rente mocht aftrekken, dan geldt dat ook voor de nieuwe rente. Eventuele administratie- en bemiddelingskosten mag u ook aftrekken. Het is niet verstandig om deze kosten mee te financieren, omdat u de kosten daarvan wel mag aftrekken, maar de rente over de lening voor deze kosten niet.

Extra afgelost op uw hypotheek?
 • Als u de rente over uw hypotheek volledig mag aftrekken, dan mag u de vergoeding vanwege vervroegde aflossing en eventuele administratie- en bemiddelingskosten ook aftrekken. Als u maar een deel van de rente mag aftrekken (door de bijleenregeling), dan mag u die kosten ook alleen voor dat deel aftrekken.

Ook handig bij uw belastingaangifte
 • Al uw financiële gegevens, ook die van uw hypotheek, vindt u op uw Financieel Jaaroverzicht. Deze download u eenvoudig via Internet Bankieren.
  Lees ook meer over Hypotheekrenteaftrek en meer belastingvoordeel.

Heeft u een vraag  
of wilt u contact met ons?

Service & Contact

Extra aflossen op uw hypotheek?

Zie direct uw nieuwe maandbedrag

Extra aflossen op uw hypotheek

Elk jaar mag u een deel van uw hypotheek zonder kosten aflossen. Regel het eenvoudig zelf in Internet Bankieren en zie meteen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u extra aflost.