Naar de navigatie Naar de inhoud

Veelgestelde vragen over coupon en dividenden

 • Wat is een Coupon en Dividenden Overzicht (CDO)?

  Dit is een overzicht waarop u alle coupons (uitkering van obligaties) en dividenden (uitkeringen van aandelen) ziet die u het afgelopen jaar heeft gehad. Dit overzicht wordt per kalenderjaar opgemaakt.

 • Waarom ontvang ik een CDO?

  Veel klanten hebben een CDO nodig voor het invullen van de belastinggegevens. De Belastingdienst vraagt uit welk land de inkomsten uit beleggingen vandaan komen. De Belastingdienst kan specifiek naar de dividenden vragen waarover belasting is ingehouden. Wij hebben daarom het CDO aan het Financieel Jaaroverzicht toegevoegd voor alle klanten die inkomsten uit beleggingen hebben ontvangen.

 • Welke gegevens staan in het CDO en welke volgorde wordt er gehanteerd?

  Op het CDO zijn de coupons en dividenden apart weergegeven. Daarbij is er nog een splitsing gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse ontvangen coupons en dividenden. De volgorde is dan: eerst de binnenlandse coupons en dividenden. Daarna de buitenlandse coupons en dividenden op volgorde van landnaam volgens de landcode. Zijn er meer coupons of dividenden per land? Dan staan ze op volgorde van de datum van uitkering. Uiteindelijk worden alle coupons per land opgeteld en worden alleen de belaste dividenden per land opgeteld.

 • Krijg ik elk jaar een CDO?

  Als u inkomsten uit aandelen of obligaties over het gerapporteerde jaar heeft ontvangen, krijgt u een CDO bij het Financieel Jaaroverzicht. Heeft u in dat jaar geen inkomsten uit aandelen of obligaties ontvangen? Dan wordt er ook geen CDO voor u gemaakt.

 • Staan alle bedragen in het CDO in euro's?

  Ja, alle bedragen staan in euro's. In de kolom 'Valuta beleggingen' ziet u in welke valuta de obligatie of het aandeel daadwerkelijk is genoteerd.

 • Wordt het CDO op papier of digitaal verzonden?

  Uw CDO is gekoppeld aan uw Financieel Jaaroverzicht. Ontvangt u uw Financieel Jaaroverzicht op papier? Dan ontvangt u uw CDO ook op papier. Heeft u Internet Bankieren? Dan kunt u uw Financieel Jaaroverzicht en CDO in Internet Bankieren bekijken en downloaden.

 • Waar kan ik terecht met vragen over het CDO?

  Staat uw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Financieel Jaaroverzicht

 • Waarom ontvang ik een CDO als op het Financieel Jaaroverzicht ook inkomsten uit beleggingen staan?

  De inkomsten uit beleggingen op het Financieel Jaaroverzicht zijn bij elkaar opgeteld. De details vindt u terug op het CDO.

 • Waarom heb ik geen CDO ontvangen terwijl erop het Financieel Jaaroverzicht wel bedragen staan bij Meegekochte en Meeverkochte rente?

  U heeft over het gerapporteerde jaar obligaties gekocht en/of verkocht. Daarin zit dan rente die u koopt en/of verkoopt. Maar tegelijk heeft u over het gerapporteerde jaar geen inkomsten uit aandelen of obligaties ontvangen.

 • Waarom ontvang ik maar voor één beleggingsrekening een CDO terwijl er twee op mijn Financieel Jaaroverzicht staan?

  Het CDO wordt per beleggingsrekening waarop inkomsten uit aandelen of obligaties zijn ontvangen  gemaakt en opgeteld. Van de beleggingsrekening zonder inkomsten wordt geen CDO gemaakt.

 • Zie ik een omzetting van een converteerbare obligatie naar aandelen terug op het CDO?

  Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Bij een conversie zijn er geen inkomsten.

 • Wordt koerswinst bij STRIPS gezien als dividend en komen deze terug in het CDO?

  Nee, dit wordt niet als inkomsten gemeld.

 • Hoe kan ik de buitenlandse bronbelasting die teveel in rekening is gebracht terugvorderen?

  Dat is voor bepaalde landen mogelijk. ABN AMRO kan u deze dienstverlening aanbieden voor de landen België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Zwitserland, Zweden, Spanje, Noorwegen en Oostenrijk. Neem hiervoor contact op met uw adviseur of bel met de Beleggingslijn via 0900 - 92 15 (gebruikelijke belkosten).

Overige vragen

 • Wat is het verschil tussen coupons en dividenden?

  Een coupon is de rentevergoeding die u ontvangt over het nominale bedrag van de obligatie. Dividend is een uitbetaling van een deel van de winst aan de aandeelhouders.

 • Waarom zijn de coupons en de dividenden naar land gesplitst?

  De Belastingdienst kan vragen naar de inkomsten en ingehouden belasting per land. Dit overzicht kan u helpen in uw belastingaangifte.

 • Waarom zijn alleen de belaste dividenden per land opgeteld?

  De Belastingdienst vraagt alleen naar de belaste dividenden per land. Daarom zijn deze apart voor u opgeteld.

 • Wordt een dividenduitkering in aandelen (stockdividend) getoond op het CDO?

  Nee, alleen uitkeringen in geld worden in het CDO opgenomen. Er wordt geen stockdividend op het CDO getoond. Het stockdividend is al verwerkt in uw aandelenbezit. De waarde ervan staat op uw Financieel Jaaroverzicht onder Beleggingen gerapporteerd.

 • Waarom is er bij sommige fondsen geen dividendbelasting ingehouden?

  Dat kan door de structuur van het Fonds komen en de lokale belastingwetgeving.

 • Hoe kan het dat dividenden als inkomsten in geld staan op het overzicht terwijl ik nieuwe aandelen heb ontvangen?

  Sommige bedrijven keren dividend in geld uit en hebben een regeling, waarbij hun aandeelhouders direct opnieuw kunnen beleggen in het bedrijf. Dit noemen we een Dividend Reinvestment Plan (DRIP). De klant krijgt eerst het dividend in geld uitgekeerd. Daarna worden hiervoor nieuwe aandelen gekocht.

 • Wat staat er onder Kosten?

  Onder de kop 'kosten' staan de kosten die de bank u in rekening heeft gebracht bij de ontvangst van de coupons of dividenden.

Vragen over uw Financieel Jaaroverzicht?
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.