Cashback actie creditcard beëindigd

De creditcard actie is beëindigd. Op deze pagina kunt u de voorwaarden nog teruglezen.

image not availabale

Hoe werkt de actie?

De actie is beëindigd.

Vraag tijdens de actieperiode (van 13 mei 2019 t/m 8 juli 2019) een creditcard of goldcard aan. U ontvangt de jaarbijdrage binnen 2 maanden na goedkeuring van uw aanvraag door International Card Services (ICS) terug op uw ABN AMRO betaalrekening.

Actievoorwaarden

Wat houdt de actie in?

Wat houdt de actie in?

Vraagt u tijdens de actieperiode die loopt van 13 mei 2019 tot en met 8 juli 2019, een nieuwe creditcard of goldcard aan? Dan ontvangt u de kaartbijdrage voor het 1e jaar terug (Credit Card: € 22,42 / Gold Card: € 55,13) op uw ABN AMRO betaalrekening, waaraan de creditcard of goldcard is gekoppeld.

Het bedrag wordt binnen 2 maanden op uw betaalrekening gestort na goedkeuring van uw aanvraag door International Card Services (ICS).

U kunt niet meedoen aan deze actie als u een extra creditcard of goldcard wilt aanvragen. Ook de Studenten Credit Card is uitgesloten van deze actie. 

Wat moet ik daarvoor doen?

Wat moet ik daarvoor doen?

U krijgt dit bedrag terug als u online via www.abnamro.nl een creditcard of goldcard afsluit. De actie loopt van 13 mei 2019 tot en met 8 juli 2019.

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie

  • U kunt één keer deelnemen aan deze actie. 
  • U mag de afgelopen 12 maanden geen creditcard of goldcard van ABN AMRO hebben opgezegd. 
  • ABN AMRO Bank N.V. kan de actie altijd (tussentijds) wijzigen, verlengen of stopzetten. Als dit zo is, zal ABN AMRO Bank N.V. hierover communiceren. 
  • ABN AMRO gebruikt de gegevens die zij van u krijgt uitsluitend voor de actie en deelt deze niet met derden. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden.
  • International Card Services (ICS) is de aanbieder van de creditcards van ABN AMRO. Zij moet uw aanvraag voor deze creditcard accepteren. ABN AMRO is de bemiddelaar en verkoopt deze creditcards voor ICS. ABN AMRO krijgt hier een vergoeding voor. International Card Services BV is een 100%-dochtervennootschap van ABN AMRO Bank N.V.
Vragen?

Vragen?

Bekijk de actie op www.abnamro.nl of bel met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). U vraagt uw creditcard online aan.

Niet tevreden?

Niet tevreden?

Dien dan een klacht in via een klachtenformulier. Daar leest u ook wat onze klachtenprocedure is.

Actievoorwaarden

Wat houdt de actie in?

Vraagt u tijdens de actieperiode die loopt van 13 mei 2019 tot en met 8 juli 2019, een nieuwe creditcard of goldcard aan? Dan ontvangt u de kaartbijdrage voor het 1e jaar terug (Credit Card: € 22,42 / Gold Card: € 55,13) op uw ABN AMRO betaalrekening, waaraan de creditcard of goldcard is gekoppeld.

Het bedrag wordt binnen 2 maanden op uw betaalrekening gestort na goedkeuring van uw aanvraag door International Card Services (ICS).

U kunt niet meedoen aan deze actie als u een extra creditcard of goldcard wilt aanvragen. Ook de Studenten Credit Card is uitgesloten van deze actie. 

Wat moet ik daarvoor doen?

U krijgt dit bedrag terug als u online via www.abnamro.nl een creditcard of goldcard afsluit. De actie loopt van 13 mei 2019 tot en met 8 juli 2019.

Belangrijke informatie

  • U kunt één keer deelnemen aan deze actie. 
  • U mag de afgelopen 12 maanden geen creditcard of goldcard van ABN AMRO hebben opgezegd. 
  • ABN AMRO Bank N.V. kan de actie altijd (tussentijds) wijzigen, verlengen of stopzetten. Als dit zo is, zal ABN AMRO Bank N.V. hierover communiceren. 
  • ABN AMRO gebruikt de gegevens die zij van u krijgt uitsluitend voor de actie en deelt deze niet met derden. Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden.
  • International Card Services (ICS) is de aanbieder van de creditcards van ABN AMRO. Zij moet uw aanvraag voor deze creditcard accepteren. ABN AMRO is de bemiddelaar en verkoopt deze creditcards voor ICS. ABN AMRO krijgt hier een vergoeding voor. International Card Services BV is een 100%-dochtervennootschap van ABN AMRO Bank N.V.

Vragen?

Bekijk de actie op www.abnamro.nl of bel met 0900 - 00 24 (gebruikelijke belkosten). U vraagt uw creditcard online aan.

Niet tevreden?

Dien dan een klacht in via een klachtenformulier. Daar leest u ook wat onze klachtenprocedure is.