Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter w

De w van Wall Street en winstuitkering

 • Waardeaandeel

  Een aandeel van een onderneming met min of meer constante omzet- en winstcijfers.

 • Wall Street

  Bijnaam voor de grootste effectenbeurs ter wereld, de New York Stock Exchange (NYSE). Wall Street is de straat in New York waar de NYSE is gevestigd.

 • Warrant

  Het recht om gedurende een vaststaande periode een bepaald aantal beleggingsproducten te kopen, tegen een vooraf vastgestelde koers. De onderneming die de warrant uitgeeft is ook de uitgever van de beleggingsproducten.

 • Weging

  Geeft aan voor hoeveel procent een belegging of vermogenscategorie onderdeel is van de totale beleggingsportefeuille.

 • Wereldbank

  Onderdeel van de Verenigde Naties (VN). De organisatie is in 1944 opgericht om de wederopbouw van Europa te bevorderen. Tegenwoordig leent de Wereldbank vooral geld aan ontwikkelingslanden en middeninkomenslanden. Het belangrijkste doel hiervan is armoedebestrijding.

 • WFT

  Afkorting van Wet op het Financieel Toezicht. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. Dit toezicht is gericht op de relatie tussen vragers naar kapitaal en beleggers en die tussen beleggers en tussenpersonen. Ook de organisatie van de beurzen en de relatie tussen beleggers onderling vallen onder de W.F.T.

 • Wholesale

  Alle activiteiten van banken op het gebied van dienstverlening aan bedrijven.

 • Window dressing

  Zodanig schuiven in een balans of beleggingsportefeuille dat de kwartaal- of eindejaarsrapportage er zo gunstig mogelijk uitziet.

 • Winstaandeel

  Een aandeel in de winst van een onderneming. Recht op een winstaandeel hebben maten in een maatschap, firmanten in een vennootschap onder firma en vennoten in een commanditaire vennootschap. Dit kan ook gelden voor werknemers of aandeelhouders van een onderneming.

 • Winstbewijs

  Een winstbewijs is een soort aandeel. Het geeft recht op een deel van de winst van een onderneming.

 • Winstbonus

  Een gratis aandeel dat een onderneming aan aandeelhouders verstrekt. Bij een winstbonus worden winstreserves (exclusief agio) in nominaal aandelenkapitaal omgezet. Zo financiert de onderneming de bonus.

 • Winstdelend preferent aandeel

  Een aandeel dat naast recht op preferent dividend, ook recht geeft op een deel van de resterende winst.

 • Winstdelende obligatie

  Een gedrukte schuldbekentenis aan toonder. Deze geeft naast rente ook recht op een aandeel in de winst. De winstdelende obligatie maakt deel uit van een in obligatie uitgegeven lening.

 • Winstuitkering

  Uitbetaling door een onderneming van het winstaandeel aan aandeelhouders. Werknemers bij een onderneming kunnen ook recht hebben op een jaarlijkse winstuitkering. Dit geldt ook voor firmanten in een vennootschap onder firma, maten in een maatschap en vennoten in een commanditaire vennootschap.

 • WTE

  Afkorting van Wet Toezicht Effectenverkeer, de wet (in werking getreden op 1 januari 1996) die effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders in staat stelt met een Nederlandse vergunning in andere lidstaten van de Europese Unie hun diensten aan te bieden.