Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter v

De v van valuta, venture capital en volatiliteit

 • Valse beweging

  Een koersschommeling die veelbelovend begint, maar teleurstellend eindigt.

 • Value investor

  Een belegger die zoekt naar beleggingsproducten waarvan hij de waarde hoger inschat dan de koers suggereert.

 • Valuta

  De geldsoort van een land, de munteenheid. Bijvoorbeeld: dollar, yen, euro, pond, kroon.

 • Valutadatum

  De datum waarop de vergoeding of de betaling van rente over een bedrag ingaat.

 • Valuta-optie

  Het recht (optie) om in de toekomst bepaalde valuta's tegen een vooraf overeengekomen prijs te verkrijgen. Voor dit recht betaalt men een premie. Valuta-opties zijn verhandelbaar.

 • Valutarisico

  Het risico dat een belegger in valuta loopt dat de waarde van die valuta verandert ten opzichte van de eigen valuta.

 • Variation margin

  Variation margin is een term die bij futures hoort. Dit is het bedrag aan winst of verlies dat de bank dagelijks bij- of afschrijft op uw rekening. De variation margin kan dus elke dag anders zijn. Zolang een future op uw beleggingsrekening staat, schrijft de bank de variation margin bij of af.

 • Vastrentende waarden

  Verhandelbare schuldbewijzen (obligaties) die gedurende de hele looptijd een vast bedrag aan rente uitkeren. Op de vervaldatum krijgt de houder van een vastrentende waarde de hele hoofdsom terug.

 • VEB

  Afkorting van Vereniging van Effectenbezitters. De VEB is in 1924 opgericht en behartigt sindsdien de belangen van aandeelhouders. In de laatste jaren is daar een bredere dienstverlening voor beleggers bijgekomen.

 • Vega van een optie

  De vega van een optie geeft aan hoeveel de waarde van de optie naar verwachting zal veranderen als  de (implied) volatility van de optie wijzigt.

 • Venture capital

  Engelse term voor durfkapitaal. Meestal verstrekt aan startende ondernemingen. Deze ondernemingen kunnen snel groeien, maar bij tegenwind ook snel failliet gaan. De kapitaalverstrekker neemt dus een relatief groot risico.

 • Vereniging voor de Effectenhandel

  De Vereeniging voor den Effectenhandel ontstond in 1876 uit een fusie van het Algemeen Beurscomité en de Effecten-Sociëteit. De vereniging is ruim 120 jaar de drijvende kracht geweest achter de Amsterdamse Effectenbeurs en gaf onder andere de opdracht om Beursplein 5 te bouwen.

 • Vermogensanalyse

  Hierbij  wordt de huidige verdeling van het vermogen in een beleggingsportefeuille vergeleken met de gewenste verdeling. Bijvoorbeeld de verdeling in een portefeuille over de vermogenscategorieën aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten. Wijkt een vermogenscategorie meer dan 10% af van de gewenste verdeling? Dan wordt dit aangegeven.

 • Vermogensbeheer

  Bij vermogensbeheer draagt een klant het beheer van zijn vermogen over aan een vermogensbeheerder. Bij ABN AMRO is Vermogensbeheer mogelijk voor belegbare vermogens vanaf € 100.000,-. ABN AMRO krijgt dan van de klant het mandaat voor diens rekening en risico te beleggen. Dit wordt contractueel vastgelegd. ABN AMRO beheert het vermogen van de klant actief.

 • Vermogensoverzicht

  Overzicht van de rekeningen binnen een beleggingsportefeuille.

 • Vermogensspecificatie

  Gedetailleerd overzicht van de verdeling van het vermogen in een beleggingsportefeuille over aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten (op de gekoppelde geld- en spaarrekeningen).

 • Vervaldatum

  Vaste datum waarop een optiecontract afloopt.

 • Vervroegde aflossing

  De mogelijkheid om bij een staatslening een deel van de hoofdsom eerder af te lossen dan vooraf afgesproken. Zie ook Uitloting.

 • Verwachtingswaarde

  Bij een optie is dit het verschil tussen de optiepremie en de intrinsieke waarde. Een voorbeeld: de koers van een calloptie is € 15,- en de uitoefenprijs is € 150,-. De koers van het aandeel is € 175,-. De intrinsieke waarde van de optie is dan € 25,- (175 - 150). De verwachtingswaarde is de € 10,- (25 - 15) die overblijft.

 • Verzamelbewijs

  Een verzameling aandeelbewijzen met een vaste nominale waarde.

 • Volatiliteit

  Een ander woord voor beweeglijkheid. De beleggingswereld gebruikt de term volatiliteit om de beweeglijkheid van de koers van een beleggingsproduct weer te geven. Een hoge volatiliteit wil zeggen dat toekomstige koersen een brede spreiding hebben. Ze kunnen dus erg veranderlijk zijn. Bij de prijsvorming van opties is volatiliteit een van de belangrijkste factoren.

 • Volume

  Het aantal verhandelde contracten of uitgevoerde transacties tijdens een periode, bijvoorbeeld een handelsdag.

 • Voorkennis

  Op de hoogte zijn van koersgevoelige informatie die nog niet algemeen bekend is. En vervolgens op basis hiervan beleggingstransacties doen. Handelen met voorkennis is strafbaar.

 • Voorkeursrecht

  Bij voorkeursrecht krijgen bestaande aandeelhouders voorrang bij de uitgifte van nieuwe aandelen of (converteerbare) obligaties. Voorkeursrecht is niet op de beurs verhandelbaar.

 • Vrije emissie

  Een emissie waarop elke belegger in kan schrijven. De bandbreedte, de prijs en het maximale aantal uit te geven stukken zijn vooraf vastgesteld.