Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter t

De u van UCITS, ultimo en usance

 • UCITS

  UCITS staat voor Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term verwijst naar een richtlijn van de Europese Unie (EU). Hierin staat aan welke eisen een in de EU gevestigd beleggingsfonds moet voldoen om verkocht te mogen worden in alle EU-landen. De UCITS-richtlijn heeft als doel beleggingsrichtlijnen in Europa te vereenvoudigen en beleggers meer bescherming te bieden. In Nederland wordt UCITS ook wel ICBE genoemd (Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten).

 • Uitbodemen

  Stabiliseren van een koers na een periode van daling.

 • Uitbreken

  Plotseling omhoogschieten van een koers die lange tijd op hetzelfde niveau stond.

 • Uitgifte

  Beleggingsproducten, bankbiljetten en andere waardepapieren onder het publiek in omloop brengen.

 • Uitgiftekoers

  De prijs waartegen nieuw te introduceren effecten geplaatst worden bij de beleggers die op de emissie ingeschreven hebben.

 • Uithalen

  Een beleggingstransactie annuleren.

 • Uitloting

  Sommige obligaties mogen eerder aflossen dan op de einddatum. Dat gebeurt door uitloting door het bedrijf of de overheid die de obligatie heeft uitgegeven. Men loot dan de nummers uit van de obligaties die eerder mogen aflossen.

 • Uitoefenen

  Gebruikmaken van het gekochte recht om aandelen tegen de uitoefenprijs op te vragen (calloptie) of te leveren (putoptie).

 • Uitoefenprijs

  Van tevoren vastgestelde prijs waartegen de koper van een calloptie de onderliggende waarde mag kopen. Of waartegen de koper van een putoptie de onderliggende waarde mag verkopen.

 • Ultimo

  Op de laatste dag van de maand, het kwartaal of het jaar.

 • Uncovered options

  Hierbij schrijft een belegger callopties zonder dat de onderliggende waarden in de beleggingsportefeuille aanwezig zijn.

 • Underperformer

  Onderneming met slechte vooruitzichten die waarschijnlijk slechter zal presteren dan de markt. Het advies is om aandelen in zo'n onderneming te verkopen.

 • Underwriter

  Bank die als onderdeel van consortium of syndicaat de verplichting op zicht heeft genomen een deel van een emissie of lening over te nemen. De bank brengt de emissie of lening daarna via plaatsing bij de uiteindelijke beleggers onder.

 • Usance

  De gewoonte. Dat wat gebruikelijk is, in het bijzonder bij handel. Bijvoorbeeld de usance op de beurzen.