Naar de navigatie Naar de inhoud

De q van quorum en quote

  • Quorum

    Dit is het minimum aantal aanwezigen dat bij een vergadering aanwezig moet zijn om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. Een quorum is bijvoorbeeld nodig bij vergaderingen van aandeelhouders van een naamloze vennootschap of leden van een vereniging.

  • Quote

    Veelgebruikt begrip in koersinformatiesystemen. De hoogste biedprijs en de laagste verkoopprijs van een bepaald beleggingsproduct op een bepaald moment.