Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter j

De j van joint venture en junkbond

  • Jaarvergadering

    Wettelijk verplichte jaarlijkse vergadering van de aandeelhouders en de raad van bestuur van een onderneming. Tijdens deze vergadering worden onder andere de jaarrekening en het uit te keren dividend (de winstuitkering) ter goedkeuring aan de aandeelhouders voorgelegd.

  • Joint Venture

    Een samenwerkingsverband tussen 2 of meer ondernemingen die een deel van hun vermogen inbrengen in een dochteronderneming om zo samen een product op de markt te brengen. In tegenstelling tot een fusie blijven de ondernemingen binnen een joint venture zelfstandig bestaan. De samenwerking kan zowel eenmalig als blijvend zijn.

  • Junkbond

    Een term die gebruikt wordt bij risicovolle obligaties met een hoog rendement. Uitgegeven door bedrijven waarvan niet zeker is of zij aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Ook wel non-investment grade, sub-investment grade, high yield bond of rommelobligatie genoemd.