Naar de navigatie Naar de inhoud

Alle beleggingstermen die beginnen met de letter g

De g van garantiefonds, groeiaandeel en guichet-emissie

 • Gamma van een optie

  De gamma van een optie geeft aan hoeveel de delta van een optie naar verwachting zal veranderen als de koers van de onderliggende waarde (iets) verandert. De Griekse letters delta, gamma, theta, vega, rho (ook aangegeven als 'de Grieken') geven in de financiële wereld de risico's aan van opties en andere derivaten.

 • Garantiefonds

  Een garantiefonds is een gestructureerd product. Het biedt een bepaalde garantie op de hoofdsom van het fonds. Bijvoorbeeld dat een belegger in ieder geval een bepaald percentage van de hoofdsom terugkrijgt. Of dat een belegger gegarandeerd de hoofdsom terugkrijgt plus een bepaald rendement.

 • Geannualiseerd rendement

  Een geannualiseerd rendement is een manier om rendement om te rekenen naar een periode van een jaar. Zo kan men het rendement van beleggingen met verschillende looptijden makkelijk vergelijken. Bijvoorbeeld: fonds A heeft een rendement van 5% in 6 maanden en fonds B heeft een rendement van 4% in 4 maanden. Het geannualiseerde rendement van Fonds A is dan iets meer dan 10% en het rendement van B iets meer dan 12%.

 • Gedaan

  Uitdrukking bij koersen die aangeeft dat er bij een genoemde koers orders zijn geweest. Hierdoor ziet een belegger of er in een bepaald beleggingsproduct handel is geweest, tegen welke koers en wanneer dat voor het laatst is geweest.

 • Gedaan en bieden

  Uitdrukking bij koersen die aangeeft dat niet alle kooporders op de gedane koers zijn uitgevoerd. Dit omdat de vraag groter is dan het aanbod. Hierdoor ziet een belegger of er in een bepaald beleggingsproduct handel mogelijk is tegen die koers.

 • Gedaan en laten

  Uitdrukking bij koersen die aangeeft dat niet alle verkooporders op de gedane koers zijn uitgevoerd, omdat het aanbod groter is dan de vraag. Hierdoor ziet een belegger of er in een bepaald beleggingsproduct handel mogelijk is tegen die koers.

 • Gedekt schrijven

  Bij gedekt schrijven verkoopt de belegger een calloptie waarvan hij de onderliggende waarde op zijn beleggingsrekening heeft. Tegenovergestelde van ongedekt schrijven.

 • Gelimiteerde order

  Een opdracht om beleggingsproducten te kopen of te verkopen, tegen een bepaalde maximale of minimale prijs.

 • Geschiktheidstoets

  Geeft een belegger een order op voor een bepaald beleggingsproduct? Dan toetst een bank of tussenpersoon of dat beleggingsproduct past bij het risicoprofiel van die belegger en bij zijn kennis en ervaring. Dat gebeurt met de geschiktheidstoets (of Suitability-toets). De belegger heeft hiervoor al eerder zijn risicoprofiel bepaald. Het risicoprofiel van de belegger wordt bepaald op grond van:

  • financiële situatie (inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden)
  • beleggingsdoel (wat wil hij met zijn beleggingen bereiken)
  • risicobereidheid (hoeveel risico wil en kan hij lopen)

  Zo wordt duidelijk welke orders een bank of tussenpersoon voor die belegger kan uitvoeren.

 • Gestructureerde producten

  Een gestructureerd product is een zogenaamd samengesteld product. Dit betekent dat het bestaat uit verschillende beleggingsproducten. Bijvoorbeeld opties en obligaties. Door bijvoorbeeld gedeeltelijk in obligaties te beleggen, loopt een belegger waarschijnlijk minder risico. Als een belegger ook belegt in opties, is een hoger rendement mogelijk maar ook verlies van de inleg. Afhankelijk van de verhouding tussen de verschillende beleggingsproducten loopt een belegger meer of minder risico. Voorbeelden van samengestelde producten zijn Turbo's, certificaten, converteerbare obligaties en reverse convertibles.

 • Giraal effectenverkeer

  Giraal effectenverkeer is de handel in beleggingsproducten waarbij de koop en verkoop alleen bestaat uit een administratieve overboeking. De koper krijgt geen echt papieren exemplaar van het beleggingsproduct. Dit echte exemplaar is er wel. Maar banken en commissionairs laten deze bewaren bij het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer, als zij hierbij zijn aangesloten. De belegger is na aankoop wel officieel eigenaar van het echte exemplaar.

 • Giraal fonds

  Een giraal fonds is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat geschikt is voor giraal effectenverkeer.

 • Groeiaandeel

  Een groeiaandeel is een aandeel van een onderneming waarvan de experts een grote groei verwachten.

 • Guichet-emissie

  Bij een guichet-emissie is de bank alleen 'inschrijfloket' (guichet is het Franse woord voor loket). Het risico van de emissie ligt dan bij de instelling die de aandelen uitgeeft. Deze moet dan zelf de aandelen terugnemen, die niet verkocht zijn. Bij een normale emissie neemt een bank deze over van de instelling die de aandelen uitgeeft. De uitgevende instelling weet dan zeker welke opbrengst ze krijgt. De bank neemt het risico over en blijft misschien zitten met niet verkochte aandelen.