Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Ralph Wessels

column

Ralph Wessels is als Beleggingsstrateeg mede verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Lees hier zijn column.

10 november 2017

Deze column is in samenwerking met Ben Steinebach geschreven.

 

Beurzen nemen weer een pauze

De stemming op de wereldwijde financiële markten was de afgelopen week minder positief dan we de voorgaande weken waren gewend. Vooral donderdag moesten de meeste aandelenmarkten terrein prijsgeven vooral als gevolg van berichten over vertraging van het Amerikaanse belastingplan. Het macro-economisch nieuws was daarentegen overwegend gunstig. Dat begon al op vrijdag 3 november toen het Amerikaanse ministerie van Arbeid de banencijfers over oktober publiceerde. De stijging van 261.000 banen was weliswaar wat lager dan de 310.000 die waren verwacht, maar de aantallen over de voorgaande twee maanden werden in totaal met 90.000 banen opwaarts bijgesteld. Dat betekent dat er per saldo ruim 40.000 banen meer waren dan aanvankelijk gedacht. De stemming onder de inkoopmanagers in de dienstensector verslechterde in de eurozone in oktober heel licht. Maar de index ligt met 55,0 nog steeds op een comfortabel hoog niveau. In veel andere landen, waaronder de Verenigde Staten (VS), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Japan, vond overigens wel een stijging van deze indices plaats. De grootste meevaller kwam echter uit Duitsland waar in september de industriële orders met 1% zijn gestegen ten opzichte van augustus, waar een daling met 1,1% was verwacht. Ten opzichte van een jaar eerder liggen de orders 9,5% hoger. De productie zelf ligt nog steeds ruim 3,5% hoger dan in september 2016, ondanks een daling met 1,6% in september dit jaar. In Nederland bedroeg de productiestijging 1,4% ten opzichte van augustus en 5,2% vergeleken met september 2016. Dat de economie van de eurozone het goed doet, bleek ook uit de detailhandelsverkopen, die in september met 0,7% toenamen ten opzichte van augustus, terwijl de voorgaande twee maanden opwaarts werden bijgesteld.

In China werden nieuwe cijfers over de buitenlandse handel bekend gemaakt. De export is in oktober met 6,9% gestegen vergeleken met een jaar eerder en de invoer 17,2%. Dit geeft een goede indicatie van de kracht van de binnenlandse economie van China. 

Uit de VS kwamen donderdag berichten dat de verlaging van de vennootschapsbelasting van 35% naar 20% pas in 2019 zal ingaan. Dit is één van de in het oog springende onderdelen van het belastingplan van president Trump. 

De obligatiemarkten, die het grootste deel van de afgelopen week wat vriendelijker oogden dan de aandelenmarkten, moesten op donderdag plotseling ook terrein prijsgeven. 

 

AEX doet een stapje terug

De AEX-index deed afgelopen week een stapje terug. Sowieso was de stemming de laatste weken erg euforisch, dus een gezonde correctie lag op de loer. Daarnaast drukte een eventuele vertraging van de belastinghervormingen in de VS de stemming. 

De Amsterdamse beursgraadmeter deed afgelopen week een stapje terug en daalde een procent. De index noteert rond de 550 punten. We gaan richting het eind van het cijferseizoen. Van de bedrijven uit de S&P 500, die hebben gerapporteerd, versloeg 77% de winstverwachtingen en 67% de omzetverwachtingen. Voor de EuroStoxx 600 zijn de cijfers respectievelijk 54% en 47%. Hiermee is het beeld een beetje gemengd en valt Europa eigenlijk wat tegen. Qua resultaten waren de cijfers van PostNL ook gemengd. De Mail divisie in Nederland was beter dan verwacht. De Parcel (pakjes) divisie was licht beter, terwijl de divisie Internationaal licht tegenviel. Die laatste divisie ondervindt forse concurrentie. De resultaten van Vopak vielen tegen. Winstherstel in Nederland werd teniet gedaan door verlies in de regio Azië. Daarnaast verlaagde het bedrijf zijn vooruitzichten voor het jaar. Ahold-Delhaize rapporteerde gemengde cijfers. De omzet viel tegen, maar de winst was beter dan verwacht. Daarnaast bleef er sprake van stijgende voedselprijzen (positief) en het management toonde zelfvertrouwen. De koers van SBM Offshore ging onderuit op het nieuws dat de onderneming met de Amerikaanse justitie in gesprek is over het corruptieschandaal in Brazilië. De onderneming nam hiervoor een veel groter dan verwachte voorziening. Later in de week gaf SBM een goede handelsupdate. Bij de resultaten van Aegon was het belangrijkste dat de kapitaalratio veel beter was dan verwacht. Verder was het beeld onderliggend gemengd. Cijfers van Aperam vielen tegen. Net als die van Refresco en bouwbedrijf BAM. ArcelorMittal boekte solide resultaten en werd positiever over de vooruitzichten. Vooral de regio’s Europa, Afrika en Brazilië deden het goed.

De resultaten van Berkshire Hathaway werden gedrukt door verliezen bij de verzekeringstak. Die resultaten hadden te lijden onder de schade van de orkanen. Ook cijfers van Walt Disney waren onder verwachting met een voorzichtige vooruitblik voor 2018. Adidas rapporteerde gemengde cijfers, maar de markt reageerde teleurgesteld. Cijfers van BMW vielen tegen, evenals de cijfers van Siemens. Resultaten van Priceline.com waren beter dan verwacht, maar de markt was teleurgesteld door de vooruitzichten. Moller-Maersk stelde hevig teleur met zijn cijfers. Vooral de containerdivisie deed het slecht, wat zorgde voor een winstwaarschuwing voor het hele jaar. Adecco rapporteerde 6% organische omzetgroei waarbij de cijfers verder in lijn met de verwachtingen waren. Cijfers van Snap, moederbedrijf van Snapchat, vielen tegen, op resultaten en op het aantal gebruikers van de app.

Broadcom zette de semi-conductor sector verder in de spotlight. Het heeft serieuze plannen om Qualcomm over te nemen. Het bracht een totaal bod uit van USD 130 miljard. Dat is inclusief de voorgenomen overname van NXP door Qualcomm. Elders op het overnamefront toonde Walt Disney interesse in 21st Century Fox’s filmstudio’s. Terwijl de fusie tussen Time Warner en AT&T vertraging oploopt.

 

De staart van ‘t cijferseizoen

Na enkele overvolle weken naderen we het eind van het cijferseizoen. Op macrogebied is er de komende week een behoorlijk gevulde kalender. In Nederland rapporteert NN Groep aankomende week zijn cijfers. Verder komen ook Alstom, RWE, Home Depot, Henkel, Infineon, Vodafone, China Steel, Cisco Systems, Target, Tencent, Vinvendi, Applied Materials, Wal-Mart, KBC en Sodexo met hun cijfers. Voor NN verwacht ABN AMRO dat de verzekeraar een verbetering van de kapitaalratio (Solvency 2) zal rapporteren van 202%. Een stijging ten opzichte van halverwege 2017 toen de ratio op 196% stond. Verder gaan we ervan uit dat het operationele resultaat voor belastingen van de lopende activiteiten uitkomt op EUR 384 miljoen. Daarnaast verwachten we een combined ratio van 99,3%. Dit is een winstgevendheidsmaatstaf, waarbij een percentage onder de honderd op winstgevendheid duidt. Ondanks de cijfers zal de markt meer uitkijken naar de analistendag eind deze maand. Wal-Mart luidt officieus het einde in van het Amerikaanse cijferseizoen. De discounter heeft het tij behoorlijk weten te keren nadat het online hard aan het werk is gegaan. Online groeide het 40% en het is de verwachting dat in de VS de online verkopen dit jaar USD 11,5 miljard zullen bedragen en USD 17,5 miljard wereldwijd. Ondanks dat dit groeipercentage niet zal worden vastgehouden was de toon van het management vorige maand bij de analistendag optimistisch en houden ze met vertrouwen vast aan hun strategie. Wal-Mart verwacht de winst per aandeel te kunnen laten groeien met 5% volgend jaar en tegelijkertijd ook te investeren. Dit wordt gerealiseerd door op de kosten te blijven letten en aandelen in te kopen. 

De kalender op macrogebied wordt gedomineerd door cijfers over de inflatie, de industriële productie en nieuwe schattingen over het Bruto Binnenlands Product (BBP) in veel landen. We verwachten uit de VS, het VK, de Europese Unie (EU) en uit Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje  cijfers over de consumptieprijsontwikkeling in oktober, die van belang zijn voor het beleid van centrale banken. Nadat de afgelopen week in Duitsland al nieuwe gegevens over de industriële productie zijn gepubliceerd, volgen de komende week de VS en China (over oktober) en de eurozone en Japan (over september). Nieuwe schattingen over het BBP in het derde kwartaal komen uit onder andere China, Japan de EU, waaronder ook Nederland. Daarnaast zullen in de VS, China en het VK ook nieuwe gegevens worden gepubliceerd over de verkopen in de detailhandel. In Duitsland en de EU verschijnt de nieuwe ZEW-index over november. Deze index geeft een indicatie over de bereidheid van beleggers om in deze regio’s te investeren. Tenslotte komen uit China nog interessante gegevens over de directe buitenlandse investeringen en uit de VS nog cijfers over de olievoorraden en de Philly Fed over november. Deze laatste cijfers zijn een van de eerste indicatoren die iets zeggen over de kracht van de economische activiteiten in de regio rond Philadelphia.

Disclaimer

Ralph Wessels is beleggingsstrateeg van ABN AMRO Bank N.V. Zie voor meer informatie  www.abnamro.nl/beleggen

Ralph Wessels heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215  ( uitleg belkosten )