Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Ralph Wessels

column

Ralph Wessels is als Beleggingsstrateeg mede verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Lees hier zijn column.

2 februari 2018

 

Financiële markten kleuren rood

Waar 2018 tot nu toe erg goed was begonnen, was afgelopen week duidelijk een mindere week. Aandelenbeurzen daalden fors. Ook steeg de lange rente in zowel de VS als Duitsland verder wat slecht is voor obligatieprijzen.

Deze week barstte ook eindelijk in Europa het bedrijfscijferseizoen los. Vooralsnog kunnen we spreken van een goed cijferseizoen, met name in de VS. Als we kijken naar data van Bloomberg en Thomson Reuters dan heeft bijna de helft van de Amerikaanse bedrijven uit de S&P 500 zijn cijfers gerapporteerd. Daarvan versloeg 81% de winstverwachtingen en 80% de omzetverwachtingen. Dat is beter dan zowel het langjarig gemiddelde als het gemiddelde van de afgelopen vier kwartalen. De Europese EuroStoxx 600 zit nog niet op de helft en daar is het beeld minder overtuigend. Van de bedrijven die gerapporteerd hebben, heeft 51% de winstverwachtingen verslagen en 55% de omzetverwachtingen. Dat is min of meer in lijn met het historisch gemiddelde. Ondanks alle bedrijfscijfers daalden de Europese aandelenbeurzen deze week tussen de twee en drie procent. In Azië waren de dalingen anderhalf tot tweeëneenhalf procent, terwijl de daling in de VS onder de één procent bleef. 

Macro-economisch had het rentebesluit van de Fed, de laatste van voorzitter Yellen, de meeste impact op financiële markten. De rente bleef onveranderd, maar inflatieverwachtingen namen toe. Hierdoor steeg de Amerikaanse 10-jaarsrente deze week met 15 basispunten naar 2,8%, terwijl de Duitse 10-jaarsrente steeg met 14 basispunten naar 0,74%. De markt verwacht in maart de eerste renteverhoging van de Fed en sommige marktpartijen gaan zelfs uit van vier renteverhogingen dit jaar. De markt wordt ook steeds ‘enthousiaster’ over renteverhogingen van de ECB. Dit ondanks de woorden van Draghi. ABN AMRO denkt dat de markt te hard van stapel loopt en voorziet na september een langzame afbouw van de kwantitatieve verruiming en dat de rente pas in 2019 omhoog gaat. Overig macro-economisch nieuws was dat de kerninflatie in de Eurozone in januari met 0,1-procentpunt steeg naar 1,0% op jaarbasis (volgens verwachting). Economische groei uit de regio voor het vierde kwartaal was ook volgens verwachting, 2,7% op jaarbasis.

Naast de Fed was eigenlijk het producentvertrouwen over januari in de verwerkende industrie op donderdag het belangrijkste. In de Eurozone daalde die een punt op maandbasis naar 59,6. In de VS daalde die marginaal en kwam de ISM Manufacturing index iets beter dan verwacht uit op 59,1. In China bleef het vertrouwen stabiel op 51,5. Overigens worden vrijdagmiddag nog de belangrijke arbeidscijfers uit de VS over januari gepubliceerd (om 14.30 uur). De markt gaat uit van 180.000 nieuwe banen en een gelijkblijvend werkloosheidscijfer van 4,1%.

De oliemarkt gaf een wat gemengd beeld deze week. WTI was nagenoeg onveranderd, terwijl Brent olie 2% verloor en rond de USD 70 noteert. Goud (USD 1.347 per troy ounce) en de euro-dollar koers (1,25) bleven deze week nagenoeg onveranderd. Dat kon niet gezegd worden van de koers van Bitcoin. Die zette zijn val sinds de kerst door en noteert iets boven de USD 8.000.

 

Pijnlijke week voor de AEX

In navolging van de Europese beurzen ging ook de AEX-index deze week onderuit. Daar konden de relatief goede bedrijfscijfers niets aan doen.

De AEX-index verloor deze week 2,4% en noteert rond de 553 punten. Philips trapte op dinsdag de week voor de AEX af. De cijfers waren licht tegenvallend tot min of meer in lijn. De aangepaste operationele winst kwam 2% onder verwachting uit, terwijl de vrije kasstroom beter was dan verwacht. Orders (+7%) waren ook beter dan verwacht en de vooruitzichten voor 2018 (nadruk komt op de tweede helft van het jaar te liggen) waren ook volgens verwachting. Aperam rapporteerde beter dan verwachte cijfers. De operationele winst (EBITDA) was 3% boven verwachting. Commentaar van de CEO over het marksentiment was ook positief. ArcelorMittal versloeg de verwachtingen ook, maar gaf geen duidelijke verwachting voor 2018 af. Wel blijft het positief over de marktvooruitzichten. Cijfers van ING waren een beetje gemengd. De onderliggende resultaten waren licht tegenvallend door hogere kosten. Toch was de groei hoger en viel de impact van Basel 4 op de kapitaalratio’s mee. KPN rapporteerde een daling van de omzet en de aangepaste operationele winst. Desondanks was de omzet beter dan verwacht. De vooruitzichten voor 2018 waren volgens verwachting. Shell rapporteerde beter-dan-verwachte winstcijfers en profiteert van de stijgende olieprijs. De Upstream en Integrated Gas divisies verbeterden sterk, terwijl Downstream verzwakte. De teleurstelling zat verder in de operationele kasstroom (viel tegen) en dat het bedrijf geen aankondiging deed wat betreft dividend of aandeleninkoopprogramma’s. Organische omzetgroei in het vierde kwartaal bij Unilever (+4,0%) was beter dan verwacht. De onderliggende operationele winst was daarnaast volgens verwachting. Voor 2018 verwacht het bedrijf verdere groei en een margeverbetering. Tot slot rapporteerde Philips Lighting een erg goed vierde kwartaal, met name door de veel beter dan verwachte vrij kasstroom.

Internationaal rapporteerden ook heel veel bedrijven. Een greep uit de lange lijst; cijfers van SAP waren wat gemengd maar de vooruitzichten voor 2018 waren beter dan verwacht. Cijfers van McDonald’s waren beter dan verwacht, maar de markt reageerde negatief op de vooruitzichten voor 2018. Datzelfde gold min of meer ook voor AMD en Qualcomm. Cijfers van Siemens  waren goed met sterke orders en ook Roche had een goed vierde kwartaal. Facebook kwam ook met sterke winstcijfers maar waarschuwde wel voor dalende groei van de advertentieverkopen. Cijfers van Amazon waren heel erg sterk, terwijl het beeld bij Apple gemengd was. Daar waren de winst en omzet beter dan verwacht, evenals en de gemiddelde verkoopprijs van de iPhone. Toch viel het aantal verkochte iPhones tegen. Apple kondigde wel aan USD 100 miljard aan aandeelhouders te gaan uitkeren in de vorm van dividenden en inkoop van aandelen. Tot slot rapporteerde Alibaba hele sterke derde kwartaalcijfers (gebroken boekjaar) en verhoogde het daarom zijn jaarvooruitzichten. Desondanks daalde de koers van het aandeel.

 

Volle agenda vanwege cijferseizoen

Ook aankomende week is nog een hele volle week met veel bedrijven die hun cijfers rapporteren. Macro-economisch is het een relatief rustige week.

Meeste aandacht zal uitgaan naar het vertrouwen in de dienstensector in januari dat maandag wordt gepubliceerd. In de Eurozone en de VS is de verwachting dat dat vertrouwen verder stijgt ten opzichte van december, waarbij de indices al op hoge niveaus staan. In China wordt een lichte daling verwacht. Die dag komen ook de detailhandelsverkopen uit de Eurozone over december naar buiten. De markt gaat uit van een daling van 1,0% op maandbasis en een stijging van 1,8% op jaarbasis. Op woensdag worden industriële productiecijfers uit Duitsland van december verwacht. Dat het goed gaat met de Duitse economie blijkt uit de verwachtingen, een stijging van 7,0% op jaarbasis. Overigens is wel de verwachting dat importen en exporten van Duitsland in december een marginale daling laten zien op donderdag. Tevens is de verwachting dat de centrale bank van Engeland die dag zijn rentetarief ongewijzigd laat.

In Nederland rapporteren volgende week TomTom, ABN AMRO, Intertrust, SBM Offshore, Eurocommercial Properties en Flow Traders hun cijfers. Internationaal doen dat onder andere ook Ryanair, Toyota, Walt Disney, BNP Paribas, BP, GM, Gilead Sciences, Münich Re., Allergan, Snapchat, Sanofi, Syngenta, Commerzbank, Total, L’Oreal, ABB en Expedia.

Dinsdag rapporteert TomTom zijn cijfers. Het bedrijf profiteert van de veranderende trends in de auto-industrie. Met zijn kaarten is het uniek gepositioneerd voor de technologie van zelfrijdende auto’s. Hierdoor doet de automotive divisie het al een hele tijd goed, terwijl de consumentendivisie teleurstelt. Voor 2017 gaat ABN AMRO uit van een winst per aandeel (WPA) van EUR 0,27 en een omzet van EUR 907 miljoen.

Expedia profiteert niet alleen van het goede economische klimaat, maar ook van het feit dat steeds meer hotelovernachtingen online worden geboekt. In deze branche is de overlevingsstrategie om zo snel mogelijk marktaandeel te winnen. Daar is Expedia goed voor gepositioneerd. Voor het vierde kwartaal van 2017 is de verwachting dat de groei van het aantal hotelovernachtingen in de dubbele cijfers blijft, maar dat het tempo van de groei wel iets afneemt. Toch was 2017 een teleurstellend jaar. Voor 2018 gaat de markt uit van 10% groei van de operationele winst (EBITDA). Wel wordt 2018 nog beschouwd als een investeringsjaar en moet het echte oogsten in 2019 gebeuren. Donderdag komt SBM Offshore met zijn cijfers. Het bedrijf is de vervelende last van de afgelopen periode van zich aan het afschudden door corruptie- en fraudeschandalen af te handelen. Positief is dat de industrie op een omkeerpunt zit en de pijplijn van het bedrijf er goed begint uit te zien. Hierdoor kan de focus weer op groei komen te liggen. ABN AMRO verwacht voor 2017 een verlies per aandeel van EUR 0,40 en een omzet van USD 1,75 miljard.


Disclaimer

Ralph Wessels is beleggingsstrateeg van ABN AMRO Bank N.V. Zie voor meer informatie  www.abnamro.nl/beleggen

Ralph Wessels heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215  ( uitleg belkosten )