Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Han de Jong

Nieuw élan of oprisping?

26 september 2016  

Door Han de Jong

  • Sterk herstel Taiwanese exportorders: vroeg teken van mondiaal aantrekkende IT-sector?
  • Federal Reserve raakt steeds meer verdeeld; aandelenmarkten interpreteren veranderingen in dot plot als feitelijke verruiming
  • Chinese cijfers worden consistenter positief
  • Ondernemersvertrouwen binnen Europese dienstensector neemt af, maar optimisme in verwerkende industrie neemt toe
 

Ik heb al eerder gezegd dat ik verwacht dat de IT-sector wereldwijd zal  aantrekken en gaat zorgen voor een bescheiden conjuncturele verbetering van de industrie wereldwijd. Recente Taiwanese cijfers over exportorders steunen deze visie. Deze orders stegen in augustus met 8,3% j-o-j, na in juli met 3,4% te zijn gedaald. Hiermee was dit cijfer voor het eerst sinds januari 2015 weer positief. Het Taiwanese ministerie van economische zaken meldde een forse toename van de vraag naar mobiele apparaten en computers. Uit de geografische uitsplitsing blijkt een sterke toename van de vraag uit China, de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De verbetering van de Taiwanese exportorders is in ieder geval voor een deel te danken aan nieuwe versies van populaire smartphones. Maar het aantrekken van de conjunctuur binnen de IT-sector gaat verder. Dat blijkt onder andere uit de aanhoudende stijging van de SOX-index, een aandelenindex van halfgeleider-producenten. De komende maanden moet blijken of de vooruitgang binnen de IT-sector stand houdt of dat de recente verbetering van de cijfers een eendagsvlieg is.

Het feit dat de vraag vanuit China aantrekt, is met name van belang en is in overeenstemming met de andere recente Chinese cijfers. De Chinese beleidsmakers hebben geprobeerd de economische bedrijvigheid te stimuleren door middel van gerichte maatregelen. Dit lijkt vruchten af te werpen. De index van voorlopende indicatoren van de Conference Board is sinds begin dit jaar gestaag verbeterd en is in augustus sterk gestegen. Deze trend wordt bevestigd door de onlangs gepubliceerde cijfers van de Chinese MNI Business Indicator. Bovendien stijgen de huizenprijzen.

Verdeeldheid neemt toe, maar FOMC-besluit wordt gezien als verruimend
In de VS liet de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente, zoals verwacht, ongewijzigd. De mogelijkheid van een renteverhoging in december werd echter duidelijk opengelaten. Wij zijn al enige tijd van mening dat de Fed de rente inderdaad in december zal verhogen. Dat kan alleen als de economische cijfers iets consistenter worden. Ik wil graag twee elementen in het besluit en de communicatie van het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, onderstrepen. Ten eerste zijn de leden van het FOMC sterk verdeeld. Drie leden die hun stem uitbrachten, waren het er niet mee eens dat de rente ongewijzigd moest blijven. Deze drie leden waren allen president van een regionale Fed en vonden dat de rente direct moest worden verhoogd. Drie tegenstemmers is ongebruikelijk en laat zien hoe groot het verschil is tussen de gouverneurs in Washington en de regionale Fed-presidenten.

Bovendien is er in het zogenaamde dot plot diagram van de prognoses van de afzonderlijke FOMC-leden voor het gewenste beleidstraject een groot verschil te zien tussen de hoogste en laagste waarde, zelfs voor de relatief korte termijn. Deze scheiding binnen het FOMC maakt het beleid minder voorspelbaar en maakt duidelijk dat het voor Janet Yellen, de voorzitter van het FOMC, een enorme uitdaging is om een consensus te bereiken. Wij vonden haar optreden tijdens de persconferentie na de vergadering van afgelopen woensdag niet erg overtuigend, maar dat is ongetwijfeld toe te schrijven aan de uiteenlopende visies van de leden.

Een tweede belangrijke constatering is dat de gemiddelde prognose van de FOMC-leden voor de juiste beleidsrente verder is gedaald. De gemiddelde prognose voor eind dit jaar bedraagt nu 0,6%, tegenover 0,9% in juni en 1,4% in december vorig jaar. De gemiddelde prognose voor eind 2017 bedraagt nu 1,1%, tegenover 1,6% in juni en 2,4% in december vorig jaar. De verwachting ten aanzien van de rente op langere termijn is gedaald van 3,5% in december naar het huidige niveau van 2,9%. Te oordelen naar de reactie van de markten, met name van de aandelenmarkt, op het besluit en de mededelingen van het FOMC, werd dit beschouwd als een feitelijke versoepeling van het beleid.

Wisselende cijfers
De cijfers uit de VS en Europa waren de afgelopen dagen wisselend. De vertrouwensindex voor Amerikaanse huizenbouwers (de NAHB-index) steeg in september sterk en bereikte het hoogste niveau sinds 2005. Dit wijst op een krachtige vraag naar woningen. Het aantal in aanbouw genomen woningen en verstrekte bouwvergunningen nam in augustus echter af. De aanvragen van werkloosheidsuitkeringen kwamen vorige week uit op 252.000, wat wijst op een aanhoudend sterke ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Daarentegen daalde de uitgebreide Chicago Fed National Activity Index in augustus sterker dan verwacht, maar dit cijfer gedraagt zich volatiel.

De cijfers uit de eurozone waren ook wisselend. De productie van de bouwsector wint aan kracht en nam in juli toe met 3,1% j-o-j. Dit is de sterkste stijging sinds begin 2014, als de groei van begin dit jaar door gunstige weersomstandigheden buiten beschouwing wordt gelaten. De voorlopige Markit PMI voor de verwerkende industrie bleek beter dan verwacht en herstelde zich na twee maanden te zijn gedaald. De PMI voor de dienstensector verslechterde echter en trok de samengestelde index iets naar beneden. Wij signaleren enige divergentie tussen Duitsland en Frankrijk. In september nam het vertrouwen binnen de verwerkende industrie in beide landen toe. Duitse bedrijven in de dienstensector werden echter duidelijk minder optimistisch, terwijl het optimisme onder Franse sectorgenoten juist het hoogste niveau sinds oktober vorig jaar bereikte. Hoewel de correlatie tussen beide reeksen niet groot is, zal deze divergentie waarschijnlijk niet lang aanhouden.

Disclaimer

Han de Jong is Chief Economist van ABN AMRO Bank N.V., zie voor meer informatie
www.abnamro.nl/beleggen

Han de Jong heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215 (uitleg belkosten)

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief