Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Han de Jong

Politiek of economie?

22 mei 2017     

  • De benoeming van Robert Mueller die de Russische connecties van Trump's entourage gaat onderzoeken, kan de politieke turbulentie enigszins tot bedaren brengen
  • De Amerikaanse (en wereld)economie is goed bestand tegen politieke onzekerheid, maar een afzettingsprocedure zou een negatief effect hebben op het sentiment en de economie
  • Europa en Japan doen het goed; groei in China voorbij hoogtepunt 
 

De politieke ontwikkelingen in de VS hebben de afgelopen dagen de stemming op belangrijke aandelenmarkten sterk negatief beïnvloed. De benoeming van het voormalige hoofd van de FBI, Robert Mueller kan de gemoederen misschien iets tot bedaren brengen. Hij wordt speciaal aanklager in het onderzoek naar mogelijke banden tussen president Trump en zijn entourage en Rusland. De situatie rond president Trump is echter volatieler geworden en volgens commentatoren moet rekening worden gehouden met een afzettingsprocedure. Hiervoor is echter een tweederde meerderheid nodig in de Senaat, waar de Republikeinen 52 van de 100 zetels in handen hebben. Mueller's onderzoek gaat ongetwijfeld tijd kosten en een afzettingsprocedure lijkt op korte termijn dan ook niet waarschijnlijk. Deze situatie krijgt echter zeker gevolgen voor de beleidsvorming. Toen Trump werd gekozen tot president, werd gehoopt dat hij een beleid zou voeren dat positief zou zijn voor de economie, onder meer door stimuleringsmaatregelen en belastinghervormingen. Het is echter moeilijker gebleken dan verwacht om de plannen door het Congres te krijgen en de recente politieke complicaties maken het er niet makkelijker op voor Trump om zijn beleidsagenda uit te voeren.

De economie heeft niet veel stimulering nodig

Hoe belangrijk is dit eigenlijk? Het kan het sentiment beïnvloeden, maar de economie zelf draait redelijk. De BBP-cijfers over het eerste kwartaal waren weliswaar zwak, maar andere indicatoren geven aan dat de groei in een redelijk tempo doorzet. De arbeidsmarkt trekt verder aan en de huizenmarkt doet het goed. Onlangs gepubliceerde uitkomsten van enquêtes over het ondernemersvertrouwen geven een enigszins wisselend beeld te zien. De Empire State index, die het vertrouwen in het district van de New York Fed meet, stelde teleur met een daling van 5,2 in april naar -1,0 in mei. De Philly Fed index zorgde daarentegen voor een positieve verrassing, met een stijging van 20,0 in april naar 38,8 in mei. Belangrijker is wellicht de sterke toename van de industriële productie in april. Dit is een van de 'harde cijfers' die 

zich tot nu toe zwakker ontwikkelden dan de verschillende vertrouwensindicatoren al enige tijd deden verwachten. De productie groeide in april echter met 1,0% m-o-m, na een toename van 0,4% in maart. Dit is hoopgevend. 

Omdat de Amerikaanse economie het redelijk goed doet, lijkt de toekomstige ontwikkeling niet af te hangen van beleidsinitiatieven. Stimuleringsmaatregelen zouden de bedrijvigheid een impuls geven, maar de economie zit niet echt te springen om een flinke duw in de rug. Ik denk dan ook dat de economie bestand is tegen het huidige politieke tumult. De situatie verandert echter als het tumult verder toeneemt. Een afzettingsprocedure heeft ongetwijfeld een negatieve uitwerking op het sentiment en mogelijk ook op de ontwikkeling van de economie.

Chinese groei voorbij hoogtepunt; kracht Japan en Europa houdt aan

In de rest van de wereld zijn de afgelopen dagen niet veel belangrijke nieuwe cijfers bekendgemaakt. De Japanse economie groeide in het eerste kwartaal harder dan verwacht met 2,2% k-o-k en blijft ook in de komende periode waarschijnlijk in een behoorlijk tempo groeien. De nieuwste cijfers uit China bevestigen de recente trends: de groei begint na een sterk eerste kwartaal wat af te nemen. De toename van de detailhandelsomzet is in april iets afgezwakt: 10,7% j-o-j, tegenover 10,9% in maart. De groei van de industriële productie is vertraagd van 7,6% j-o-j in maart naar 6,5%. 

De ZEW-index voor de eurozone, die het vertrouwen van analisten weergeeft, steeg van 26,3 in april naar 35,1 in mei. Ook de ZEW-index voor Duitsland was sterk: de component die de huidige situatie meet, steeg van 80,1 naar 83,9 en de component die de verwachtingen weergeeft, verbeterde van 19,5 naar 20,6. Deze indicator is niet bijzonder belangrijk, maar geeft wel aan dat de groei aanhoudt.

Disclaimer

Han de Jong is Chief Economist van ABN AMRO Bank N.V., zie voor meer informatie
www.abnamro.nl/beleggen

Han de Jong heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215 (uitleg belkosten)

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief