Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Ben Steinebach

Draghi nog niet bereid om ECB-stimulansen te verminderen

21 oktober 2016

In de vergadering van afgelopen donderdag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) het beleid ongewijzigd gelaten. President Draghi heeft zelfs gehint op voortzetting van de stimulansen. Mede daardoor bleef de stemming op de financiële markten positief. De ECB wil wachten tot de inflatie in de eurozone in de buurt van de gewenste 2% komt en daar dan ook wat langduriger blijft. Dat is nog niet het geval, maar de recente stijging van de olieprijs zou daar wel aan kunnen bijdragen. Het opwaartse effect op de inflatie dat daarvan uitgaat, zal de komende maanden zelfs toenemen, omdat in de vergelijkbare maanden een jaar eerder de olieprijs juist naar een dieptepunt daalde. Gemeten ten opzichte van dat dieptepunt, kom je dan in de jaar-op-jaar-vergelijking hoger uit. Wij verwachten dat de ECB na haar vergadering in december bekend zal maken dat het huidige beleid zal worden verlengd tot september of december 2017 (vergeleken met maart 2017 nu). Ook zullen de voorwaarden voor de aankoop van obligaties vermoedelijk worden versoepeld om meer obligaties dan nu te kunnen opkopen. Een wat langdurigere versoepeling is ook wel nodig, omdat uit de recente 'bank-lending survey' van de ECB bleek dat in het derde kwartaal de condities, waaronder banken kredieten aan het bedrijfsleven verlenen, voor het eerst niet zijn versoepeld. Voor het vierde kwartaal worden zelfs wat krappere voorwaarden gehanteerd. Dit is een indicatie dat banken - onder andere door hogere kapitaaleisen - meer beperkingen ondervinden om kredieten te verstrekken. 


Positief macronieuws in de afgelopen week
Het macronieuws dat de afgelopen week werd gepubliceerd, was in het algemeen positief. De tegenvallende cijfers over de buitenlandse handel van China, die in de voorgaande week bekend werden gemaakt, werden ruimschoots gecompenseerd door nieuwe cijfers. De economische groei van China bedroeg in het derde kwartaal 6,7% ten opzichte van een jaar eerder en dat was evenveel als in het tweede kwartaal. Door sommige analisten werd dat als wel heel toevallig - en daarmee wellicht te positief - betiteld. Dataleverancier Bloomberg, die eigen schattingen maakt, kwam echter uit op een vergelijkbaar groeicijfer. Daarnaast verschenen er positieve cijfers over de detailhandel in september, die de overgang van China naar een meer consumptie-georiënteerde economie ondersteunden. Verder is de Chinese industriële productie in september met ruim 6% gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Ook in Europa en de Verenigde Staten werden overwegend gunstige cijfers gepubliceerd over de industriële productie. In de Verenigde Staten verschenen daarnaast positieve gegevens over de huizenmarkt, maar viel de Empire State Manufacturing index, die een indicatie geeft van de industriële activiteiten in de regio van New York, in oktober wat tegen. De Amerikaanse inflatiecijfers over september waren positief met een stijging van 1,5% ten opzichte van een jaar eerder en 2,2% als de energie- en voedingsprijzen buiten beschouwing worden gelaten. Dat laatste is een stuk hoger dan de 0,8%, die in de eurozone werd gemeten. In de eurozone waren er daarentegen wel positieve cijfers van de buitenlandse handel en voor Nederland van het consumentenvertrouwen.

Wisselend beeld over het resultatenseizoen 
De afgelopen week kwam het resultatenseizoen over het derde kwartaal echt op gang. Bij Amerikaanse banken waren de resultaten goed en in de IT-sector waren ze wisselend.  Bank of America publiceerde een winst per aandeel, die bijna een kwart hoger lag dan verwacht. De nettowinst steeg met 7,3% tot USD 4,96 miljard en de omzet met 3,1% tot USD 21,6 miljard. Ook bij Goldman Sachs was de winst per aandeel circa 25% boven verwachting en de omzet steeg met maar liefst 46% vergeleken met een jaar eerder tot USD 2,09 miljard. Bij de bedrijven in de Informatietechnologiesector tekent zich een verschil af tussen de meer oudere en de nieuwere technologie, zelfs binnen hetzelfde bedrijf. Netflix maakte een winst per aandeel bekend die tweemaal zo hoog was als verwacht. Dat werd, ondanks een voorzichtige verwachting voor het vierde kwartaal, op de beurs beloond met een koerswinst van 18%.

IBM maakte ook redelijke resultaten bekend, maar dat werd amper beloond (3,1%). De cijfers van Verizon en Ebay vielen tegen, maar Microsoft leverde uitstekende resultaten af. Dat was niet zozeer het gevolg van de meer traditionele Windows-activiteiten en van de telefonie (Nokia), maar vooral van de zeer sterk groeiende cloud-activiteiten. Ondanks de concurrentie van bedrijven als Google en Amazon lag de winst per aandeel van het hele bedrijf bijna 12% boven de verwachting en de omzet bijna 5%. Ook een bedrijf als SAP zag winst en omzet sterker dan verwacht toenemen, vooral als gevolg van de sterk stijgende groei van de clouddiensten. De nettowinst van het Nederlandse ASML bleef in het derde kwartaal iets achter bij de verwachting. De omzet was met EUR 1,81 miljard wel wat hoger dan verwacht en de marge bleef - met een nog steeds zeer ruime 46% - heel licht achter bij de verwachte 46,9%. De koersen op de Amerikaanse aandelenmarkten stegen de afgelopen week met circa 0,5%, terwijl de koersen in Europa gemiddeld genomen tussen 1% en 1,5% stegen (met uitschieters van meer dan 3% voor de Zuid-Europese beurzen. De AEX zat daarbij in de middenmoot met een winst van 1,25% (op 456,06). Op vrijdagmorgen stond de index op een winst van 0,3% (457,5). 

Veel bedrijfs- en macro-nieuws in de komende week 
De komende week is het zowel op macro- als op resultatengebied voor de liefhebbers om van te smullen. Op macrogebied zal de aandacht uitgaan naar de stemming onder inkoopmanagers in alle belangrijke landen en daarnaast kijken we naar veel Nederlandse bedrijfsresultaten. Het is te veel om op te noemen, maar de aandacht zal op macrogebied uitgaan naar het vertrouwen onder ondernemers. Naast de al genoemde stemming onder inkoopmanagers in zowel de industrie als de dienstensector (met voorlopige gegevens over oktober), zal vooral gekeken worden naar de Duitse Ifo-index. En verder komen er naast deze belangrijkste Europese indicator op dit gebied ook cijfers uit Frankrijk, Nederland en de Europese Unie als geheel. Ook zal een aantal landen nieuwe gegevens bekendmaken over het vertrouwen onder consumenten. Naast de Europese Unie, Frankrijk, Italië en Duitsland, betreft het ook de Verenigde Staten, waar zowel de Conference Board als de universiteit van Michigan zijn eigen indicator publiceert. Daarnaast publiceren de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk gegevens over de economische groei in het derde kwartaal. Voor de laatste betreft het een cijfer van na het Brexit-referendum en is het interessant om na te gaan wat de invloed van het gedaalde pond en de invloed van het veranderde vertrouwen is. 

Op het terrein van de bedrijfsresultaten zullen de Nederlandse bedrijven Royal Dutch Shell, Philips, Heineken, TNT-Express, Randstad, KPN en ook ASMI en BESI in de aandacht staan. De lijst van buitenlandse bedrijven is niet te overzien. Een kleine greep: Apple, Anheuser Busch, Dow Chemical, Exxon Mobil, BASF, Syngenta, Bayer, Deutsche Bank, Mastercard en VISA. De sector Gezondheidszorg/Farmacie is ook goed vertegenwoordigd met Novartis, Glaxo SmithKline, Bristol Meyer Squib, Eli Lilly, Merck&Co, Sanofi en Biogen. Tot slot zal de aandacht uitgaan naar Coca Cola, Caterpillar, Boeing en de autobouwers Renault en Peugeot.

Disclaimer

Ben Steinebach is Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO Bank N.V. Zie voor meer informatie  www.abnamro.nl/beleggen

Ben Steinebach heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215 (uitleg belkosten)

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief