Naar de navigatie Naar de inhoud

Expert Center - Ben Steinebach

Witte rook uit Wenen

12 december 2016

Door: Michael Nabarro 

Woensdag kwam in Wenen eindelijk witte rook uit de schoorsteen. De OPEC-landen gaan gezamenlijk de productie verlagen met 1,2 miljoen vaten per dag. Belangrijk voor dit akkoord was de houding van Saoedi-Arabië. Het land bleek bereid te zijn om de productie aanzienlijk te verlagen. Hierdoor kan Iran de productie verhogen tot aan het niveau van vóór de economische boycot. Bijzonder is ook de samenwerking met niet-OPEC-landen. Men hoopt dat deze landen de productie met 600.000 vaten per dag gaan verminderen. Overigens heeft Rusland aangegeven hiervan de helft voor haar rekening te willen nemen. De prijs van ruwe olie steeg na de bekendmaking met meer dan 10% en worstelt nu met de hoogste niveaus van dit jaar op USD 54,00 (Brent). Voor veel producerende landen komen hogere prijzen goed van pas. Door de lagere olieprijzen hebben vele van hen last van budgettaire problemen. Nu is alleen de vraag of men zich aan de voorgenomen afspraken gaat houden. In het verleden is gebleken dat dit in de praktijk erg lastig is. Dit komt omdat veel OPEC-landen de fiscale begroting financieren met olie-inkomsten. Bovendien ontstaat het risico dat andere landen, zoals de VS, de productie gaan opschroeven. Ondanks dit alles verwachten wij wel dat de prijs van olie nog verder kan oplopen. Wij houden er rekening mee dat als het overaanbod langzaam verdwijnt, er een steeds betere balans tussen vraag en aanbod zal ontstaan. 

Focus op referendum Italië
Aankomend weekend verschuift de focus naar het referendum in Italië. Marktvolgers vrezen voor de financiële gevolgen van de politieke onrust voor Italië én de Europese Unie. De recente uitslagen in het VK en de VS bevestigen het wantrouwen in de huidige gevestigde orde en voeden de angst voor soortgelijke geluiden in de eurozone. 

Het zorgt in ieder geval voor toenemende onzekerheid met veel verschillende scenario's. Officieel gaat het referendum over een wijziging van de Italiaanse grondwet, die stamt uit 1948. Premier Renzi wil de rol van de Senaat verkleinen. Bij een 'ja' zal de senaat van 315 zetels teruggaan naar 100 zetels en verwacht men dat Italië hervormingen sneller kan doorvoeren. Maar nu Renzi zijn politieke lot heeft verbonden aan het referendum, zal een 'nee' waarschijnlijk leiden tot een tijdelijke regering en nieuwe verkiezingen. Dit kan leiden tot verdere politieke instabiliteit en stilstand van het huidige beleid. Hierdoor kunnen de huidige economische, migratie- en bankenproblemen langer dan gewenst aanhouden en het anti-Europagevoel verder worden aangewakkerd. 


Gemengde agenda 
Vanmiddag zal er nog veel aandacht zijn voor de werkgelegenheidscijfers in de VS. Vallen deze niet tegen, dan lijkt een renteverhoging in december zeer waarschijnlijk. Het gaat overigens goed met de economie in de VS. Zo is deze week de economische groei opwaarts bijgesteld en neemt de bedrijvigheid in de industrie verder toe. Naast de uitslag van het referendum in Italië zal er maandag aandacht zijn voor PMI data uit de eurozone, VS en China. Dinsdag staat in Europa de economische groei op de agenda en de fabrieksorders in de VS. Woensdag is het tijd voor de olievoorraden. Gezien de recente ontwikkelingen zullen beleggers hier bovengemiddelde aandacht voor hebben. Donderdag is het dan tijd voor de ECB. Wij houden er rekening mee dat de rente onveranderd blijft en de ECB het huidige stimuleringspakket verlengt. 

Disclaimer

Ben Steinebach is Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO Bank N.V. Zie voor meer informatie  www.abnamro.nl/beleggen

Ben Steinebach heeft geen persoonlijk belang bij de betreffende onderneming(en).
Zijn vergoeding voor de verrichte werkzaamheden is en was noch direct noch indirect gerelateerd aan de specifieke aanbevelingen of standpunten zoals weergegeven in deze opinie en zal dat ook niet worden.

ABN AMRO of haar functionarissen, directeuren, employee benefit programma’s of medewerkers, waaronder tevens begrepen personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van dit materiaal, kunnen van tijd tot tijd een long- of short-positie aanhouden in effecten, warrants, futures, opties, derivaten of andere financiële instrumenten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. ABN AMRO kan te allen tijde investment banking-, commercial banking-, krediet-, advies- en andere diensten aanbieden en verlenen aan de emittent van effecten waarnaar in dit materiaal wordt verwezen. Uit hoofde van het aanbieden en verlenen van dergelijke diensten kan ABN AMRO in het bezit komen van informatie die niet is opgenomen in dit materiaal en kan ABN AMRO voorafgaand aan of direct na de publicatie hiervan hebben gehandeld op basis van dergelijke informatie. ABN AMRO kan in het afgelopen jaar zijn opgetreden als leadmanager of co-lead-manager voor een openbare emissie van effecten van emittenten die worden genoemd in dit materiaal. De vermelde koersen van in dit materiaal genoemde effecten gelden per de aangegeven datum en vormen geen garantie dat tegen deze koers transacties kunnen worden uitgevoerd. De opinie is gebaseerd op beleggingsonderzoek.

ABN AMRO Bank N.V. staat in dit kader onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 22 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215 (uitleg belkosten)

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief