Naar de navigatie Naar de inhoud
Terug naar overzicht
Kopen

Vooruitzicht lange termijn Mondelez rooskleurig

10 september | 15:34

Dirk Van de Put, de nieuwe CEO van Mondelez (Kopen), heeft negen maanden nadat hij aantrad duidelijkheid geschapen over de strategie van het bedrijf. Hij heeft ook aangegeven op welke manier het bedrijf profijt zal hebben van de veranderingen.

We hebben nooit gedacht dat Mondelez volledig door elkaar geschud hoefde te worden. We dachten dat enkele tactische aanpassingen voldoende zouden zijn om met name de omzet te verbeteren. We zijn dan ook niet verbaasd dat de nieuwe strategie vooral gericht is op het verhogen van de omzet.

Mondelez wil de jaarlijkse omzet voor de lange termijn met tenminste 3% per jaar laten stijgen. Dit moet onder andere gebeuren door het distributienetwerk uit te breiden. Daarnaast wil het bedrijf scherper innoveren met producten die gericht zijn op de ontwikkelingen in het koopgedrag van consumenten in de Verenigde Staten en daarbuiten.

Mondelez maakt duidelijk dat dit niet ten koste mag gaan van de verbeteringen in het rendement die de afgelopen vijf jaar zijn doorgevoerd. In die periode is het aangepaste operationele rendement met 500 basispunten verbeterd tot meer dan 16%. Dat is vooral het gevolg van verbeteringen in het aanbod en verbeteringen bij de fabrieken. Het moet leiden tot een verhoging van de winst tussen 5% en 10% per jaar. We denken dat dit realistisch is.

Het management hield vast aan de vooruitzichten voor het boekjaar 2018. Dat betekent dat de organische omzet tussen 1% en 2% zal stijgen. Het aangepaste operationele rendement komt uit op 17%. Wij gingen uit van een groei van de omzet met 1,3% en een rendement van 16,9%. 

De verwachte winstgroei tussen de 3% en 5% voor het boekjaar 2019 was lager dan wij hadden verwacht. Van de Put legt de nadruk op het verbeteren van de merken met het oog op groei voor de langere termijn. Wij kunnen dit begrijpen.

We hebben onze winstverwachtingen voor 2019 aangepast. We passen onze verwachtingen voor de lange termijn echter niet aan. We gaan uit van een groei van de omzet tussen 3% en 4% in de periode tot 2027. Het operationele rendement verbetert in die periode nog eens met 300 basispunten. Tegen het einde van onze lange termijn horizon zal het rendement ongeveer 20% bedragen.

We zien geen reden om onze reële waarde inschatting van 52 dollar voor het aandeel te veranderen. We beschouwen de aandelen van het bedrijf met een ruim concurrentievoordeel als aantrekkelijk. De koers van het aandeel staat op dit moment ongeveer 20% lager dan onze waardering.

Technische analyses en fundamentele opinies

De technische analyses en fundamentele opinies zijn exclusief beschikbaar voor klanten van ABN AMRO. Deze informatie kunt u inzien binnen de beveiligde omgeving van Internet Bankieren. U logt daarvoor in met uw identificatiecode of met uw pas en e.dentifier.

Gratis paslezer van ABN AMRO voor Internet Bankieren en Mobiel Bankieren
Fundamentele analyse is een techniek in de beleggingswereld. Beleggingsanalisten proberen daarmee de aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) te beoordelen ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden. Zij doen dit door een analyse van de gang van zaken in een onderneming of bedrijfstak.
Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie, zoals prijs en omzet. Op basis van deze technische analyse worden uitspraken gedaan over toekomstige koersen in de effectenmarkt.