Naar de navigatie Naar de inhoud
Terug naar overzicht
Houden

Groeibriljant Digital Media blijft glitteren voor Adobe

15 juni | 13:01

De resultaten van Adobe (Houden) over het tweede kwartaal waren iets beter dan we hadden verwacht. Het aantal gebruikers van Digital Media blijft stijgen. De omschakeling naar Experience Cloud houdt ook aan.

Het bedrijf maakte duidelijk dat toezichthouders goedkeuring hebben gegeven voor de overname van Magento. We verwachten dat de overname binnen een week wordt afgerond. We blijven verwachten dat de overname de nu al sterke positie op het gebied van Digital Marketing zal verbeteren. Daarnaast biedt de acquisitie nieuwe kansen op het gebied van Commerce. Dit geldt zowel voor de business-to-business- als voor de business-to-consumer segmenten.

We houden vast aan het ruime concurrentievoordeel dat we Adobe toekennen. We handhaven ook de reële waarde inschatting van 235 dollar voor het aandeel. De aandelen lijken redelijk gewaardeerd in navolging van de resultaten.

De omzet steeg met 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en bedraagt nu 2,2 miljard dollar. Dat is ongeveer 2% meer dan we hadden ingeschat. Het aantal abonnementen blijft robuust stijgen. Ten opzichte van vorig jaar is hierin een toename van 30% te zien. Op jaarbasis gaat het om een omzet van 8 miljard dollar.

Digital Media blijft de belangrijkste groeifactor binnen het bedrijf. De omzet steeg 28% ten opzichte van vorig jaar. Het bedrijf maakte duidelijk dat er sprake was van een geringe prijselasticiteit na de prijsverhogingen die zijn doorgevoerd bij Creative Cloud. De internationale markt blijft zich gunstig ontwikkelen.

Het onderdeel Document Cloud begint op stoom te komen. Het aantal abonnementen stijgt. Met een omzet van 243 miljoen dollar was de omzet 22% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. We vinden het bemoedigend dat de omzet bij Experience Cloud versnelt. In het afgelopen kwartaal was sprake van een omzet van 469 miljoen dollar. Dat is 25% meer dan vorig jaar.

De verwachtingen van het bedrijf komen meer in de buurt van onze eigen ramingen te liggen. Dat geldt ook voor de verwachte belastingquote (non-GAAP) van het bedrijf. Aanvankelijk ging het bedrijf uit van een quote van 18%. Dat is nu verlaagd naar 14%. Wij denken echter dat de quote op langere termijn 13% zal bedragen. Dat heeft te maken met de steeds meer internationale aard van de activiteiten van het bedrijf.

Technische analyses en fundamentele opinies

De technische analyses en fundamentele opinies zijn exclusief beschikbaar voor klanten van ABN AMRO. Deze informatie kunt u inzien binnen de beveiligde omgeving van Internet Bankieren. U logt daarvoor in met uw identificatiecode of met uw pas en e.dentifier.

Gratis paslezer van ABN AMRO voor Internet Bankieren en Mobiel Bankieren.
Fundamentele analyse is een techniek in de beleggingswereld. Beleggingsanalisten proberen daarmee de aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) te beoordelen ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden. Zij doen dit door een analyse van de gang van zaken in een onderneming of bedrijfstak.
Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie, zoals prijs en omzet. Op basis van deze technische analyse worden uitspraken gedaan over toekomstige koersen in de effectenmarkt.