Naar de navigatie Naar de inhoud
Terug naar overzicht
Kopen

Boekhoudhoofdpijn volgt op moeilijk jaar voor Vopak

09 januari | 11:38

We verlagen de winstverwachtingen voor Vopak (Kopen) verder naar aanleiding van de analistendag in december. De vertrekkende CFO De Kreij gebruikte veel tijd om de moeilijke marktomstandigheden voor de olieopslag uit te leggen. Hij maakte duidelijk dat de capaciteit in de afgelopen jaren is gestegen, maar dat de marktomstandigheden verslechterden.

We gaan daarom nu uit van een bedrijfsresultaat (EBITDA) in 2018 van € 702,5 miljoen. We verwachten dat dit resultaat in 2017 op € 735 miljoen uitkomt. In 2016 bedroeg het bedrijfsresultaat nog € 822 miljoen.

Voor de langere termijn blijft het aandeel aantrekkelijk in onze ogen. Dat geldt vooral nu de oliemarkt weer op een normaal niveau is teruggekeerd. Voor de kortere termijn zijn er echter risico’s. Dat heeft te maken met het feit dat de huidige prijs hoger is dan die in de toekomst. Daarnaast is er onzekerheid als gevolg van nieuwe boekhoudregels (IFRS).

Per 1 januari 2019 moet Vopak de operationele leases op haar balans noteren. We denken dat de netto schuld daardoor met € 800 miljoen stijgt. Het levert slechts € 42 miljoen aan extra bedrijfsresultaat op. De netto winst daalt met jaarlijks € 12 miljoen als gevolg van de maatregel.

De gerapporteerde winst zal daardoor ongeveer 4% dalen. Het betekent dat het rendement op het aandelenkapitaal (ROCE) met 1,5% zal dalen. De schuldquote (netto schuld/EBITDA) zal stijgen van 2-2,5x naar 3-3,5x. De solventiegraad zal dalen van 52% naar 45%.

We verlagen de verwachte winst per aandeel voor 2017e/18e/19e/20e met respectievelijk 6%, 15%, 11% en 7%. De winst per aandeel komt daardoor uit op respectievelijk € 2,07; € 1,92; € 2,38; € 2,73. Als we ervan uitgaan dat de markt gedeeltelijk zal herstellen vanaf 2019/20, dan zullen de uitbreidingsprojecten winstgevend zijn vanaf 2019.  

Door de kostenbesparingen en de verbeteringen op het gebied van IT en programmering zal de efficiëntie van het bedrijf aanzienlijk verbeteren vanaf 2019/20. We denken dat de winst van Vopak in 2020 42% hoger zal zijn dan die van 2018.

Op basis van de 3 waarderingsmodellen houden we vast aan ons koersdoel van € 45 voor het aandeel. Met de historische waardering komen we uit op een koers van € 46. Als we het bedrijf met de concurrentie vergelijken bedraagt de koers € 43. Het verdisconteren van de vrije kasstroom levert een koers van € 45 op. We bevinden ons aan de onderkant van de marktcyclus. Het rendement op de vrije kasstroom van 6% is daardoor in onze ogen aantrekkelijk genoeg om beleggers die oog hebben voor de lange termijn te adviseren het aandeel te kopen. 


Technische analyses en fundamentele opinies

De technische analyses en fundamentele opinies zijn exclusief beschikbaar voor klanten van ABN AMRO. Deze informatie kunt u inzien binnen de beveiligde omgeving van Internet Bankieren. U logt daarvoor in met uw identificatiecode of met uw pas en e.dentifier.

Gratis paslezer van ABN AMRO voor Internet Bankieren en Mobiel. Ook voor identificatie bij Telefonisch Bankieren. De e.dentifier2 is de opvolger van de e.dentifier. U kunt beide paslezers gebruiken.
Fundamentele analyse is een techniek in de beleggingswereld. Beleggingsanalisten proberen daarmee de aantrekkelijkheid van een aandeel (of een aandelensector) te beoordelen ten opzichte van andere beleggingsmogelijkheden. Zij doen dit door een analyse van de gang van zaken in een onderneming of bedrijfstak.
Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische aandelenkoersen in combinatie met historische informatie, zoals prijs en omzet. Op basis van deze technische analyse worden uitspraken gedaan over toekomstige koersen in de effectenmarkt.