Naar de navigatie Naar de inhoud

Alles over Comfort Inkomsten Mandaat

Wat is het Comfort Inkomsten Mandaat?


Met deze vorm van Vermogensbeheer vult u uw inkomen of pensioen aan met regelmatige inkomsten. Het team dat uw portefeuille beheert, is erop gericht een dividend over uw beleggingen aan u uit te keren.

Wat betekent dit voor u?

 • Geschikt voor uw vermogen vanaf € 50.000.

 • U belegt in indexfondsen, trackers en beleggingsfondsen.

 • Uw belegde vermogen wordt professioneel en actief beheerd. 

 • U heeft geen omkijken naar uw beleggingen.

Waaruit bestaat dit mandaat?

Een optimale verdeling tussen de verschillende beleggingscategorieën zorgt ervoor dat u rendement haalt op uw portefeuille. In het Comfort Inkomsten Mandaat ligt het accent op beleggingen die inkomsten opleveren.

 • Indexbeleggingen aandelen
  Onze economen en beleggingsspecialisten selecteren indexbeleggingen voor aandelen. Deze worden soms aangevuld met actief beheerde hoog dividendfondsen. Zo kiezen uw portefeuillemanagers één of meerdere regio’s waar aandelen naar verwachting het meeste dividend opleveren. Uw inkomsten komen hierbij vanuit dividend.

 • Indexbeleggingen obligaties
  Zekerheid staat bij obligatiebeleggingen voorop. Daarom geven onze specialisten de voorkeur aan obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Risicospreiding is voor de portefeuillemanagers ook belangrijk. Daarom kiezen deze voor indexbeleggingen met staatsobligaties van verschillende looptijden en indexbeleggingen binnen staatsobligaties en bedrijfsobligaties met verschillende looptijden, soms aangevuld door actief beheerde obligatiefondsen. Uw inkomsten komen hierbij vanuit de rentebetalingen op de obligaties. 

 • Overige beleggingen  
  Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Onze specialisten beleggen ook in vastgoed. Wij volgen een wereldwijde vastgoedindex. Tot slot kunnen ze een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden. U ontvangt jaarlijks dividend uit de alternatieve beleggingen.

Beleggingsstijl

Onze portefeuillemanagers verdelen uw portefeuille optimaal. De opbouw van uw portefeuille hangt onder andere af van de beleggingsvisie van onze economen en andere marktspecialisten. Die visie bepaalt de voorkeur voor landen, sectoren, regio’s en thema’s. Een goede verdeling levert u op de langere termijn meer rendement op.

 • Uw rendement
  U kunt het rendement van uw portefeuille vergelijken met de benchmark. Dit is een standaard beleggingsportefeuille met dezelfde risicovoorkeur en rendementsdoelstelling.

 • Zorgvuldige analyse
  Het beheer van uw vermogen begint met een zorgvuldige analyse. Zo weet u zeker dat onze specialisten uw vermogen beleggen op de manier die bij u past.

Informatievoorziening

Uiteraard houden we u continu op de hoogte over uw portefeuille, het rendement en het beleggingsbeleid. Uw adviseur neemt daarnaast jaarlijks uw portefeuille met u door.

 • Vermogensrapportage
  Deze rapportage geeft elk kwartaal inzicht in de samenstelling van uw portefeuille. Ook ziet u de transacties in dat kwartaal, de verdeling over de verschillende vermogenscategorieën en het rendement. U ontvangt ook een kalender waarop staat wanneer u de uitbetaling van uw dividend kunt verwachten. Naast deze informatie heeft u 24 uur per dag inzicht in uw portefeuille via Internet Bankieren. 

 • Fiscale opgave
  U ontvangt elk jaar een fiscale opgave voor uw belastingaangifte. Hierin vindt u ook het bedrag dat u heeft betaald aan dividendbelasting. Dit kunt u verwerken in uw aangifte.

 • Digitale nieuwsbrief
  U ontvangt maandelijks de digitale nieuwsbrief met daarin een toelichting op de beleggingskeuzes van onze specialisten.

Wat kost het?

Voor dit mandaat betaalt u kosten. De kosten vindt u op de Tarievenkaart.

Aanvullende informatie

Jaarlijks bespreekt u met uw adviseur of Vermogensbeheer nog bij u past. Heeft u tussentijds vragen over uw beleggingen? Neem dan gerust contact op met uw persoonlijk adviseur.

Direct regelen

Is het Comfort Inkomsten Mandaat een vorm van Vermogensbeheer die goed bij u past? Uw persoonlijk adviseur vertelt u graag meer om dit mandaat af te sluiten. U kunt uiteraard ook altijd terecht bij de Beleggingslijn via 0900 92 15 (gebruikelijke kosten).

Vragen? Bel op werkdagen van 8 tot 21 uur, zaterdag van 9 uur tot 17.30 uur.

0900 - 9215  ( uitleg belkosten )