Naar de navigatie Naar de inhoud

Eenmalig verhoogde vrijstelling 2017

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

Ieder kind heeft recht op een jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting van € 5.320,-. Is het kind ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar? Dan wordt de jaarlijkse vrijstelling eenmalig verhoogd tot €25.526,-. Is het kind 40 jaar of ouder, maar is de partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt er toch een verhoogde vrijstelling.

 

De eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling

Als u aangeeft waaraan de schenking moet worden besteed, kunt u gebruikmaken van een eenmalig extra verhoogde vrijstelling. Dit kan bij een schenking voor:

  • de eigen woning: de maximale vrijstelling is €100.000
  • een dure studie: de maximale vrijstelling is € 53.176,-
Er gelden enkele voorwaarden voor deze vrijstellingen.
 

De inhaalvrijstelling

In 2010 is in de wet de extra verhoogde vrijstelling voor de eigen woning of dure studie opgenomen. Kinderen die voor 2010 een beroep hebben gedaan op deze regeling (momenteel €25.526,-), zouden deze extra verhoging mislopen. Daarom geldt voor hen een 'inhaalvrijstelling' van € 27.650,-. Deze vrijstelling moet worden besteed aan de eigen woning en is voor kinderen van 18 tot en met 39 jaar.

Overgangsrecht voor 2017 of 2018

Per 2017 is de vrijstelling voor de eigen woning maximaal €100.000. Heeft u in 2015 of 2016 gebruikgemaakt van  een eenmalige vrijstelling en voldoet uw kind in 2017 of 2018 nog aan de voorwaarden? Dan geldt in 2017 of 2018 een overgangsvrijstelling voor de eigen woning van € 46.824,-

 

De vrijstellingen voor de inhaalvrijstelling en het overgangsrecht voor 2017 en 2018 zijn inclusief het jaarlijks vrijgestelde bedrag van € 5.320,- in 2017.

 

Ouder dan 40 met een jongere partner?

Is uw kind 40 jaar of ouder? Dan geldt alleen de jaarlijkse vrijstelling van € 5.320,-. Maar als uw kind een jongere partner heeft, is er mogelijk toch ruimte. Voor de schenkbelasting kan uw kind dat 40 jaar of ouder is toch jonger zijn dan 40 jaar. Hoe zit dat? Partners worden voor de schenkbelasting als één persoon gezien. En zij mogen dan de leeftijd aanhouden van de jongste partner. Zo kan een kind van 42 jaar met een partner van 38 jaar dus toch nog een verhoogde schenkingsvrijstelling hebben. 

Zit uw kind in deze situatie? Dan is de volgende vraag of uw kind en zijn of haar partner ook partners zijn voor de schenkbelasting. Dat is sowieso het geval als uw kind is getrouwd of een partnerschap heeft geregistreerd. Als uw kind ongetrouwd samenwoont, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.
  • Uw kind en zijn of haar partner moeten beiden meerderjarig zijn.
  • Zij moeten staan ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen.
  • Zij hebben een notarieel samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
  • Zij zijn geen ouder en kind van elkaar.
  • Zij zijn niet al partner met een ander.
  • Zij voldoen ten minste 2 jaar voor de schenking aan deze voorwaarden.
De voorwaarde van het notariële samenlevingscontract komt te vervallen als uw kind en zijn of haar partner ten minste meer dan 5 jaar samenwonen. De andere voorwaarden blijven wel gelden.
Vanaf 1 januari 2017 geldt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning niet alleen voor kinderen. Maar ook voor kleinkinderen, neven of nichten, uw buurman enzovoorts. Zij moeten wel voldoen aan de leeftijdseis van 18 tot en met 39 jaar. Ook voor hen geldt dat de leeftijd van een eventuele partner van belang is.

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.