Naar de navigatie Naar de inhoud

De valkuilen bij schenken

-

Twaalf valkuilen bij schenken

Onze stelling is: schenken is niet ingewikkeld, maar het is wel belangrijk om aan een aantal zaken te denken. Helaas is het niet mogelijk om een rijtje aandachtspunten te maken dat voor iedereen geldt. Iedere situatie is anders. Hieronder treft u een aantal zaken aan die in het algemeen minder voor de hand liggen, maar zeker niet vergeten mogen worden.

1. U krijgt een financiële tegenvaller

Op het moment dat u de schenking aan uw kinderen deed, zag uw financiële positie er goed uit. Maar het kan zo zijn dat u een financiële tegenvaller krijgt. En misschien wel zodanig dat u het geld toch zelf nodig blijkt te hebben. Helaas zien we dit af en toe gebeuren. Dit kunt u nooit volledig voorkomen, maar wij kunnen u wel helpen bij het maken van een goed financieel plan om de kans te minimaliseren. Mocht het dan toch niet goed gaan, dan is het belangrijk dat er bij de schenking rekening mee gehouden is.

2. U heeft te maken met internationale kwestie

Als zowel u als uw kinderen altijd al in Nederland gewoond hebben en uw vermogen zich ook in Nederland bevindt, heeft u een overzichtelijke situatie. Maar wat als één van de kinderen in het buitenland woont of u uw vakantiewoning in Frankrijk aan één van uw kinderen wilt schenken? Dan spelen er internationale juridische en fiscale aspecten en het is belangrijk die goed te in beeld te krijgen. Neem de woning in Frankrijk: naast Nederland zal ook Frankrijk schenkbelasting willen heffen. En woont uw kind tijdelijk in Ierland? Dan wil ook Ierland schenkbelasting heffen. Het is dus belangrijk u goed te laten begeleiden door een fiscaal adviseur.

3. Er speelt bedrijfsopvolging

Wil en kan uw kind uw onderneming voortzetten? Dan zijn er veel zaken om aan te denken. Het kan heel gunstig uitpakken. Voor de schenkbelasting geldt namelijk een vrijstelling van maximaal 100 procent voor ondernemingsvermogen. Die vrijstelling kent veel voorwaarden die goed onderkend moeten worden. Daarnaast kunnen er andere belastingen spelen: inkomstenbelasting, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. Ook zijn er nog allerlei praktische zaken. U begrijpt het: ook hier moet u zich goed laten begeleiden door adviseurs.

4. De erfbelasting valt soms erg mee

Het maximale tarief voor de erfbelasting voor kinderen is 20 procent, maar uw nalatenschap wordt niet in zijn geheel met dat percentage belast. Elke erfgenaam betaalt belasting over zijn eigen deel. Heeft u meerdere kinderen, dan wordt uw vermogen dus gespreid en dat scheelt erfbelasting. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen? Dan valt in beginsel maar de helft van het vermogen in uw nalatenschap. Daarnaast heeft uw partner een hoge vrijstelling voor de erfbelasting. Dit alles kan worden afgezet tegen de gevolgen die schenkingen kunnen hebben.

Iemand die overlijdt, laat bezittingen na. Bijvoorbeeld een huis, auto en bank- en spaartegoeden. En soms ook schulden. Zoals een hypotheek en een lening. Alle bezittingen en schulden behoren tot de nalatenschap.

5. De schenking heeft een onverwachte invloed op een toeslag van uw kind

Schenken kan leiden tot vermogensvorming en dat kan resulteren in verlies of vermindering van een toeslag. Het is dan ook goed om de situatie van uw kind te bekijken, zodat u niet verrast wordt. Sommige toeslagen kennen namelijk een vermogensgrens. Heeft men meer vermogen, dan vervalt de toeslag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de huurtoeslag, zorgtoeslag, studiefinanciering en bijstand. De schenking kan invloed hebben op het inkomen, omdat spaargelden en beleggingen voor de inkomstenbelasting in box 3 belast worden. De wetgever stelt dat wij een rendement van 4% maken op dit vermogen. Dat opgelegde rendement telt mee als inkomen bij de berekening van de toeslag van uw kind. Ook al ligt het echte rendement dus lager.

Belasting box die bestaat uit spaargeld, overige beleggingen en eventueel een tweede woning, verminderd met lopende schulden.

6. U wilt een onroerende zaak schenken

Een onroerende zaak schenken is ingewikkelder dan het schenken van geld. Zo moet de waarde worden vastgesteld. Daarbij kunnen discussies ontstaan met de Belastingdienst. Naast schenkbelasting speelt ook overdrachtsbelasting. En vaak gaat het om omvangrijke waarden, waarbij het niet gunstig is om die in één kalenderjaar te schenken. Ook hier redenen genoeg om u goed te laten begeleiden door een fiscaal adviseur.

7. Uw familiesituatie is niet standaard

Bent u gehuwd en zijn er alleen gezamenlijke kinderen, dan is uw familiesituatie overzichtelijk te noemen. Maar het wordt anders als u een scheiding achter de rug heeft of kinderen uit meerdere relaties of stiefkinderen heeft. Het is goed om schenken vanuit het perspectief van iedere betrokkene te bekijken. Voorbeeld: u schenkt aan uw minderjarige kind. Wie gaat dan die schenking beheren? En waar gaat de schenking naartoe als uw kind iets overkomt? Het kan zo zijn dat u iets over hoofd ziet. Laat u daarom goed begeleiden.

8. U vergeet uw testament

Het kan zijn dat u veel tijd heeft gestoken in het opstellen van een testament . De bepalingen die hierin opgesteld zijn, kunnen overlap hebben met voorwaarden van uw schenkingen. Een voorbeeld is het toevoegen van een uitsluitingsclausule. Wanneer u deze in een schenkingsakte opneemt, kan het zo zijn dat u dit ook in uw testament wilt toevoegen. Of juist andersom. Let daarom goed op de mogelijkheden.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

9. Maak uw testament fiscaal op orde

Schenkt u om de toekomstige erfbelasting voor uw kinderen te besparen? Zorg dan dat uw testament ook vanuit fiscaal oogpunt actueel is. In een testament kunnen maatregelen worden genomen die de erfbelasting kunnen beperken. Bijvoorbeeld door de vordering die de kinderen krijgen bij het overlijden van hun eerste ouder te kunnen koppelen aan een (niet opeisbare) rente. Of door kleinkinderen een bedrag gelijk aan de vrijstelling te geven. Deze maatregelen kunt u nemen zonder bij leven geld weg te hoeven geven. Is uw testament op orde, kijk dan of schenken vanuit fiscaal oogpunt nog nodig is.

Dit is een document waarin iemand verklaart wat er na het overlijden met zijn of haar nalatenschap moet gebeuren. Met een testament kan iemand dus afwijken van het wettelijk erfrecht. Een notaris stelt een testament op en meldt dit bij het Centraal Testamentenregister. Weet u niet of de overledene een testament had? U kunt dit navragen bij een notaris of bij het Centraal Testamentregister in Den Haag.

10. Een schenking kan de relatie tussen u en uw kind beïnvloeden

Mogelijk hebben u en uw kind weinig emoties rondom een schenking. Maar soms heeft een schenking een grote invloed op de relatie die u met elkaar heeft. Wellicht heeft u andere ideeën over een besteding van het geld dan dat uw kind blijkt te hebben. In de praktijk zien we dat verhoudingen hierdoor gespannen kunnen raken. Weet hebben van elkaars bedoelingen en voornemens kan dit voorkomen.

11. Heeft schenken een negatief effect op uw kind?

Uw kind een financieel steuntje in de rug geven, is een van de meest voorkomende redenen om te schenken. Het kan echter ook zo zijn dat uw kind door de schenking zelf geen noodzaak ziet om zijn of haar financiële situatie op orde te brengen, omdat uw kind erop vertrouwt dat u nog wel een keer een schenking doet. Of en wanneer dat bij u het geval is, is een persoonlijke afweging en kunt u zelf het beste inschatten.

12. Wees creatief!

Schenkingen en testamenten zijn aan de orde gekomen, maar vergeet de mogelijkheden van het huwelijksvermogensrecht niet. Het is mogelijk dat uw partner de helft van uw vermogen krijgt, zonder hier schenkbelasting over te hoeven betalen. De ABN AMRO adviseurs zijn op de hoogte van de verschillende mogelijkheden. Wij maken graag een afspraak met u om verder te praten over uw mogelijkheden om een schenking te doen.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitterVia e-mail
 Via Facebook
 Via Twitter

Verder praten over schenken


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Uw Financieel Jaaroverzicht

Het jaaroverzicht voor uw belastingaangifte

Het financieel jaarovericht voor uw belastingaangifte

Uw Financieel Jaaroverzicht over 2016 zetten wij tussen eind januari en eind februari voor u klaar in Internet Bankieren. U krijgt een Bankmail zodra u dit overzicht kunt downloaden.

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief