Naar de navigatie Naar de inhoud

Uw (veranderende) rechten bij ontslag

-

Ontslag: de financiële gevolgen voor u

Naast emotionele impact heeft een ontslag vaak ook financiële gevolgen. Dan is het belangrijk dat u weet waar u recht op heeft. Nu en straks.

Ontslagen worden is altijd ingrijpend, zeker als het gebeurt op latere leeftijd. Is het u overkomen, of bent u bang dat dit gaat gebeuren? Wat zijn de gevolgen voor u en hoe zit het met de hoogte van uw ontslagvergoeding?

In 2014 geldt nog steeds de zogenaamde kantonrechtersformule: per gewerkt dienstjaar krijgt u ongeveer één maandsalaris mee. Het kan zijn dat in uw cao een andere formule staat, de welbekende gouden handdruk. Vanaf 1 juli 2015 verandert het ontslagrecht en de ontslagvergoeding. In grote lijnen ziet het er dan als volgt uit.

1. Ontslagroute

Het UWV óf de kantonrechter geeft goedkeuring aan het ontslag. Tot nu toe bepaalt de werkgever de route die gekozen wordt.

Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van ontslag welke route gekozen wordt.

  • Het UWV wordt ingeschakeld bij ontslag door bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Indien het UWV negatief beslist op een ontslag op basis van bedrijfseconomische gronden, dan kan de werkgever bij de rechter (alsnog) een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen. Een via de UWV procedure ontslagen werknemer kan zich daarna tot de rechter wenden met het verzoek tot herstel van de arbeidsovereenkomst.

  • De kantonrechter wordt in alle andere gevallen ingeschakeld. Van beslissingen van de kantonrechter kan hoger beroep en vervolgens cassatie worden ingesteld.


Ontslag met wederzijds goedvinden blijft overigens mogelijk.

2. Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

In plaats van een ontslagvergoeding krijgen zowel vaste als tijdelijke medewerkers een transitievergoeding. Een van de voorwaarden is dat het dienstverband ten minste 2 jaar heeft geduurd. De transitievergoeding is vrij besteedbaar. De bruto transitievergoeding kan gebruikt worden voor scholing of de overstap naar een andere baan. Als de transitievergoeding naar privé wordt overgeboekt moet er belasting betaald worden.

De hoogte van het transitievergoeding is in de meeste gevallen lager dan de hoogte van de ontslagvergoeding.  Voor de eerste 10 jaar van uw dienstverband hebt u recht op een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt? Dan krijgt u voor die jaren een halve maand per gewerkt jaar.

Voor werknemers die ouder zijn dan 50 jaar én die ten minste 10 jaar in dienst zijn bij de werkgever geldt tot het jaar 2020 een overgangsrecht. Het overgangsrecht houdt in dat de transitievergoeding op een afwijkende manier wordt becijferd, namelijk na hun 50ste en na meer dan 10 dienstjaren zal 1 maandsalaris per dienstjaar worden becijferd. Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers geldt deze regeling niet.

De maximale transitievergoeding is € 75.000.,- Voor mensen die een jaarsalaris hebben van meer dan € 75.000,-, wordt de vergoeding maximaal één jaarsalaris. Slechts als het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, vervalt het recht op een vergoeding. Overigens mag de werkgever de kosten welke hij heeft gemaakt om de werkloosheid van de werknemer te voorkomen of de duur hiervan te beperken dan wel om de werknemer breder inzetbaar te maken, in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit alles betekent in de meeste gevallen een aanzienlijke versobering ten opzichte van de huidige situatie. Het is wel zo dat de rechter bij ernstig verwijt van de werkgever bovenop de transitievergoeding een de werknemer een extra vergoeding kan toewijzen. Bij cao kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

Overgangsregime tot 1 januari 2020
Werkgevers die een slechte financiële positie hebben en minder dan 25 werknemers in dienst hebben, hoeven bij het berekenen van de transitievergoeding alleen de dienstjaren na 1 mei 2013 mee te tellen. Deze regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2020.

3. Inkomensverrekening

Op 1 juli 2015 gaat de inkomensverrekening in de WW in. Dit betekent dat u altijd 30% mag houden van iedere verdiende euro.

4. Sollicitatieplicht

Tijdens de duur van de WW-uitkering bent u verplicht te solliciteren. Het eerste half jaar kunt u nog 'nee' zeggen als u een baan onder uw niveau aangeboden krijgt. Na een half jaar moet u elke baan die u krijgt aangeboden accepteren.

Daarnaast verandert vanaf 1 januari 2016 het volgende:

Duur WW-uitkering

De duur van de WW-uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk aan terug gebracht. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering nog 2 jaar. Ook de opbouw van het uitkeringsrecht gaat veranderen. U bouwt  in de eerste 10 jaar dat u werkt, per jaar één maand WW-recht op. Na die 10 jaar wordt dat per jaar een halve maand. Opgebouwde WW-rechten vóór 1 januari 2016 blijven bestaan. De sociale partners kunnen in de CAO een aanvulling van 14 maanden vastleggen. Daarmee kan de duur van uw WW-uitkering maximaal 38 maanden worden, hetzelfde als de huidige duur.

Werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1965 én op de eerste dag van hun werkeloosheid 50 jaar of ouder zijn, kunnen gebruikmaken van de IOAW uitkering (inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen). De IOAW uitkering is een aanvulling van uw (gezins)inkomen op bijstandsniveau.

Wat betekenen de wijzigingen voor u?

Het is goed om te weten wat er speelt, zodat u voorbereid bent op de dingen die  komen.

Krijgt u een ontslagvergoeding? Laat u zich dan adviseren over wat dit betekent in uw situatie en wat de financiële gevolgen zijn.

Stel een vraag aan een adviseur

email facebook twitterVia e-mail
 Via Facebook
 Via Twitter

Verder praten over uw situatie


Bij grote financiële beslissingen is het fijn als iemand met verstand van zaken met u meedenkt. De adviseurs van ABN AMRO helpen u hier graag bij. Wij gaan samen met u op zoek naar de oplossing die het beste bij u past.

Hulp nodig? 
U kunt ons 24/7 bereiken.

Bel met onze medewerkers

Weet u precies wat u besteedt?

Meer controle op uw geld met Grip

Met Grip weet je precies wat je per maand aan koffie uitgeeft

Een kop koffie to go, een lunch in de stad of een extra zak chips in uw boodschappenmand. Naast uw vaste lasten kunnen de kosten van kleine uitgaven snel oplopen. Met de Grip app weet u precies waar uw geld naartoe gaat en houdt u de controle.