Naar de navigatie Naar de inhoud

Executoriaal en conservatoir beslag

Hieronder  leest u wanneer er sprake is van een executoriaal beslag of een conservatoir beslag en hoe de procedure in beide gevallen verloopt.

 Executoriaal beslag Conservatoir beslag
 • De beslaglegger heeft een executoriale titel. Dat is bijvoorbeeld een uitspraak van een rechter waarin staat dat u aan de beslaglegger moet betalen, of een dwangbevel van de Belastingdienst.
 • De beslaglegger heeft geen executoriale titel. Dan is er bijvoorbeeld geen uitspraak van een rechter waarin staat dat u aan de beslaglegger moet betalen, of er is geen dwangbevel van de Belastingdienst.
Aan wie tegoeden afdragen? Aan wie tegoeden afdragen?
 • De derde-beslagene moet uw tegoeden die onder het beslag vallen afdragen aan de deurwaarder.
 • De derde-beslagene moet uw tegoeden die onder het beslag vallen bewaren voor de beslaglegger.
Hoe wordt beslag gelegd? Hoe wordt beslag gelegd?
 • De beslaglegger kan via een deurwaarder beslag leggen.
 • De beslaglegger heeft toestemming van de rechter nodig om beslag te leggen. 
 • De beslaglegger moet vervolgens een procedure tegen u starten bij een rechter. Het kan zijn dat die al loopt. 
 • Als de procedure eindigt in een executoriale titel volgt de executoriale fase van het beslag. De beslaglegger kan dan via een deurwaarder beslag leggen. 
Afdragen Afdragen
 • De deurwaarder eist het geblokkeerde bedrag bij ABN AMRO op nadat hij de verklaring van ABN AMRO heeft ontvangen.
 • ABN AMRO moet de tegoeden die onder het beslag vallen, afdragen (niet meer dan is gevorderd)  aan de deurwaarder.
 • Daarna eindigt het beslag. Blijft er geld over op de geblokkeerde rekening? Dan boeken wij dit terug naar uw rekening. Dat geldt niet als er nog andere beslagen zijn.
 • ABN AMRO wacht op verdere instructies van de deurwaarder of de advocaat van de beslaglegger. 
 • Is er een uitspraak van een rechter? En staat daarin dat u moet betalen? Dan kan de beslaglegger deze uitspraak via een deurwaarder overhandigen aan ABN AMRO. Dan volgt de executoriale fase van het beslag. ABN AMRO zal dan afdragen zoals staat beschreven bij het executoriaal beslag.

Dit betekent ook 'bewarend beslag'. Bij dit beslag blijft geld 'bewaard' terwijl de rechtszaak van start gaat.
Er wordt beslag gelegd op basis van een executoriale titel, bijvoorbeeld een vonnis of een dwangbevel.

Liever 4G dan openbare wifi

Bedenk welk netwerk u gebruikt

10 tips voor Veilig Mobiel Bankieren

Wist u dat slimme criminelen makkelijk kunnen 'meekijken' op openbare wifi, en wifi waarvan iedereen het wachtwoord kan krijgen? Gebruik liever uw eigen 4G netwerk. Dat is vaak nog sneller ook.