Naar de navigatie Naar de inhoud

Wat betekent Prinsjesdag voor ondernemers?

Prinsjesdag

Dit gaat in 2017 veranderen voor ondernemers

Rondom Prinsjesdag is er veel nieuws dat uw financiële situatie kan beïnvloeden. De gevolgen van de besluiten die tijdens Prinsjesdag gecommuniceerd worden, zijn niet voor iedereen duidelijk. Daarom schrijven een aantal bloggers hier over het effect dat Prinsjesdag op hun portemonnee heeft. Dit is het tweede blog van Charlotte Meindersma. Zij blogt over wat er in 2017 gaat veranderen voor ondernemers.

Zo. Dat was Prinsjesdag. Prachtige hoedjesparade, maar konden we helaas niet goed aan aflezen wat de plannen van dit kabinet voor 2017 zijn. Daarom ben ik toch maar de belangrijkste stukken ingedoken om te kijken wat aan plannen voor ondernemers kon vinden. Het blijft maar gaan over ZZP’ers waarvan het kabinet eigenlijk werknemers wil maken. Gelukkig komen er wel voordelen aan voor startups, wordt de eerste schijf voor vennootschapsbelasting vergroot en kunnen we makkelijker facturen aan wanbetalers afschrijven.

Breed maatschappelijk debat over ZZP’ers

In de miljoenennota lees ik dat er een breed maatschappelijk debat over de spelregels op de Nederlandse markt nodig is. ZZP’ers worden hier in een adem genoemd met werknemers. Juist het aantal ZZP’ers en het aantal werknemers met kortlopende contracten zijn fors gestegen. “Deze ontwikkeling kan niet los worden  gezien van het grote verschil in institutionele behandeling – fiscaal en qua  bescherming tegen inkomensrisico’s zoals pensioen en arbeidsongeschiktheid  – tussen zzp’ers, flexibele werknemers en werknemers met een vast dienstverband.” Volgens het kabinet moeten er dus zaken drastisch gewijzigd worden, zowel voor ZZP’ers als werknemers. Dat gaat uiteraard niet meer in 2017 gebeuren.


Reguleren of eigen verantwoordelijkheid?

Overigens lees ik in diezelfde alinea dat mensen actief bezig moeten zijn met hun eigen inzetbaarheid. Niks mis met dat brede debat, maar ik krijg er het gevoel van dat ze daarmee alleen maar meer willen reguleren. Daar kom ik later nog op terug. Dat strookt wat mij betreft dus juist weer niet met de opmerking dat mensen actief aan hun eigen inzetbaarheid moeten werken. Dat is toch juist wat bijvoorbeeld ZZP’ers doen? Die willen dat ook graag. Maar juist de inzetbaarheid wordt bemoeilijkt door de Wet DBA waardoor onzekerheid ontstaat. Opdrachtgevers willen zekerheid vooraf dat ze geen boetes hoeven te betalen. Dat opdrachtgever en opdrachtnemer allebei geen dienstverband willen, maakt voor Wiebes en de Belastingdienst niet uit. Maar hoe verhoudt zich dat tot het bezig zijn aan eigen inzetbaarheid en gewoon een beetje eigen verantwoordelijkheid die we van mensen mogen verwachten?

Waarom toch zo moeilijk over ZZP’ers?

Er komen steeds minder vaste contracten voor werknemers, steeds meer flexibele vormen van arbeid, waaronder het ZZP’en. Prima, als dat ook de wens is van beide partijen, lees ik in de Macro Economische Verkenning. Probleem is dat het kabinet vooral bang is dat ZZP’ers helemaal geen ZZP’er willen zijn en dat het allemaal schijnzelfstandigen zijn. ‘Maar’ 73% van de ondervraagde ZZP’ers heeft aangegeven bij voorkeur te werken als zelfstandig ondernemer. Bovendien is 60% van de ZZP’ers na 4 jaar na hun start nog ondernemer. Dat is voor het kabinet veel te weinig. Dat ruikt natuurlijk naar schijnzelfstandigheid. Die 26 tot 40% van de ondernemers die helemaal geen ondernemer kunnen of willen zijn moeten zo goed beschermd worden, dat er dan ook maar gemoederd moet worden over wie wel echt zelfstandig wil ondernemen. “De zzp’er is meer
tevreden, maar de legitimatie voor de huidige fiscale faciliteiten is broos. Voor deze groep is er een relatief groot vertrouwen in de zelfredzaamheid en beperkte mogelijkheden voor een beroep op de risicodeling en solidariteit.”

Geen gezeik, iedereen gelijk

Waar het op neerkomt is dat de ZZP’er steeds met de werknemer wordt vergeleken, waarbij vervolgens de werknemer met een flexibel arbeidscontract weer wordt vergeleken met we een contract voor onbepaalde tijd heeft. Het kabinet lijkt eigenlijk te willen dat alles voor iedereen precies hetzelfde is. Dezelfde lusten, dezelfde lasten, waarbij de ZZP’er zoveel mogelijk gelijk wordt gesteld met een werknemer. Jammer. Een ZZP’er is tenslotte juist een ondernemer. Door de ‘schijnzelfstandigen’ te willen beschermen, wordt het echte ondernemen de andere ZZP’ers ontnomen. En hoe zit dat dan eigenlijk met de eenmanszaken met personeel? Die kunnen nog geen gebruik maken van voordelen die een BV hebben, maar hen lijkt zometeen ook de voordelen van de eenmanszaak te worden afgenomen, terwijl ze wel al de verantwoordelijkheden van een werkgever hebben.

Vanaf 2018 lagere vennootschapsbelasting

Ga je van een eenmanszaak naar een BV, dan verandert ook de belasting die je moet betalen. Je bent verplicht jezelf (de DGA) een gebruikelijk loon uit te betalen en je moet vennootschapsbelasting gaan betalen. Tot nu toe wachten veel ondernemers met het omzetten van een eenmanszaak naar een BV, omdat de eenmanszaak tot een bepaalde winst nog veel fiscale voordelen heeft. Een BV is juridisch vaak weer wel een veiligere structuur. Hoe dan ook gaat de vennootschapsbelasting vanaf 2018 stapsgewijs verlaagd worden, door de eerste belastingschijf tot €350.000,- te verhogen. Goed nieuws natuurlijk. Heeft er iemand nog een opdracht voor me? Anders kom ik nooit aan dat bedrag.

Gebruikelijk loon regeling voor startups

Nog zo’n drempel om een BV op te zetten. Je moet de DGA een gebruikelijk loon uitbetalen. Voor dat gebruikelijk loon moeten we van de Belastingdienst in 2016 uitgaan van minimaal €44.000,- per jaar. Alleen als je aan kunt tonen dat anderen voor hetzelfde werk ook minder betaald krijgen, mag je jezelf minder uitkeren. Voor startups is dat vaak niet haalbaar, terwijl ze wel graag in een BV willen ondernemen. Anderen die geen startup meer zijn verdienen veel meer. Dus van een lager gebruikelijk loon kan niet gesproken worden. De regels voor het gebruikelijk loon gaan daarom, vooral met de startups in het achterhoofd, versoepeld worden. Voor de startups gaat waarschijnlijk zelfs gelden dat de DGA voor minimum loon mag gaan werken. De bedoeling is dat deze regels al ingaan per 1 januari 2017.

Zucht, wantbetalers

Alsof wanbetalers al niet vervelend genoeg waren, wil je op een gegeven moment een vordering (factuur) misschien wel kunnen afschrijven. Tijd stoppen in een klant die niet betaalt kan soms tenslotte meer kosten dan het oplevert. Maar ja, de btw voor die factuur heb je allang betaald. Die kon je altijd al wel terugvragen bij de Belastingdienst, maar het terugkrijgen was een ander verhaal. Zoals je dat wel kent van onze vrienden van de Belastingdienst moest je vooral wachten, wachten en nog eens wachten. Een goed oefening geduld en agressiebeheersing. Nu is het plan opgevat om daar een einde aan te maken, zodat oninbare vorderingen ook volgens de Belastingdienst na één jaar als oninbaar worden aangemerkt. Wanneer deze regeling van kracht gaat worden is nog niet bekend.

Internet Bankieren is vernieuwd

Helpt u ons mee testen?

Inloggen in het vernieuwde Internet Bankieren

U wilt natuurlijk zo prettig mogelijk bankieren. Daarom verbeteren we Internet Bankieren voortdurend. We voeren deze wijzigingen pas door, nadat we deze hebben getest. En u kunt daarbij helpen. Test u mee?

Blijf op de hoogte via

  • Volg ons via Facebook
  • Volg ons via Twitter
  • Volg ons via Linkedin
  • Volg ons via YouTube
  • Nieuwsbrief